Aποστολές ELINT μετά την απόσυρση των RF-4E

72

Η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) προχώρησε στις 5 Μαΐου 2017 στην αναστολή λειτουργίας της 348 Μοίρας Τακτικής Αναγνώρισης (ΜΤΑ) και την οριστική απόσυρση των εναπομεινάντων αεροσκαφών τύπου RF-4E Phantom. Παρότι η απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το υψηλό κόστος λειτουργίας των RF-4E, δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως ορθολογική, δεν παύει να δημιουργεί κάποιους επιχειρησιακούς προβληματισμούς. Συγκεκριμένα, ενώ για τις αποστολές αναγνώρισης η επιχειρησιακή αξιοποίηση του ατρακτιδίου DB-110 από την 335Μ σε συνδυασμό με την χρήση των UAV ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ φαίνεται πως καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις, για τις αποστολές ELINT, που η 348ΜΤΑ πραγματοποιούσε μέχρι σήμερα με το ατρακτίδιο ASTAC, δημιουργείται ένα ερωτηματικό.

Η πιο άμεση λύση είναι η διατήρηση του ASTAC σε υπηρεσία και η ενσωμάτωσή του σε νέο φορέα. Από όσο είναι γνωστό, το ατρακτίδιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει από άλλο αεροσκάφος της ΠΑ, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι απαραίτητες δοκιμές και τροποποιήσεις είναι εκτενείς ή υψηλού κόστους, με την αυτόνομη και ανεξάρτητη λειτουργία του ατρακτιδίου καθώς και την απουσία δυνατότητας μετάδοσης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο να απλοποιεί την όλη διαδικασία.

Για την ακρίβεια, η ενσωμάτωση στα F-4E AUP και στα Mirage 2000 δεν απαιτεί τη διενέργεια πτητικών δοκιμών, με τις τροποποιήσεις να επικεντρώνονται σε απλή επέμβαση στον υπολογιστή του αεροσκάφους, στην τροφοδοσία και στη σύνδεση με τη μονάδα blanking. Τα F-16 θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν πιθανό φορέα, αν και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει πιστοποίηση που να περιλαμβάνει πτητικές δοκιμές. Σημειώνεται πάντως ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δοκιμές ανάρτησης στον κεντρικό φορέα του αεροσκάφους στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.

Επίσης, είναι γνωστό ότι η ΠΑ διαθέτει αριθμό κατάλληλα τροποποιημένων C-130H για μεταφορά προσθαφαιρούμενου εξοπλισμού ELINT, χωρίς όμως να είναι διαθέσιμες και ανακοινώσιμες περισσότερες πληροφορίες. Η ΠΑ θα μπορούσε να εξετάσει τη δυνατότητα προσθήκης του ASTAC, χωρίς όμως επί της παρούσης να μπορεί να γίνει εύκολα εκτίμηση της ενδεχόμενης τεχνικής δυσκολίας της ενσωμάτωσης.

Εφόσον πάντως η ΠΑ αποφασίσει την διατήρηση του ASTAC και την χρήση του από άλλο αεροσκάφος, η επιλογή του φορέα θα κριθεί και από τον γενικότερο επιχειρησιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό της ΠΑ, δηλαδή από τον διαμοιρασμό των ρόλων στις Μοίρες της, την προβλεπόμενη ημερομηνία απόσυρσης των F-4E AUP, το χρονοδιάγραμμα και το εύρος εκσυγχρονισμού των F-16 και την απόφαση για το αντίστοιχο, χρήσιμο από πολλές απόψεις, πρόγραμμα των Mirage 2000 EGM, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την ενσωμάτωση του ατρακτιδίου.

Επικουρικά ή εναλλακτικά των παραπάνω, η ΠΑ μπορεί να αναθέσει αποστολές ELINT στο Erieye EMB-145H. Tα ΕΜΒ-145Η είναι εξοπλισμένα με το ESM ALR-733(V)5, οι επιδόσεις ELINT του οποίου, ειδικά λόγω της ύπαρξης της κεραίας E.MODE, είναι αξιόλογες (π.χ. δυνατότητα real time modulation on pulse – MOP) ενώ είναι σημαντική η δυνατότητα απεικόνισης, ανάλυσης και μετάδοσης των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η ΠΑ εκμεταλλεύεται ήδη την ύπαρξη του παραπάνω εξοπλισμού σε αποστολές ELINT και ενδεχομένως θα μπορούσε να επεκτείνει περισσότερο τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Παρόλα αυτά, η συνολική απόδοση του ALR-733(V)5 στην ακρίβεια εντοπισμού, στην ανάλυση και στην κατηγοριοποίηση εκπομπών θεωρείται υποδεέστερη του ατρακτιδίου ASTAC. Επιπρόσθετα, η χρήση του EMB-145H ως πλατφόρμα ELINT κατά την ειρηνική περίοδο είναι πιο εύκολα ανιχνεύσιμη ενώ σε περιόδους κρίσεως/εχθροπραξιών περιορίζεται από το προφίλ πτήσης που επιβάλλει η κύρια αποστολή του. Αντίστοιχα πάντως, αποστολές ELINT θα μπορούσαν να αναλάβουν και τα P-3B MLU, εφόσον βέβαια εφοδιαστούν με κατάλληλο εξοπλισμό.

Μετά την απόσυρση των RF-4E, η ΠΑ θα μπορούσε να αναθέσει την εκτέλεση αποστολών ELINT και στα ΑΣΕΠΕ EMB-145H, τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύστημα ESM/ELINT ALR-733(V)5.

Τέλος, όπως έχει αποκαλύψει πρώτη η e-Amyna, η ΓΔΑΕΕ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία προμήθειας αριθμού Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ) κατηγορίας Μέσου Ύψους Μεγάλης Αυτονομίας (MALE) με καθεστώς χρονομίσθωσης (leasing) μέσω διακρατικής συμφωνίας με το Ισραήλ. Παρόλο που στο ΕΜΠΑΕ 2006-2011 υπήρχε ξεχωριστό πρόγραμμα προμήθειας ΜΕΑ με δυνατότητες ELINT, το οποίο ουδέποτε υλοποιήθηκε, είναι άγνωστο αν στην πρόσφατη απαίτηση προμήθειας ΜΕΑ εξακολουθεί να περιλαμβάνεται η πρόθεση χρήσης τους σε αποστολές ELINT. Η αμυντική βιομηχανία έχει ξεκινήσει και προσφέρει σχετικές λύσεις, με το σύστημα ARDS (Advanced Radar Detection System) της Raytheon Deutschland να έχει λάβει παραγγελία από μη κατονομαζόμενη χώρα για χρήση στο Predator B/MQ-9 Reaper. Υπάρχουν και λύσεις όπως το ESP της Saab, συνολικού βάρους 16 kgr, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και από MEA της κατηγορίας του ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ, η απόδοση τους όμως και η επιχειρησιακή τους αξία είναι αμφισβητήσιμη.

Συμπερασματικά, η ηλεκτρονική χαρτογράφηση του δικτύου ραντάρ, των συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και της αεράμυνας μιας χώρας δεν είναι μια εύκολη αποστολή και απαιτεί μεθοδικότητα, σύγχρονο εξοπλισμό και πολύχρονη προσπάθεια. Οι αποστολές ELINT εκτελούνται κατά την ειρηνική περίοδο, εμπλουτίζοντας και ενημερώνοντας συνεχώς τις σχετικές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, αν και ένας προσεκτικός αντίπαλος δύσκολα θα αποκαλύψει τις πραγματικές δυνατότητες των συστημάτων του, αποφεύγοντας άσκοπες ενεργοποιήσεις και κάνοντας χρήση τυπικών και σταθερών παραμέτρων λειτουργίας (π.χ. ισχύ, συχνότητα, PRF). Οι σχετικές αποστολές εντατικοποιούνται στη διάρκεια των στρατιωτικών ασκήσεων του αντιπάλου, όταν αυτός διενεργεί την επιχειρησιακή αξιολόγηση νέων οπλικών συστημάτων / αναβαθμίσεων, κατά τους περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας των ραντάρ του και προφανώς πριν από τη σύρραξη και κατά τη διάρκεια αυτής.

Με την προμήθεια του ατρακτιδίου ASTAC το 2003, η ΠΑ απέκτησε πρωτόγνωρες δυνατότητες συλλογής και καταγραφής ηλεκτρονικών εκπομπών, όχι μόνο λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών του ατρακτιδίου αλλά και λόγω της επιχειρησιακής ευελιξίας και της πολλαπλότητας τακτικών επιλογών, ειδικά σε περιόδους πραγματικών επιχειρήσεων, που παρέχει η χρήση ενός αεροσκάφους υψηλών επιδόσεων ως φορέα του συστήματος, έστω κι αν κατά την φάση λειτουργίας του εισάγονται κάποιοι αναμενόμενοι περιορισμοί πτήσης.

Είναι σκόπιμο οι παραπάνω δυνατότητες να διατηρηθούν στο σύνολό τους, μέσω της επιλογής ενός νέου φορέα ανάρτησης υψηλών πτητικών επιδόσεων, σε συμφωνία με την γενικότερη φιλοσοφία σχεδίασης και χρήσης του ατρακτιδίου. Η χρήση ΜΕΑ σε ρόλο ELINT είναι πολλά υποσχόμενη και είναι σίγουρο πως στο μέλλον θα αποτελέσει πάγια πρακτική, σήμερα όμως τα φερόμενα συστήματα παραμένουν αδοκίμαστα ενώ οι τακτικές χρήσης είναι ακόμα σε φάση ανάπτυξης.

Τα αεροσκάφη F-16 Adv. της 116 Πτέρυγας Μάχης του Αράξου με τα ατρακτίδια αναγνωρίσεως DΒ-110 και τα UAV ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ της Μ.ΜΕΑ/Φ που θα μετασταθμεύσει τον ερχόμενο Αύγουστο από το Άκτιο στην 110 Πτέρυγα Μάχης της Λάρισας θα αναλάβουν την εκτέλεση αποστολών τακτικής αναγνώρισης μετά τον παροπλισμό των RF-4E.

Η ΠΑ οφείλει να πρωτοπορήσει και σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνοντας τις σχετικές δυνατότητες στον διαγωνισμό προμήθειας ΜΕΑ. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η σχετική διαγωνιστική διαδικασία, ακόμα κι αν κυλήσει ομαλά, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το 2020 ενώ πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος το πρόγραμμα να μετακυλιστεί στο μέλλον ή να ακυρωθεί λόγω έλλειψης κονδυλίων. Ενδεχόμενη απόσυρση του ατρακτιδίου ASTAC σήμερα, χωρίς σαφώς δρομολογημένη εναλλακτική αλλά μόνο με την έκφραση πρόθεσης προμήθειας εξειδικευμένων ΜΕΑ, είναι μάλλον ριψοκίνδυνη.

 • xaris koul

  Μπορεί κάποιος να μας κάνει μια κριτική για το σύστημα Πήγασος ΙΙ τον βαθμό αξιοποίησης του από την ΠΑ και τις ικανότητες ως σύστημα, συγκρινόμενο με άλλα παρόμοια συστήματα από το εξωτερικό;

  • .+-

   Απο τα λιγα διαθεσημα στοιχεια που ειναι δημοσια γνωστα μπορω να πω οτι δεν ειναι ασχημο σαν συστημα. Πειραματιστηκαν, τους πηρε «χρονο» αλλα τους πηγε «καλα». Δεν κατανοω γιατι αυτη η πολυτιμη εμπειρια δεν ειχε συνέχεια.

   Υπαρχουν ελληνικες εταιριες σε θεση να συνεργαστουν μαζι με το ΚΕΑ και την ΠΑ, και να βγει κατι πολυ καλο, οχι μονο για την ιδια την ΠΑ, αλλα γενικοτερα για τις ΕΕΔ και οποιονδηποτε φορεα του δημοσιου χρειαστει κατι αναλογο. Τα UAV ειναι μια κατηγορια που η Ελλαδα μποριε να ειναι αυταρκης σε μεγαλο βθαμο σε οτι αφορα τις αναγκες που παρουσιαζονται.

 • SPY_GR

  «…η επιχειρησιακή αξιοποίηση του ατρακτιδίου DB-110 από την 335Μ σε
  συνδυασμό με την χρήση των UAV ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ φαίνεται πως καλύπτει επαρκώς
  τις απαιτήσεις…»

  Μόνο με 2 DB-110 – που είναι και συζητήσιμο άν θα είναι ανά πάσα στιγμή και τα δύο επιχειρησιακά – πολύ φοβάμαι ότι οι ανάγκες μας καλύπτονται εντελώς οριακά για να μην πω στοιχειωδώς και σίγουρα όχι επαρκώς, χρήσιμα τα Πήγασος και οι Helios ΙΙ αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα ατρακτίδια DB-110 ή κάτι παρεμφερές (ίσως τα φθηνότερα Recce Lite).

  «Η πιο άμεση λύση είναι η διατήρηση του ASTAC σε υπηρεσία και η ενσωμάτωσή του σε νέο φορέα…»

  Σε παλαιότερη ανάρτηση στον παρόντα ιστότοπο είχε γίνει αναφορά ότι η υποστήριξη στα ASTAC σταματάει το 2018 για αυτό και τα αποσύρουν οι Γάλλοι!!! Τι ισχύει τελικά;

  • GES

   Αγαπητέ Spy_gr γίνεται πάντα προσπάθεια από όλους μας για την καλύτερη δυνατή διασταύρωση μιας πληροφορίας πριν την ανάρτησή της, μια διαδικασία όμως που όπως είναι εύκολα αντιληπτό είναι δυναμική. Πράγματι είχε αναφερθεί σε παλιότερη ανάρτηση η προοπτική λήξης της υποστήριξης του συστήματος το 2018, αυτή ήταν η ένδειξη τότε, φαίνεται όμως πως τελικά δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Ας σημειωθεί επίσης ότι η ΠΑ έχει δυνατότητα επισκευών.

  • Ανδρέας

   Από μια σύντομη έρευνα, φαίνεται οτι το 2012 αποφάσισε η γαλλική ΠΑ να τα πιστοποιήσει στα Μ -2000D με ολοκλήρωση του προγράμματος το 2014. Μάλλον δεν θα έκαναν επένδυση για 4 χρονια.

 • Kapoios

  Θεωρώ πολύ πιθανό η ΠΑ να έχει ήδη βρει λύση στο θέμα της κληρονόμου πλατφόρμας μεταφοράς των ASTAC…

 • SKYRAIDER1

  Εφόσον η απόσυρση των υφιστάμενων φορέων του Astac δεν ήρθε απροσδόκητα η απρόοπτα, παραμένει μυστήριο για ποιούς λόγους δεν δεν ήταν δυνατή μια αρμονική μετάβαση αυτών των δυνατοτήτων/συστημάτων σε άλλο τύπο αεροσκαφών. Απο την παρακάτω ανακοίνωση της Thales, δεν φαίνεται να είναι θέμα η πρόβλημα τεχνικής φύσεως.

  THALES TO ADAPT ASTAC RECONNAISSANCE PODS FOR MIRAGE 2000D

  The French defence procurement agency (DGA) has awarded Thales a contract to adapt ASTAC tactical reconnaissance pods for the Mirage 2000D. When the operation is complete in 2014, France’s Mirage 2000D fleet will be able to perform the tactical reconnaissance missions currently assigned to the Mirage F1CR, which is due to be withdrawn from service at around the same time.

  https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/aerospace/press-release/thales-adapt-astac-reconnaissance-pods-mirage-2000d

 • .+-

  Και ξαφνικα τα ASTAC «ορφανεψαν».
  Τι μελλει γενεσθαι;
  Προσωπικα, η χρηση τους ηταν σε συνδιασμο με τις καμερες των φωτοαναγωνριστικων FR4E. αυτα θα «εμπαιναν» στον εχθρικο εναεριο χωρο και θα «εβγαιναν» πολυ γρηγορα. Ή το πολυ θα πηγαιναν πολυ κοντα.
  Τωρα να χρησιμοποιησεις στον ιδιο ρολο τα πολυτιμα ΑΣΕΠΕ, ή τα Ρ-3Β, ή ακομη τους Ηρακλειδες», το βλεπω, «χλωμο».
  Καλυτερα να ειναι τα F16 που υπαρχουν σε μεγαλους αριθμους και μπορει καλλιστα η ενσωματωση να συνδιαστει με την αποφαση εκσυγχρονισμου τους.
  Λιγοτερο καλο τα Μ2000.
  Καθολου καλο εαν καταληξουν στα «AUP».
  Τα UAV/UCAV ειναι ακομη χειροτερα. Αυτα ειναι τα ποιο ευπαθη τοσο στον Η/Π οσο και στην ΑΑ αμυνα. Αρα γιατι να βασιστει καποιος σε αυτα εαν εχει απεναντι του ενα καλα οργανωμενο IADS. Εχουμε ηδη δει την καταληξη που εχουν οταν καποια απο αυτα πλησιαζουν τον εναεριο χωρο του Ισραηλ.
  Υπαρχει ομως ενα θεμα. Ποσα αεροσκαφη ειναι το ποσοτικα ελαχιστο αναγκαιο για αυτες τις δουλειές οταν υπαρχουν μονο 2 DB-110 και 4 Astac σαν «προικα». απο σημερα, χρειαζονται περισσοτερα.
  Προσωπικα πιστευω οτι η συγκροτηση ενος σμηνους, με συνολικα 10 αεροσκαφη, εντεταγμενο μεσα σε μια Μρ με F16 ειναι το ελαχιστο δυνατο. Σε καθημερινη βαση, μονιμα, 2 αεροσκαφη με DB-110 και αλλα τοσα ASTAC θα μπορουν να επιχειρουν.

  • Ivy Chris

   Σε ποια χώρα αναφέρεστε η οποία έχει «…ενα καλα οργανωμενο IADS» ?

   • .+-

    Σε οτι αφορα την «γειτονια», λιγο, πολυ, οι περισσοτεροι. Απο το ισραηλ, μεχρι την ελλαδα, την τουρκια, την αιγυπτο.

    • Ivy Chris

     Αν θεωρήσουμε, με εξαίρεση το Ισραήλ που διαθέτει πολυεπίπεδο & πολυστρωματικό ικανότατο IADS, ότι μια από τις χώρες που αναφέρετε, διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο, διασυνδεδεμένο σύστημα Α/Α, έγκαιρης προειδοποίησης, ελέγχου, Διοίκησης & επικοινωνιών που να καλύπτει επαρκώς όλη τη χώρα, σημαίνει ότι έχουμε προβεί σε αυθαίρετη & ακροβατική μετάφραση του όρου.
     Ειδικά για το «Turaqistan…» (όπως στην ταινία «WAR Inc μια διασκεδαστική πολιτική σάτιρα, με τους Dan Akroyd & Joan Cusack), παρ’ όλες τις δυνατότητες επίγειων (σταθερών/κινητών) & εναέριων EW μέσων, υστερεί σε εμβέλειες Α/Α με σημαντικά κενά κάλυψης του επίγειου συστηματος, καθώς και παντελούς Αντιβαλλιστικής προστασίας- ενός από τους σημαντικούς τομείς του IADS.
     Ενα σύγχρονο IADS οφείλει να είναι ισορροπημένο τόσο μεταξύ αισθητήρων & ΑΑ συστημάτων και μεταξύ ενεργής & παθητικής ικανότητας έγκαιρης προειδοποίησης & εμπλοκής όσο κυρίως εμβέλειας – υψομέτρου και ικανότητας ηλεκτρονικού πολέμου, δεδομένου ότι το πλεονέκτημα του Α/φους δεν αναιρείται με αποσπασματικές προσεγγίσεις.

     • .+-

      Θα προσπαθησω να σας δωσω μια απαντηση.

      «υστερεί σε εμβέλειες Α/Α με σημαντικά κενά κάλυψης του επίγειου
      συστηματος, καθώς και παντελούς Αντιβαλλιστικής προστασίας- ενός από τους σημαντικούς τομείς του IADS…»

      …και ποιος εχει ενα τετοιο συστημα πληρες απο καθε αποψη και «state of the art» στον «περιγυρο»; ..το ΝΑΤΟ «τωρα» αρχιζει να «κτιζει» «κατι».

      «Ενα σύγχρονο IADS οφείλει να..»

      Το ξερω! Το γνωριζω. Αλλα με εξαιρεση το Ισραηλ κανενας αλλος δεν το εχει δομησει με τα απολυτα κριτηρια που αναφερετε σαν σημειο αναφορας.

      Οι υπολοιποι, μεταξυ των οποιων και η Ελλαδα, εχουν «κτισει» ενα IADS που βρισκεται ενα «σκαλι» χαμηλοτερα.

      Αυτο ομως δεν σημαινει οτι ειναι «γυμνοι», ή ουτε οτι αδιαφορησαν.

      Το IADS που εχουν «κτισει» ειναι σε ενα καλο επιπεδο. Αυτο δεν σημαινει οτι δεν μπορει να γινει καλυτερο. Αλλα ουτε σημαινει οτι δεν υπαρχει.

      Για παραδειγμα, παρα την διαφημηση που εχει γινει σχετικα με τα Patriot και τα S300 σε χρηση απο την ΠΑ, αυτα δεν ειναι καθολου, μα καθολου, συστηματα αντιβαλιστικης αμυνας. Ειναι συστηματα αντιεροπορικης αμυνας. Τωρα, το να βαλουν εναν πυραυλο απο αυτα τα συστηματα με χαμηλα, εως πολυ χαμηλα ποσοστα επιτυχιας, οπως συνεβει το 1991 («The U.S. Army claimed an initial success rate of 80% in Saudi Arabia and 50% in Israel. Those claims were eventually scaled back to 70% and 40%» https://en.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot), κατα την διαρκεια του τοτε πολεμου εναντια στο ιρακ, με την περιπτωση των Patriot εναντια στα Scud («γιο» των V2 του Β’ΠΠ), ειναι λιγο υπερβολικο.
      Αλλα το δεχομαστε γιατι «πουλαγε» η εσωτερικη «προπαγανδα». Εαν η ΠΑ ηθελε να εχει μια αντιβαλλιστικη αμυνα σε ικανοποιητικο επιπεδο, εναντια σε τετοια απειλη ή ακομη χειροτερα σε ανωτερη (βλεπε τι γινεται με την Β. Κορεα), το λιγοτερο θα επρεπε να ειχε αναβθημησει το λογισμικο του υπαρχοντος συστηματος σε συνδιασμο με την αγορα βληματων MIM-104F/Pac-3.

      Θα θυμησω οτι τα ελληνικα συστηματα ειναι βελτιωμενα σε σχεση με την αρχικη εκδοση στα υποσηστηματα των ρανταρ και ΚΔΒ, αλλα δεν χρησιμοποιουν τα αντιστοιχα βληματα,

      Το καθε βλημα, MIM104F, «σημερα», χρεωνεται 6 εκ. $. Εαν προκειται να αντιμετωπιστουν τα διαφορα τουρκικα βληματα, ή «ρουκετες», διαλεγετε και περνετε, εμβελειας 180-260χλμ περιπου, χρειαζονται τουλαχιστον 72 για καθε ομοβροντια των 36 φορεων/εκτοξευτων σε χρηση απο την πολυ γνωστη ΤΞ πυροβολικου που εχει εδρα καπου στην Θρακη (θα με συγχωρεσετε αλλα δεν θυμαμαι απο μνημης ακριβως). Τωρα 72 x 6 = 432 εκ. $. Ποσα χρειαζονται συνολικα;

      Δεν καθομαι να το υπολογισω.

      Ουτε θελω να το κανετε εσεις.

      το παραδειγμα το ανεφερα απλα, σαν ενδεικτικο του προβληματος.

      Απο την αλλη, υπαρχει η αεροπορικη απειλη, που προερχεται απο κατευθυνομενα οπλα Α-Ε (βομβες, βληματα) φερομενα απο αεροσκαφη. Σε αυτην την περιπτωση ολα αυτα τα κρατη ειναι «καλυμμενα». Ακομη και το διασημο «Turaqistan…».

      Μπορουμε να διαφωνησουμε για το «ποιον» της επαρκειας καλυψης, γιατι ο καθενας μας εχει διαφορετικα κριτηρια, αλλα δεν μπορει να αγνωηθει οτι υπαρχει.

      Ελπιζω να σας καλυψα.

     • Ivy Chris

      Η παρέμβασή μου έγινε για να βγάλουμε το Ισραήλ από την εξίσωση, το οποίο βρίσκεται σε άλλη κατηγορία και απέχει αρκετά επίπεδα από την Ελλάδα, η οποία αποσύρει Πολεμικές Μοίρες λόγω οικονομιών κλίμακος χωρίς προηγουμένως να έχει προγραμματίσει την ένταξη των ατρακτιδίων σε άλλες ενεργές ΠΜ, κωλυσιεργεί στην αναβάθμιση εκσυγχρονισμό Α/φών γιατί υπολογίζει… σε προμήθεια 5ης γενιάς F-35, προγραμματίζει «στοχευμένες» παρεμβάσεις… σε φρεγάτες, «ολοκληρώνει»… τα (ολοκληρωμένα) Υ/Π, κτίζει φασόν πυραυλακάτους, παραλαμβάνει Ε/Π προς αντικατάσταση/ υποστήριξη ανώτερων μη αναβαθμισμένων επιθετικών Ε/Π, εγκαθιστά «προηγμένης» τεχνολογίας… ZU-23 σε «βαρέως» προστατευμένα ΤΘ BMP-1 αλλά ταυτόχρονα απορρίπτει τα υποδεέστερα M1A1 Abrams, δεν ανανεώνει τον εξοπλισμό των στρατιωτών γιατί «επικεντρώνεται» σε «ανορθόδοξες» τακτικές…, χρησιμοποιεί τα «μεγάλης εμβέλειας» RM-70 γι αυτό και δεν αποδέχεται τα παλαιάς τεχνολογίας… MLRS, δεν αναβαθμίζει τα Leo-2A4 γιατί σκέπτεται να τα πουλήσει και όλα αυτά γιατί αισθάνεται δυνατή και ανίκητη λόγω της ισχυρής της οικονομίας.
      Αυτή η χώρα, κατά τη γνώμη σας, είναι «που βρισκεται ενα «σκαλι» χαμηλοτερα»(από το Ισραήλ).
      Οσον δε αφορά το «Turaqistan», αποδεικνύει ότι και στόχους έχει και τη θέληση & πνευματική ικανότητα να αναπληρώσει και καλύψει τα όποια κενά έχει – σε όλους τους τομείς – αποδεικνύοντας ότι το «Ελλαδιστάν» δεν έχει ηγέτες με όραμα, αλλά «πολιτικούς»… (άτομα, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, μειωμένων διανοητικών δυνατοτήτων, ασκούντα πολιτική & στρατιωτική εξουσία).

     • .+-

      Συμφωνώ μαζι σας. Εχουν γινει πολλα λαθη. Οχι μονο «τωρα», αλλα απο πολυ παλια.

      «Αυτή η χώρα, κατά τη γνώμη σας, είναι «που βρισκεται ενα «σκαλι» χαμηλοτερα»(από το Ισραήλ)…»
      Μεχρι σημερα, το γνωστο «…φαρδος» δουλεψε ικανοποιητικα, παρα τα τραγικα λαθη σε σχεδιασμο και προγραμματισμο. Καποιος τριτος, μπορει και να αναρωτηθει, μα καλα «ασχετοι» ειναι;
      Εαν αρχισει να αναλυει καποιος, ενα προς ενα, αυτα που βρεθηκαν,δεν φτανει ουτε …εγκυκλοπαιδεια!
      «Σημερα», δυστυχως, ή ευτυχως, αναλογως το πως το βλεπει κανεις, το «φαρδος» μας «τελειωσε».
      Σε ενα γενικοτερο πλαισιο, ειτε αρεσει, ειτε οχι, ειναι απαραιτητο πλεον να χρησιμοποιηθει ο νους, η σοφεία, η προνοια και πολλα αλλα.
      Να δουμε εαν το «παθημα» εχει γινει «μαθημα».
      Αυτο θα «δειξει» στο μελλον.

 • Γιώργος

  Πολύ κατατοπιστικό το άρθρο αλλά ταυτόχρονα με τις διαπιστώσεις προκύπτουν πολλά ερωτηματικά :
  Σε ότι αφορά τις διαπιστώσεις, το ASTAC θα συνεχίσει να υπηρετεί το οποίο είναι θετικό.
  Το αρνητικό όπως διαπιστώνουμε είναι ότι δεν είναι έτοιμη (;) η Αεροπορία για την ενσωμάτωση σε νέο φορέα παρόλο που η απόσυρση των RF-4 ήταν γνωστή εδώ και καιρό. Εάν αυτό όντως ισχύει νομίζω ότι η ΠΑ είναι φάουλ.
  Επόμενη διαπίστωση ότι εξακολουθεί να συζητείται η αναβάθμιση των Mirage.
  Στις ερωτήσεις τώρα, είχε αναφερθεί ότι τα EGM χρειάζονται τροποποίηση στο σύστημα προσγείωσης προκειμένου να φέρουν το ASTAC, ισχύει κάτι τέτοιο;
  Πως συγκρίνετε το πιθανολογούμενο ESM των Orion ELL-8385 σε σχέση με το ASTAC και το ALR-733(V)5; Σημειωτέον ότι το ELL-8385 είναι έκδοση για UAV.

  • Larisaios

   Ξαναδιαβάζοντας το άρθρο μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι είναι οι συντάκτες που δε γνωρίζουν πως θα αξιοποιηθούν τα ASTAC, όχι η ΠΑ (δεν είναι μομφή προς τους συντάκτες αυτό) και παραθέτουν τις διάφορες επιλογές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Να πω εδώ, ότι κι εγώ ελπίζω τα Ρ-3 να μετατραπούν σε πλατφόρμες ELINT, θεωρώ ότι είναι ο ιδανικος τρόπος να αξιοποιηθούν, αφού τα έχουμε που τα έχουμε.

   • …ή οι συντάκτες που βρέθηκαν πρόσφατα στα μέρη σου, ρώτησαν, έμαθαν και απλά δεν επιθυμούν στην παρούσα φάση να είναι τόσο αποκαλυπτικοί.

    • tkostas

     …και μακάρι να έχει online μεταφοράδεδομένων (πλέον υπάρχουν πολλοί τρόποι) την οποία εμείς ποτέ δεν μάθαμε ή δεν θα μάθουμε…

  • GES

   Αγαπητέ Γιώργο, από όσο είναι γνωστό δεν απαιτείται κάποια τροποποίηση στο σύστημα προσγείωσης των EGM για την ανάρτηση του ASTAC. Σχετικά με τη σύγκριση των συστημάτων, αυτή είναι πολύπλευρη και δεν έχει να κάνει μόνο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και με την φιλοσοφία χρήσης και τις δυνατότητες του φορέα. Στην ανάρτηση γίνεται σχετική αναφορά.

  • nickolas

   Σε ότι αφορά τις διαπιστώσεις, το ASTAC θα συνεχίσει να υπηρετεί το οποίο είναι θετικό.
   «Το αρνητικό όπως διαπιστώνουμε είναι ότι δεν είναι έτοιμη (;) η Αεροπορία για την ενσωμάτωση σε νέο φορέα παρόλο που η απόσυρση των RF-4 ήταν γνωστή εδώ και καιρό. Εάν αυτό όντως ισχύει νομίζω ότι η ΠΑ είναι φάουλ.» Μήπως τώρα εδώ για να κάνω & τον Δικηγόρο του Διαβόλου, ήταν μια απόφαση της Π.Α λόγω τεραστιας πίεσης της Κυβέρνησης, καθώς νομίζω ότι η εφαρμογή των Μνημονιων θα μας φέρνουν συνέχεια με το φάσμα της Απόσυρσης Μέσων των ΕΕΔ χωρίς την ικανότητα να καλύψουμε το κενό που θα αφήνουν!

   • ΑΧΕΡΩΝ ΣΤΥΜΦΑΛΙΟΣ

    Σωστό,προτεραιότητα έχουν τα εφάπαξ των ιερών αγελάδων.

 • bandog

  δλδ η ΠΑ απεκτησε το 2003 συστημα για αποκλειστικη χρηση σε αεροσκαφος που θα αποσυροταν το 2017?
  αυτο θα πει μακροχρονιος σχεδιασμος !
  αν η εγχωρια βιομηχανια δεν μπορει να κανει πιστοποιηση του σε αλλο τυπο , ας την κλεισουμε να μην καιει και ρευμα.

  • Larisaios

   Ακόμα και έτσι να είναι, που δεν το πιστεύω, 14 χρόνια χρήσης ενός συστήματος δεν είναι και λίγα.

  • Cynaegeirus

   αυτό κάνουμε φέτος. κλείνουμε την ελβο να πάρει σειρά και η εαβ. οι ιδιωτικές εταιρίες (οι σοβαρές και όχι οι ανήκουσες σε ξαδέρφια πολιτικών) έχουν την ικανότητα για οποιαδήποτε μετρατροπή.

  • GES

   Το ΕΤΗΜ και η ΕΑΒ έχουν την πλήρη δυνατότητα να εκτελέσουν όλες τις απαραίτητες εργασίες

 • manolis

  Δεδομενης της γενικης μας υστερησης σε συγχρονα συστηματα ηλεκτρονικου πολεμου, η διατηρηση του ASTAC ειναι επιβεβλημενη. Ο διαδοχος φορεας του, καλο θα ηταν να διαθετει λινκ για απευθειας μεταδοση των στοιχειων σε σταθμους εδαφους και να μην προδιδει εξ’ορισμου την πιθανοτητα χρησης του συστηματος οπως π.χ τα λιγα RF-4E στα οποια ηταν πιστοποιημενο.
  Οσον αφορα στα Μ2000EGM που αναφερθηκαν, ανεπισημη αναφορα προ λιγων ετων απο την ιδια την ΠΑ ελεγε οτι ο διαχωρισμος του ατρακτιδιου απο το ταρμακ ειναι μικροτερος απο τα περιθωρια ασφαλειας για να μην χτυπησει το ατρακτιδιο ASTAC στο διαδρομο. Ηδη για να αναφερεται αυτο, φανερωνει πρωτερη σπουδη επι του ζητηματος. Η αληθεια ειναι οτι τα απλα -EGM εχουν το αρχικο σύστημα προσγείωσης μικροτερης αντοχης απο τα -5Μκ2, ενω και τα γαλλικα -D που τροποποιηθηκαν ως φορεις ASTAC, εφεραν εξ’αρχης το ενισχυμενο σύστημα προσγείωσης των 5Mk-2.

  • GES

   Καλησπέρα Μανώλη. Νομίζω πως κάνεις λάθος σχετικά με το σύστημα προσγείωσης. Τι εννοείς όμως γράφοντας “ενισχυμένο σύστημα προσγείωσης”. Έχουν αλλάξει οι διαστάσεις του συστήματος, η αρχιτεκτονική του, οι διαδρομές, η πίεση του αζώτου, κάτι άλλο;

   • manolis

    Tα M2000-5Mk2 εχουν αυξημενο μεγιστο βαρος απογειωσης (MTOW) κατα 500 εως 1000 κιλά από τα απλα EGM (τα παραπανω κιλα αναλογως πηγης , π.χ. http://library.techlink.gr/ptisi/article.asp?mag=2&issue=275&article=6869) .
    Αυτο δεν ειναι εφικτο χωρις καποια αναβαθμιση του συστηματος προσγειωσης. Δεν αναφερονται γενικα λεπτομερειες για τις ακριβεις αλλαγες, περαν των ενισχυμενων ελαστικων μεγαλυτερης αντοχης που φορουν τα Μκ-2. Θεωρω ομως οτι εφόσον αναβαθμιστικαν 10 παλαια EGM μας σε -5Μκ2 χωρις να αναφερθει αλλαγη κυριων σκελων προσγειωσης, ουτε οπτικες διαφορες παρατηρουνται, τυχον περαιτερω αλλαγες δεν αφορουσαν τα ιδια τα σκελη αλλα μονο τους αποσβεστηρες αυτων. Το ιδιο εξαλλου συνεβει και με τα F-16, τα δικα μας μπλοκ-30 εφεραν ενισχυμενο συστημα προσγειωσης σε σχεση με τα προγενεστερα μοντελα (εως μπλοκ-25). Μαλιστα θυμαμαι οτι ηταν ενα απο τα «επιχειρηματα» για την μη-αγορα 28-30 μτχ ολλανδικων F-16Α/Β MLU τη δεκαετια του 2000…

    • GES

     Μανώλη, το σύστημα μπορεί να ενισχύθηκε για να διατηρηθεί εντός προδιαγραφών το sink speed και τα όρια καταστροφής με το μέγιστο φόρτο κλπ αλλά για να βγάλουμε το συμπέρασμα της αδυναμίας ανάρτησης του ASTAC από τα EGM λόγω μικρότερου διαχωρισμού από το έδαφος σε σχέση με τα -5, θα πρέπει είτε να άλλαξαν οι διαστάσεις – αρχιτεκτονική του συστήματος (που δεν άλλαξαν) είτε να άλλαξε και να έγινε μικρότερη η μέγιστη διαδρομή του αποσβεστήρα (που επίσης δεν άλλαξε).

     • manolis

      Φυσικα και δεν εβγαλα απο μονος μου συμπερασμα αδυναμίας ανάρτησης του ASTAC από τα EGM. Η ΠΑ το δημοσιοποιησε καποια στιγμη και επειδη μου εκανε εντυπωση , απλα προσπαθησα να βρω την αιτια. Το μονο που εμαθα ηταν οτι το ατρακτιδιο σε κανονικες συνθηκες ναι μεν εχει επαρκη διαχωρισμο απο το διαδρομο , αλλα σε τυχον βαρια προσγειωση ή κλαταρισμα ελαστικου, το ατρακτιδιο μπορει να χτυπησει. Ενα ενισχυμενο λαστιχο ή/και αποσβεστηρας στο συστημα προσγειωσης του διλιτρου, οπωσδηποτε μειωνει την πιθανοτητα αυτη, ασε που τα -5Μκ2 εχουν και λιγο μικροτερο κενο βαρος από τα EGM. Στα δε Φαντομ επρεπε να καταρρευσουν εντελως τα σκελη για να συμβει κατι τετοιο.

     • Γιώργος

      Το είχα διαβάσει σε παλιότερο τεύχος της «ΠΤΗΣΗΣ». Γινόταν αναφορά σε μελέτη της ΠΑ στην οποία επισημαίνεται ότι «ο διαχωρισμός του αναρτημένου ατρακτιδίου από το έδαφος, ειδικά στη φάση της προσγείωσης και τη στιγμή της συμπίεσης των αποσβεστήρων των σκελών, είναι πολύ μικρός με κίνδυνο να χτυπήσει το ASTAC στο διάδρομο».

     • GES

      Μανώλη και Γιώργο, δεν ξέρω τι δημοσιοποίησε(;) η ΠΑ και τι έγραψε η ΠΤΗΣΗ. Αυτό που γνωρίζω είναι πως δεν απαιτείται η οποιαδήποτε μετατροπή στο σύστημα προσγείωσης των EGM προκειμένου να αναρτηθεί με ασφάλεια και εντός προδιαγραφών το ατρακτίδιο ASTAC στον κεντρικό πυλώνα. Δεν μπορώ φυσικά να έχω την απαίτηση να δεχθείτε κάτι απλώς επειδή γράφω ότι “το γνωρίζω”. Προσπάθησα λοιπόν στo παραπάνω σχόλιo να σας δείξω ότι η υποστηριζόμενη αυξημένη επικινδυνότητα μεταφοράς του ASTAC από τα EGM, σε σύγκριση πάντα με τα -5, δεν προκύπτει από κάποιο στοιχείο.
      Κάπως απλοποιημένα, αν η μέγιστη διαδρομή φέρνει το ASTAC εκτός προδιαγραφών απόστασης από το έδαφος στην περίπτωση του EGM για έναν -εντός προδιαγραφών- συνδυασμό βάρους και συνθηκών π.χ. ρυθμό καθόδου, θα υπάρχει κάποιος συνδυασμός -εντός προδιαγραφών- που θα φέρνει και το -5 στην ίδια κατάσταση.

     • manolis

      Καλημερα, δεν εχει νοημα να επιμεινω μετα απο οσα παρατεθηκαν , εξαλλου αλλος ειναι ο βασικος λογος που δεν επιτρεπει να φορεθει το ASTAC στα EGM: το αεροσκαφος φορεας του -στρατηγικης σημασιας- ατρακτιδιου, πρεπει να ειναι διαθεσιμο για πτησεις συνεχως και οχι καθηλωμενο απο ελλειψη ανταλλακτικων στο υποστεγο της 114ΠΜ:
      https://www.haf.gr/wp-content/uploads/2017/05/DSC_76088-ps-536×357.jpg

     • Mk

      Με ολο τον σεβασμο,σε θεματα διαθεσιμοτητας μεσων κ συσκευων πρεπει να μαστε πιο προσεχτικοι ολοι μας κ ας μην αποτελουμε καποια επισημη πηγη.Με καθε καλη κ αγνη προθεση.Συγνωμη κ ευχαριστω.

     • manolis

      Mονο ανοικτες πηγες δημοσια εδω αγαπητε:
      https://www.haf.gr/2017/05/episkepsi-tou-archigou-gea-stin-eav-kai-stin-114pm/

     • Mk

      Εχω τις ενστασεις μου σχετικα με το κειμενο,ομως το σταματω εδω.Ειμαι σιγουρος για τις καλες προθεσεις σας,να στε βεβαιος κ για τις δικες μου.Δεν το παιζω ουτε ειμαι πιο ευαισθητος απο κανεναν εδω μεσα.

     • tkostas

      Επιτέλους ας προσέχει και η ΠΑ τις φωτογραφίες της !!!

     • Γιώργος

      Αγαπητέ GES με κάλυψες πλήρως, ευχαριστώ.

 • Mk

  «Οι αποστολες ELINT εκτελουνται κατα την ειρηνικη περιοδο…» Δεν ειναι τυχαιο οτι καθε φορα που εχει ασκηση το Π.Ν το συνοδευει το Π.Υ Candarli.Χρονια αυτη η κολωνια.Βρωμισε.

 • Ivy Chris

  Αν προβάλλουμε το πιθανολογούμενο μελλοντικό Α/Α περιβάλλον σε παρόντα χρόνο, με την ολοκλήρωση του τουρκικού προγράμματος Loramids (αγορά των Ρωσικών S-400), την απόκτηση F-35 & την χρήση των Boeing/Wedgetails δλδ δημιουργία ζωνών A2AD και ολοκληρωμένου IADS (τότε), δεν νομίζω ότι τα ASTAC θα δημιουργούν κάποιο τακτικό πλεονέκτημα στην Π.Α.
  Γι αυτό μεγάλη ανάγκη υπάρχει για την στρατηγική χρήση μεγαλύτερων πλατφορμών, πχ. Falcon, Gulfstream, Bombardier, Embraer, επιλογές που ακολουθούν οι Κορέα, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ισραήλ, Ιταλία, Γαλλία, Σουηδία κ.α. για ELINT/SIGINT/COMINT επιχειρήσεις και πρόκειται να ακολουθήσουν οι US Air Force εντός ολίγου…
  Εξ άλλου η διάρκεια πτήσεως, το υψόμετρο και η πολλαπλάσια εμβέλεια των αισθητήρων δίνουν τη δυνατότητα πτήσης χαμηλού ρίσκου, εκτός εμβέλειας Α/Α όπλων και συνηγορούν στην επιλογή τους.
  Η RAAF αιτήθηκε από τις ΗΠΑ μέσω FMS για 2 G550 Gulfstream για $92Εκ με διαμόρφωση ELINT/SIGINT, τιμή κομπλε, τα οποία θα σταθμεύουν στη βάση Edinburgh στην Αδελαϊδα, βάση των AEW Boeing 737 & των Poseidon P-8 για καλύτερη λογιστική υποστήριξη και καλύτερο σχεδιασμό & συντονισμό των ISR/EW επιχειρήσεων.
  Αλλά θα πεί ο Ελληνας τι ξέρουν οι Αβορίγινες, αυτοί τρώνε ακόμη καρύδες…
  Εμείς έχουμε 2 spare Embraer για VIP χρήση…εκεί που σταθμεύουν τα ΑΣΕΠΕ…
  Είμαστε όμως large…

  • M.K.E

   Δεν υπαρχει περιπτωση να αποκτηθουν απο τους διπλα οι S-400.Πιο πολυ τρολια των Ρωσων ειναι και την κανουν οσο γινεται πιο πειστικη ωστε να δημιουργησουν ανακατεμα στο ΝΑΤΟ και να εκθεσουν ακομη παραπανω τους Τουρκους.Εχουν παραδοση οι «ομοδοξοι με Αλτσαχαιμερ» σε τετοια ειδους κρυα ντους,μαλλον τους εχει μεινει απο το φυσικο τους περιβαλλον.
   Ωστοσο αυτο δεν αναιρει το γεγονος οτι μπορει να αποκτηθει ενα αναλογο συστημα,π.χ το γαλλικο η να ναπτυχθει ενα εγχωριο αμφιβολου αξιας και αποτελεσματικοτητας.Πρεπει ομως,σε αυτο το σημειο νομιζω, να κανουμε εναν διαχωρισμο αναμεσα σε ειρηνικη περιοδο και πολεμικη.
   Οσο καλο και να ειναι ενα τζετ μη μαχητικο,σε πολεμικη περιοδο αποτελει HAV target οποτε ειναι προβληματικη η προστασια του και κατα συνεπεια η χρηση του και η αποτελεσματικοτητα του,μιλαμε παντα για τα δικα μας δεδομενα.Οντως,θα ηταν καλη κινηση να καναμε ενα ειδος ανταλλαγης των VIP α/φων με κατι πιο εξειδικευμενο η ακομη και με την παραχωρηση ενος ακομη ιπταμενου ρανταρ απο το να κανουν καποιοι ταξιδακια στην κουβα η στην Βενεζουελα και να απλωνουμε τα ξερα τους πανω στα πολυτελη καθισματα σαν να ειναι σε τρενο.

 • efstathios

  μια τεχνικη ερωτηση για τα RF-4E Phantom για οσους φιλους εχουν εξειδικευμενες γνωσεις λογω οικονομικης κρισης κ προς εκμεταλευση παντος υλικου με δεδομενο οτιThe APG-65 radar when combined with an autonomous missile such as AIM-120 gives the aircraft a fire-and-forget capability κατα ποσο ειναι εφικτη η εγκατασταση του σε μοναδες επιφανεις του πν σε περιστρεφομενη βαση 360 μοιρων(με δυνατοτητα ανυψωσης αν χρειαζεται)με ολα τα απαρτια του RF-4E Phantom που ειναι απαραιτητα(υπολογιστή αποστολής,έγχρωμων οθόνων πολλαπλής λειτουργίας,ΙFF Ιnterrogator κλπ)προκειμενου να βαλει AIM-120 τοποθετιμενων σε κανιστρα κατα τα πρωτυπα του NASAMS (εγκατεστημενα πανω στα υποστεγα πχ φρεγατων σεδιαταξη παρομοια με harpoon,exoset ισως)λειτουργωντας σαν αυτονομο συστημα (κ διασυνδεμενο με συστημα μαχης αν γινεται)προσφεροντας αυξηση κ ισχυς πυρος κ ταυτοχρονων εμπλοκων στοχων(με τοποθετηση ισως ακομα κ δυο APG-65 radar συν τα ηδη υπαρχοντα των πλοιων)κ λογω καλυτερων χαρακτηριστικων του aim120 κ μικροτερου κοστους(The missile has a horizontal range of up to 25 km.[3] Other sources cite a range of ‘over 15 km'[4] to 40 km and a height of 14 km,[5] but this depends on the missile version used.

  AMRAAM missile range:
  • AIM-120A/B: 55–75 km
  • AIM-120C-5: >105 km
  • AIM-120D (C-8): >180 km

  Note that ranges for AAMs are estimated for head-on encounters for fast moving aircraft at an altitude, and the range is significantly shorter when the same missiles are launched from stationary ground platforms. Further dimensioning for a stationary ground-launched-missile system is its maximum altitude reach, which by rule of thumb is one third of its maximum horizontal range,Unit cost
  • $300,000–$400,000 for 120C variants
  σε σχεση με τουςυφισταμενους RIM-116 Rolling Airframe Missile k RIM-7 Sea Sparrow
  κ επισης εαν ειναι εφικτη κ η εγκατασταση τους επι οχηματων κατα τα προτυπα του SLAMRAAM,NASAMS?
  ευχαριστω εκ των προτερων

  • M.K.E

   Φιλε μου ολα ειναι δυνατα και δεν ειναι εκφραση του αερα.Δεν υπαρχει θεληση,νοοτροπια,οραμα και πρωτοβουλια.Δεν μπαινω καν στο αν ειναι χρησιμα,επιχειρησιακα κτλ που ειναι ολα μαζι και πολλα αλλα.Απλα δεν επιτρεπεται.Η τελευταια μας «πρωτοτυπια» ηταν να προσαρμοσουμε ενα παλιο ρωσικο αντιαεροπορικο σε ενα παλιο ρωσικο ΤΟΜΑ και να θεωρουμε οτι καναμε κατι τρομερο την ωρα που τα ισλαμοορκ και οι ταλιμπαν τα εχουν για ψωμοτυρι.Μη χαλας φαια ουσια για το τι θα μπορουσε να γινει στην Ελλαδα και δεν εγινε η δεν γινεται,απλα αποδεξου το.

  • M2000

   Τα RF-4E δεν έχουν τα APG-65GY. Μόνο τα AUP τα φοράνε.

   • efstathios

    σωστα αβλεψια μου συντομα ομως ελπιζουμε με την επικειμενη εκτεταμενη αναβαθμιση του στολου των φ16 (ολα τα block συμβατα με aim120) κεπειδη η πλειοψηφια των απαρτιων που θα αφαιρεθουν δεν θα επανατοποθετηθουν θα ειναι κριμα ναμεινουν ανεκμεταλευτα ,η εγκατασταση aim120 επι οχηματων
    ειναι επιλογη πολλων προηγμενων χωρων ,το μονο αρνητικο ισως των ESSM Block-2 ειναι το κοστος τους (Unit cost US$1.447m το οποιο αφορα τον ESSM Block-1)

  • manolis

   Βεβαιως τα αποσυρομενα RF-4E δεν έχουν ρανταρ APG-65GY. Μόνο τα AUP τα φοράνε οπως λεει και ο φιλος Μ2000. Ακομη και να ειχαμε ομως διαθεσιμα τετοια ρανταρ , η ενσωματωση τους σε πλοιο μαλλον δεν ειναι εφικτη αφου τετοια συστηματα ειναι αυστηρα σχεδιασμενα με τις προδιαγραφες του μεσου μεταφορας. Υπαρχει το -κακο- προηγουμενο του ρανταρ του F-16A στο αποτυχημενο shorads DIVAD. Η ολοκληρωση ομως του πυραυλου fire ‘n’ forget AIM-120 AMRAAM στο ΚΠΜ ναυτικης μοναδας ειναι ενα αλλο θεμα, εχει καποιο νοημα, χωρις να ειναι βεβαια απλη υποθεση. Μην ξεχνας βεβαια οτι οι αναγραφομενες μεγιστες εμβελειες του AMRAAM αφορουν εκτοξευση με μεγαλη αρχικη ταχυτητα και υψος! Σε επιγεια εκτοξευση η εμβελεια μαλλον ειναι μικροτερη και απο τον ηδη διαθεσιμο στο ΠΝ ESSM Block-1. Για να μη μακρυγορουμε ομως, η εισαγωγη σε 2-3 χρονια του νεου ESSM Block-2 (και στο ΠΝ), που θα εχει προσθετη κεφαλη αναζητησης ΙR και τελικη καθοδηγηση στο στοχο χωρις εξαρτηση απο τους διαθεσιμους καταυγαστηρες του πλοιου, μαλλον θετει τη συζητηση για υιοθετηση AMRAAM εκτος καθε νοηματος.

   • M.K.E

    Φιλε μου,μονο του σπανου τα γενια δεν γινονται.Εχει δικιο ο φιλος @disqus_3hsAaT6yoL:disqus να προτεινει μια μετασκευη του ειδους.Ας μην ειναι ακριβως ετσι αλλα παραπλησια και ενδεχομενως ουτε καν σε πλοιο επανω.Σκεψου μονο ποσες μοναδες παραπλησιες του Skyguard θα μπορουσαμε να ειχαμε αν εκμεταλευομασταν τα κανιστρα που αποσυραμε απο τις φρεγατες S η ακομη και αν αντικαθιστουσαμε,με την αναλογη προεργασια βεβαια που δεν ειναι πια και πυρηνικη τεχνολογια,τους γερασμενους Hawk με τους ESSM.
    Εκει που θελω να καταληξω ειναι οτι με τα υπαρχοντα θα μπορουσαμε να καναμε πολλα,αν ειχαμε ενα πνευμα δημιουργικοτητας και πρωτοβουλιας.Δεν χρειαζεται να ονειρευομαστε ανεξαρτητοποιηση της αμυντικης βιομηχανιας η εγχωριες σχεδιασεις μαζικης παραγωγης,απλα πραγματακια που θα μας απογειωναν,για τα δεδομενα μας, και θα μας εδιναν και μια γνωση για καποιες μελλοντικες μετασκευες.Αυτα βεβαια προθποθετει φιλοπατρια και αλλες αρετες που εκλειπουν εδω και πολλα χρονια απο την κυβερνωσα ταξη.

    • Cynaegeirus

     @disqus_N8b03RegrI:disqus
     Ραντάρ σε κλώβο κάτω απο πτέρυγα δίπλα στους ΑΙΜ120.
     Oπλίζεις ότι μεταγωγικό υπάρχει με 24 βλήματα, και αν γουστάρεις και ντόλτσε βίτα πας και σε Ρ-3.

     Χερσαίο α/α με AIM-120 υπάρχει δώ και μια δεκαετία και τα βλήματα μπαίνουν και στο Χωκ.

     • Ivy Chris

      τα ΧΩΚ είναι πονεμένη ιστορία (μου διέφυγε να την αναφέρω νωρίτερα).
      Δώσαμε €15Εκ το ’99 για PIP & €22Εκ το 2002 & αποκτήσαμε σύγχρονα Firing Distribution Centers, αν θυμάμαι με συμμετοχή KONGSBERG, αντίστοιχα των NASAMS, αλλά εδώ και 15 χρόνια μας διέφυγε η απόκτηση 3D radars (1 MPQ-64 Sentinel αντί των 4 που τώρα απαιτούνται+1 εφεδρικού) & εξελιγμένων βλημάτων και τώρα σκέφτονται την απόσυρση λόγω λειτουργικού κόστους…αφού βέβαια πριν είχαν διαρρεύσει στο τύπο σενάρια για BUK M2… Μπεεε
      Χρησιμοποιούν παμπάλαια Steyer για τη μεταφορά με trailers, ενώ μια απλή έρευνα στο Internet θα αποκάλυπτε ότι το UK Army έχει αποσύρει καμμια εκατοστή βαρέα MAN trucks 6Χ6 & 8Χ8, αριστεροτίμονα, με λίγα χλμ, φρεσκοβαμμένα, με γερανό 20tn, καινούργια ελαστικά και τιμή £25-30.000/κομμάτι!!!! ( Θα μου πεις δεν παρέλαβαν τα δωρεάν από τις ΗΠΑ…)
      Btw, τα ESSM Block I μπορούν, με αλλαγή στα launcher rails & μετατροπή στις υποδοχές hooks του βλήματος, να εκτοξευτούν από τα Χωκς. (Προφανώς θα έπρεπε να αγοράσουμε…)
      Το ίδιο πχ θα μπορούσε να γίνει & με τους FIM-92 Stinger, AGM-114 Hellfire, AIM-9X Sidewinder & IRIS-T από κάνιστρα πολλαπλών ρόλων (κατά τα πρότυπα του US Army) & οχήματα που μπορεί να κατασκευάσει η ΕΑΒ & η ΜΕΤΚΑ, οθόνες αφής, υπολογιστές τεχνολογίας αιχμής, μέσα επικοινωνιών, κρυπτογράφησης καθώς και τα BFDC’s από την Intracom (ήδη κατασκευάζει για την Raytheon),
      προγράμματα ανοιχτού κώδικα [Linoux] στις δυνατότητες φοιτητών των Παν/μιων, με απίστευτο επιχειρησιακό flexibility & δυνατοτήτων που προσαρμόζονται αναλόγως του θεάτρου μάχης.
      https://uploads.disquscdn.com/images/8d506d9e81e7f10df9287632daf7179b6f35820b7295f4e4cc2670ad0c3ccb88.jpg

     • manolis

      Μη δινεις ιδεες απεναντι! :)

     • rethimniotis

      Δεν είχε προτείνει η εταιρεία εφαρμογών προηγμένης τρχνολογιας σε μια defendory την λειτουργία ΑΙΜ9 σε αα;
      Καθόλου καινούργια ιδέα!
      Οι δε νότιο Κορεάτες χρησιμοποιούν το hawk ως βαλλιστικο πύραυλο -hawk I αν δεν κάνω λάθος….

     • Γιώργος

      Νομίζω ότι με τις νέες εκδόσεις του AMRAAM θα μπορούν να αντικατασταθούν οι HAWK χωρίς υποβάθμιση εμβέλειας. Δεν θα ήταν κακή ιδέα να γίνει στο site μια σχετική παρουσίαση για τις σχετικές δυνατότητες αφού είχε αναφερθεί παλιότερα ότι οι HAWK πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους.
      Υ.Γ. τελικά τα P-3 θέλεις να τα εξοπλίσεις ή να τα κάψεις; :)

     • Cynaegeirus

      Έχει θυρίδες. Προ 10ετίας είχα πει στον HBS να τα έχουμε ξεβράκωτα – ίσα να πετάνε – ως φορείς δολωμάτων και βλημάτων.

    • ΑΧΕΡΩΝ ΣΤΥΜΦΑΛΙΟΣ

     «Σκεψου μονο ποσες μοναδες παραπλησιες του Skyguard θα μπορουσαμε να
     ειχαμε αν εκμεταλευομασταν τα κανιστρα που αποσυραμε απο τις φρεγατες S».
     Ἄν εννοείς τα κάνιστρα των εκτοξευτών Mk-29,αυτά δέν αποσύρθηκαν από τις «S»,απλώς μία φρεγάτα της κλάσεως αποσύρθηκε.
     Αλλά και ἄν ακόμη αποσυρόταν,δέν γνωρίζω πόσο εύκολο και πρακτικό θα ήταν να αξιοποιηθούν ναυτικοί RIM-7 με αεροπορικό ραντάρ,τα κάνιστρα ξέχνα τα ούτως ἤ άλλως,αφού για να αξιοποιηθούν τα 8 της κάθε φρεγάτας,χρειάζονται 2 φορείς της Oerlicon (σύστημα «Βέλος»),που δέν ξέρω από πού θα βρεθούν,ἤ ἄν παράγονται ακόμη.
     Αλλά δέν ξέρω ἄν τα ναυτικά κάνιστρα μπορούν κἄν να τοποθετηθούν σε «Βέλος».
     Επειδή αυτή ἡ Χώρα έχει γίνει ανέκδοτο,θα παραθέσω ένα αυθεντικά ἑλληνικό.
     Ένας Κεφαλλονίτης πουλούσε κάποτε ένα βόδι για τρία τάλληρα,αλλά όποιος ήθελε το βόδι έπρεπε να αγοράσει και έναν κόκκορα,για εκατόν πενήντα τάλληρα.
     Κατά τον ίδιο τρόπο,προ εικοσαετίας οἱ Γερμανοί μας παρεχώρησαν δωρεάν 2.000 εκτοξευτές Carl-Gustav,αλλά χωρίς τα πυρομαχικά.
     Για να αξιοποιήσει τους δωρεάν εκτοξευτές,ἡ Ελλαδίτσα ξόδεψε κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρά.
     Κατά τον ίδιο τρόπο,ἡ αξιοποίηση κάποιων αποσυρομένων συστημάτων σε εφαρμογή διαφορετική από την αρχική,ίσως οδηγήσει σέ τέτοιες «κεφαλλονίτικες» επενδύσεις,με άγνωστο βαθμό επιτυχίας και ανταποδόσεως.

     • efstathios

      σεβαστες κ καλοδεχουμενες ολες οι αποψεις αλλα δεν μιλαμε σε αρχικο σταδιο για «κεφαλλονίτικες» επενδύσεις απλως για ενα απλο θεωρητικα ξεμονταρισμα συστηματων κ μονταρισμα τους σε διαφορετικη πλατφορμα με συνεργασια τεχνικων κ χειριστων ολων των εμπλεκομενων συστηματων για δημιουργια πρωτοτυπου , δοκιμη του κ αξιολογηση του οποτε το μονο που επενδυουμε ειναι χρονος κ κοπος
      χρυσοπληρωσαμε πολλα συστηματα για αγορα υποστηριξη κ αναβαθμισεις χωρις να προσπαθησουμε μονοι μαςδιαθετοντας μονο χρονο κ κοπο γιαρχη ποσο αραγε θα μας ζηταγαν για αγορα NASAMS με υποστηριξη κλπ ποσες εκατονταδες εκατομυρια πληρωσαμε τα STINGER ASRAD HELLAS χωρις να προσπαθησουμε για κατι δικο μας πιθανοτατα κατωτερο επιχειρησιακα αλλα με value for money σαφως υπερ μας,λιωναμε τα αποσυρωμενα αρματα κ σαπιζαν στις αποθηκες οπλικα συστηματα(vulkan m61,εκτοξευτες ρουκετων 70μμ κλπ)χωρις καν να προσπαθησουμε για μετατροπη τους κ θελαμε να δοσουμε 1,2δισ μονο για αγορα 450 bmp-3 τα παραδειγματα ατελειωτα οσο δεν προσπαθουμε κ δεν κοπιαζουμε κ λιγο μονοι μας θα μαστε μονιμως με το χερι βαθεια στη τζεπη κ οι ιδανικοι πελατες-θυματα των εταιριων

     • M.K.E

      Το νοημα της απαντησης μου ηταν οτι θελοντας να πειραματιστουμε θα μπορουσαμε να κανουμε πολλα πραγματα χρησιμα.Ας μη γινει ακριβως ετσι οπως ελεχθει,ας γινει κατι παραπλησιο,τουλαχιστον ομως να γινει,ωστε να αξιοποιηθει υλικο το οποιο εχουμε και πληρωσαμε και μπορει ακομη να προσφερει.Τωρα,αν υπαρχει το κανιστρο αλλα οχι ο φορεας η ο,τι αλλο,για μενα εχει μικρη σημασι.Υπαρχουν τροποι να το κανουν να λειτουργησει.Το ερωτημα ειναι,θελουμε,πιστευουμε,στηριζουμε πρωτοβουλιες και κινησεις του ειδους;Σιγουρα οχι.

   • efstathios

    το shorads DIVAD αν καταλαβα σωστα ηταν απλως ενα ρανταρ APG-66 προσαρμοσμενο σε twin 40 mm guns χωρις δυνατοτητα εκτοξευσης πυραυλων ισως οι πιθανοτητες μας ειναι πολυ καλυτερες με το σκεπτικο οτι εμεις θελουμε στιγμιαιο εγλωβισμο στοχου απο ρανταρ σε μεγαλες αποστασεις για εκτοξευση αυτονομης καθοδηγησης πυραυλου κ οχι συνεχης εγκλωβισμο στοχου απο ρανταρ για συνεχης καθοδηγηση πυροβολωνσε πολυ μικρες αποστασεις σιγουροι παντως δε μπορουμε ναμαστε για τιποτα παρα μονο στην πραξη

 • SKYRAIDER1

  Σχετικά με την ικανότητα μεταφοράς του ASTAC απο τα Mirage 2000,
  μερικές πληροφορίες απο το Γαλλικό πρόγραμμα αναβάθμισης για τα
  Mirage 2000D που θα φέρουν το συγκεκριμένο ατρακτίδιο/σύστημα,
  απο την περσινή αναφορά στο Combat Aircraft.

  Mirage 2000D to be upgraded
  «Apart from the greatly improved air-to-air capability, the Mirage 2000D modernization was to include replacement of obsolete components, improved air-ground capabilities and the integration of the Thales ASTAC ELINT pod. The mid-life update program concerned 77 aircraft and would have cost €10 million per jet.

  Although the defense ministry was opposed to it, the Assemblée Nationale (French Parliament) designated €10 million for the integration of the ASTAC pod in order that the Mirage 2000D could assume the ELINT mission from the Mirage F1 from 2014. The ASTAC is a highly useful asset that allows the carrier platform to identify the order of battle of a hostile integrated air defense system.»

  http://www.combataircraft.net/2016/07/20/mirage-2000d-to-be-upgraded/

  Μια σημείωση σχετικά με τον κίνδυνο επαφής του ατρακτίδιου ASTAC,
  με τον διάδρομο σε περίπτωση προβλήματος στο σύστημα προσγείωσης
  του Mirage 2000:

  Συγκρίνοντας τις αποστάσεις του αναρτημένου ASTAC σε φορέα Mirage
  F-1CR, όπως δείχνουν οι παρακάτω φωτογραφίες, δεν φαίνεται να υπάρχει
  πρόβλημα καθώς τα περιθώρια ασφαλείας που παρουσιάζονται στο Mirage
  F-1 φαίνονται πιο μικρά(τουλάχιστον με το μάτι) σε σύγκριση με την απόσταση
  που δείχνει η φωτογραφία με το Mirage 2000.

  Συμπερασματικά(κατά την γνώμη μου) φαίνεται ότι τα έξοδα που αναφέρει
  η παραπάνω δημοσίευση στο CA για αναβάθμιση νέου φορέα για το ASTAC,
  είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την μεταφορά του στα Mirage 2000 της ΠΑ.

  https://uploads.disquscdn.com/images/ec9836e720534c01c1203ebf859256612c8525ea0416a457a56b3f0b11d8c952.jpg
  https://uploads.disquscdn.com/images/caa121edba1390ff373acc325c9bab08c9fcc46c3cd85cd364842be31c536c6e.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/36f511aef44aaa239a6e4bb2b55ae574bac19c2258a1f7cfc230b5ca60dc9419.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f1b3c37c1ca836fc26175addcae89beabd5f25447c2d1ba2c621b113b3b11fa6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b1b16ddd2383aa4d07012cc7e287ffcd3effb6e64fb97f17ab6fd78e8cf54131.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c377f54754d1cf74dcb59ff3d31df8e377ad4d11a8f5301129a716d846384ba5.jpg

  • Γιώργος

   Κατά πάσα πιθανότητα είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις του D από το -5 σύμφωνα με τα Γαλλικά blogs, δες
   http://www.deltareflex.com/forum/viewtopic.php?t=3943
   αλλά και όπως προκύπτει από την χρήση τους από τα -5 της Ταϊβάν

   • SKYRAIDER1

    Ευχαριστώ για τον σύνδεσμο, δυστυχώς δεν μιλάω γαλλικά.
    Ενθαρρυντική είναι και η παρακάτω αναφορά στο Defence
    Update σχετικά με το θέμα, στην οποία λέει ότι το ASTAC
    είναι εξαρχής σχεδιασμένο για ανάρτηση και χρήση στα F-4,
    Mirage F-1 και 2000.

    «The ASTAC (Analyseur de Signaux TACTiques) pod was designed to be carried under the fuselage of F4 Phantom, Mirage F1 and Mirage 2000 combat aircraft to provide an electronic intelligence (ELINT) and tactical reconnaissance capability, including updating the overall situation and generating the electronic order of battle.»

    http://defense-update.com/20120224_french-mirage-2000d-to-assume-f-1cr-elint-capabilities-by-2014.html

    Εάν οι βασικές διαστάσεις του Mirage 2000 είναι για όλες τις
    εκδόσεις ίδιες, η προσαρμογή φαίνεται να περιορίζεται στην
    διασύνδεση του αεροσκάφους με το ατρακτίδιο με την
    εγκατάσταση του Interface στο αεροσκάφος.

    Δεν αποκλείεται βέβαια να υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες
    στο μοντέλο D, εφόσον τηρηθούν οι οδηγίες του κατασκευαστή
    για τις αποστάσεις ασφαλείας δεν νομίζω όμως ότι θα υπάρξει
    κάποιο πρόβλημα στην διαδικασία προσαρμογής η στην χρήση
    του ASTAC απο τα διάφορα μοντέλα του Mirage 2000.

  • ΑΧΕΡΩΝ ΣΤΥΜΦΑΛΙΟΣ

   SKYRAIDER 1 & Γιώργος
   Και ἡ δική μου οπτική εντύπωση είναι ότι στο -2000 το ατρακτίδιο βρίσκεται ψηλώτερα,και έχει ευνοϊκώτερη τοποθέτηση απ᾿το στο F-1,αφού το πίσω μέρος,με την μεγαλύτερη δηλαδή ευπάθεια σε βαρειά προσγείωση,είναι αυτό που βρίσκεται πιό ψηλά.
   Πολύ ενδιαφέρουσες οἱ παραπομπές σας.

   • SKYRAIDER1

    Πολύ σωστή η παρατήρηση ειδικά για την κλήση που παρουσιάζει το
    αναρτημένο ατρακτίδιο στα διαφορετικά αεροσκάφη. Αξιοσημείωτο
    στην φωτογραφία με το Mirage 2000D, είναι ότι στην συγκεκριμένη
    περίπτωση φέρει τις μεγάλες δεξαμενές καυσίμου οι οποίες σε
    περίπτωση που είναι γεμάτες αυξάνουν την πίεση στους αποσβετήρες,
    με συνέπεια να μικραίνει η απόσταση του αναρτημένου ατρακτίδιου
    απο τον διάδρομο. Ακόμα και αυτό δεν φαίνεται όμως να παρουσιάζει
    πρόβλημα.

    Επίσης ενδιαφέρον κατά την γνώμη μου, είναι και οι παρακάτω
    φωτογραφίες όπου φαίνεται ότι ο χώρος που προσφέρει το 2000
    είναι αρκετός για την ασφαλή λειτουργεία/ανάρτηση του ASTAC
    στο αεροσκάφος. Διαφορετικά ο κίνδυνος επαφής της δεξαμενής
    καυσίμου με τον διάδρομο,θα ήταν τόσο μεγάλος ώστε να μην
    επιτρέπει την ανάρτηση αυτής στο κεντρικό σημείο ανάρτησης,
    αυτό προφανώς δεν ισχύει όμως.

    https://uploads.disquscdn.com/images/b43210f4905c0f0e925caa2d1343ed08e01c8525bd4e6e2621318c930092d899.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/08a0e612d943956e7afd7de6931f91c3eceb1503b395cd2b05c4928ced90ed10.jpg

 • SKYRAIDER1

  Όσο δεν υπάρχουν ενστάσεις απο τον κατασκευαστή για την
  συγκεκριμένη εφαρμογή και τον τρόπο ανάρτησης του ASTAC
  στα Mirage 2000, δεν υπάρχει λόγος για τέτοια κίνηση. Αυτό
  που χρειάζεται, είναι η επένδυση στην αναβάθμιση για την
  διασύνδεση του συστήματος με τον φορέα Mirage 2000(που
  εφόσον ισχύει η πληροφορία στο CA για τα 10 εκατ. € ανά
  αεροσκάφος, δεν είναι και μικρή υπόθεση).

  • ΑΧΕΡΩΝ ΣΤΥΜΦΑΛΙΟΣ

   Όπως το καταλαβαίνω εγώ,τα 10Μ€ αφορούν το όλο πρόγραμμα ενσωματώσεως του ατρακτιδίου στα δίλιτρα,και όχι ανά αεροσκάφος.

   • SKYRAIDER1

    Οι δυο διαφορετικές αναφορές στην πρώτη και δεύτερη
    παράγραφος για τα 10 εκατ. είναι λίγο παραπλανητικές.
    Η πρώτη αναφορά δίνει μια τιμή πακέτου για το MLU
    ανά αεροσκάφος στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι
    εργασίες για την ενσωμάτωση του ASTAC, ενώ η δεύτερη
    παράγραφος δίνει μια συνολική τιμή προγράμματος για το
    ASTAC, χωρίς να ξεκαθαρίζει αν συμπεριλαμβάνει τα έξοδα
    εργασιών που θα γίνουν στα αεροσκάφη.

    Η τιμή των 10 εκατ. ανά αεροσκάφος για ένα ατρακτίδιο
    φαίνεται όντως υψηλή, αλλά επειδή οι Γάλλοι είναι λίγο
    παράξενοι, παραμένει το ερώτημα αν προσφέρουν την
    ενσωμάτωση του ASTAC ξεχωριστά, η αποκλείστηκα σε
    πακέτο που περιλαμβάνει αναγκαστικά και το MLU με τα
    υπόλοιπα συστήματα/αεροηλεκτρονικού εξοπλισμού που
    θα αντικαταστήσουν τα παλαιότερα που θεωρούνται πλέον
    ξεπερασμένα.

    • GES

     Παρεμβαίνω στη συζήτηση σας για κάποιες διευκρινίσεις. Η Thales τον Φεβρουάριο του 2012 ανέλαβε σύμβαση από την DGA ύψους $10 εκατ για την ενσωμάτωση του ASTAC στα Mirage 2000D. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2014 με κάποια μικρή καθυστέρηση. Δεν ανακοινώθηκε επίσημα ούτε ο αριθμός των ατρακτιδίων, ούτε ο αριθμός των Mirage 2000D που τροποποιήθηκαν ανάλογα αλλά ούτε και το τι ακριβώς εργασίες περιλάμβανε η σύμβαση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ατρακτίδια ASTAC σε χρήση από την Armée de l’air διαφέρουν από τα αντίστοιχα που διαθέτει η ΠΑ κυρίως ως προς το θέμα της δυνατότητας real-time μετάδοσης δεδομένων. Εικάζεται ότι η Armée de l’air θα εκμεταλλευτεί την παρουσία 2ου χειριστή στα Mirage 2000D και τις βελτιωμένες ικανότητες ναυτιλίας του αεροσκάφους για να κάνει μια πρώτη άμεση ανάλυση / χρήση των δεδομένων που συλλέγονται.

     Όπως γράφουμε πάντως και στην ανάρτηση, η απουσία της δυνατότητας μετάδοσης δεδομένων στα ASTAC της ΠΑ και η ανεξάρτητη λειτουργία του ατρακτιδίου απλοποιεί ιδιαίτερα τις όποιες εργασίες ολοκλήρωσης. Η ολοκλήρωση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε από τα τρία αεροσκάφη (F-4, M2000, F-16) αποφασίσει η ΠΑ (ή έχει ήδη αποφασίσει) από το ΕΤΗΜ και την ΕΑΒ. Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση στο RF-4E έγινε τοπικά (ΠΑ / ΕΑΒ).

     • SKYRAIDER1

      Ευχαριστώ για την διευκρίνηση και τις πληροφορίες φίλε GES.
      Επίσης ενδιαφέρον και αξιοσημείωτο είναι ότι στην ROCAF
      συνεχίζουν/ακολουθούν την πρακτική της AdlA που εφαρμοζόταν
      με το Mirage F-1C, χρησημοποιόντας το ASTAC στα μονοθέσια
      Mirage 2000C, όπως δείχνει στην φωτογραφία.
      Αυτό μου έκανε εντύπωση επειδή έχω παρατηρήσει ότι στις
      περισσότερες περιπτώσεις τα αεροσκάφη για αποστολές
      ηλεκτρονικού πολέμου είναι τουλάχιστον διθέσια, με έναν
      πιλότο και έναν χειριστή οπλικών συστημάτων(WSO/ΧΟΣ)
      όπως π.χ. στα EA-18G η Tornado ECR.

     • manolis

      Τα μαχητικα που χρησιμοποιουν -περιστασιακα και οχι μονιμα- το ASTAC , ως τωρα δεν ειναι αφοσιωμενα / εξιδικευμενα α/φη ηλεκτρονικού πολέμου οπως τα EA-18G ή τα Tornado ECR. Εαν δεν υπαρχει επεξεργασια επι του αεροπλανου (τα ευρηματα αναλυονται σε σταθμο εδαφους) , δεν χρειαζεται και δευτερος χειριστης. Βεβαια τα γαλλικα Mirage 2000D ειναι ουτως ή αλλως διθεσια , οποτε ισως οι γαλλοι θελησαν να το εκμεταλευτουν, οπως ειπε ο φιλος GES. Εαν πραγματι συμβαινει αυτο, τοτε ειτε οι γαλλοι εχουν μετατρεψει μερικα Mirage 2000D σε κατι πιο κοντινο σε εξιδικευμενα α/φη ηλεκτρονικού πολέμου ή (το πιθανοτερο) ο δευτερος χειριστης κανει μια αρχικη διαλογη των ευρηματων, για ταχυτερη αποστολη σε πραγματικο χρονο σε σταθμο εδαφους αυτων που εχουν μεγαλυτερη αξια: η ταχυτητα μεταδοσης των αεροπορικων link , ενιοτε εχει αποδειχθει περιοριστικος παραγοντας σε αποστολες μεγαλου ογκου δεδομενων.

     • manolis

      Και παλι δεν ηταν ‘ο,τι απλουστερο. H ολοκλήρωση στα ελληνικα RF-4E ειχε και εργασιες στο κοκπιτ και δεν εννοω μονο τα χειριστηρια του ASTAC . Τωρα που αποσυρθηκαν, αξιζει να αναφερουμε οτι οσα RF-4E (πρωην γερμανικα) ειχαν ικανοτητα ASTAC , ειχαν λαβει και νεο συστημα πλοηγησης με ικανοτητα GPS , χωρις τις τυμπανοκρουσιες των τουρκικων RF-4EΤΜ (προγραμμα ΙSIK ). Αν δεν απατωμαι ειναι και αυτα που ηταν ακομη πτητικα ικανα στην τελετη αποσυρσης. Το καλο ειναι οτι σημερα τα -υποψηφια για ASTAC- μαχητικα της ΠΑ, F-4, M2000 και F-16 (πλην μπλοκ-30) φερουν ολα συγχρονα συστηματα πλοηγησης με GPS.