Σκοπιμότητα προμήθειας νέων Συστοιχιών Κατευθυνόμενων Βλημάτων

61
Βολή βλήματος ΜΜ-38 Exocet από Συστοιχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΣΚΒ) Ξηράς του ΠΝ σε περιοχή ανατολικά της Κρήτης στις 16 Φεβρουαρίου 2013, το οποίο έπληξε επιτυχώς την παροπλισμένη κανονιοφόρο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (P64). Το βλήμα ΜΜ-40 Εxocet Block 2 επιτυγχάνει μέγιστο βεληνεκές 72km έναντι 38km των παλαιοτέρων ΜΜ-38.

Σε προηγούμενο άρθρο μας, συγκρίναμε αναλυτικά τα δυτικής προέλευσης αντιπλοϊκά κατευθυνόμενα βλήματα (Κ/Β) μεγάλης εμβέλειας, που μπορούν χρησιμοποιηθούν από επίγειους εκτοξευτές. Διαπιστώσαμε ότι όλες οι επιλογές παρουσιάζουν γενικά κοινές επιδόσεις και παραπλήσια χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τον πιο σύγχρονο εκπρόσωπο της κατηγορίας, το Κ/Β NSM της Kongsberg, που διαφοροποιείται πλήρως στο σύστημα τερματικής καθοδήγησης, εμφανίζοντας κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα αντίστοιχα. Έχοντας πλέον σαφή εκτίμηση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων επιλογών, μπορούμε να αναλύσουμε την επιχειρησιακή αξία των επάκτιων Συστοιχιών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΣΚΒ), τελευταίας γενιάς, στο περιβάλλον δράσης του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και να εξετάσουμε τη σκοπιμότητα προμήθειας νέων ΣΚΒ, προς αντικατάσταση ή συμπλήρωση της υπάρχουσας υποδομής και εξοπλισμού.

Με εμβέλεια πολλαπλάσια των 10 νμ και υψηλά ποσοστά επιτυχούς πλήγματος, οι επάκτιες ΣΚΒ δεν αποτελούν απλώς ένα σύστημα τοπικής άμυνας από απειλές επιφανείας αλλά μπορούν να εκτελέσουν με επιτυχία αποστολές άρνησης / απαγόρευσης μιας ευρύτατης περιοχής. Ο επιχειρησιακός τους ρόλος είναι ουσιαστικός και διευρυμένος, αν και είναι λάθος να τον παρερμηνεύσουμε και να θεωρήσουμε ότι οι ΣΚΒ μπορούν να υποκαταστήσουν τις μονάδες επιφανείας, ακόμα κι αν περιορίσουμε την αναφορά μας στα Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ).

Ένα σύγχρονο ΤΠΚ έχει ικανότητα εκτέλεσης επιπλέον αποστολών πέραν του πολέμου επιφανείας, όπως ναυτικό βομβαρδισμό και υποστήριξη αμφίβιων επιχειρήσεων, αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών και έρευνα και διάσωση. Επιπλέον, μπορεί να εκτελέσει αποστολές προβολής ισχύος και διαχείρισης μιας κρίσης, που εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν από τις ΣΚΒ. Οι ΣΚΒ δεν μπορούν και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν προληπτικά (σε απόλυτη αντιστοιχία και με τα επίγεια Α/Α μέσα) προδίδοντας τη θέση τους από τον καιρό της ειρήνης π.χ. για να «παρενοχλήσουν»  ή να εκδιώξουν μια εχθρική μονάδα επιφανείας που κινείται προκλητικά ή παράνομα στην περιοχή ευθύνης τους. Η ενεργοποίηση τους θα γίνει αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση γενικευμένης σύρραξης.

Στο δόγμα επιχειρήσεων του ΠΝ, οι ΣΚΒ δρουν συμπληρωματικά των μονάδων επιφανείας, σε περιοχές που επιτρέπουν την απρόσκοπτη εκμετάλλευση του μεγάλου βεληνεκούς και παράλληλα δεν ευνοούν την δράση μονάδων όπως οι ΤΠΚ προηγούμενης γενιάς, λόγω π.χ. της απουσίας σημείων αγκίστρωσης και απόκρυψης. Τοποθετημένες σε προωθημένες θέσεις, οι ΣΚΒ παρέχουν μεγάλη ισχύ πυρός και πολύ μικρούς χρόνους αντίδρασης, συμπληρώνοντας, με χαμηλό λειτουργικό κόστος, τις μονάδες του ΠΝ σε διασπορά και σε υπηρεσία σκοπούντος.

Από τη στιγμή που οι ΣΚΒ αναπτυχθούν στις θέσεις διασποράς/βολής και λάβουν τα σχετικά μέτρα απόκρυψης, ο εντοπισμός τους είναι εξαιρετικά δύσκολος, ακόμα και με σύγχρονα μέσα αποκάλυψης, όπως μπορούν να βεβαιώσουν και οι χειριστές της ΠΑ και της ΑΣ που αδυνατούν να τις εντοπίσουν στο πλαίσιο διακλαδικών ασκήσεων. Η τοποθέτηση σε ένα νησί μεγάλου μεγέθους με εκτεταμένο οδικό δίκτυο, δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών για τις κύριες και εναλλακτικές θέσεις, ενώ η τοπική ύπαρξη Μοίρας Αντιαεροπορικού Πυροβολικού του ΕΣ ή Κατευθυνόμενων Βλημάτων της ΠΑ, αυξάνει την ήδη υψηλή επιβιωσημότητα τους. Σχετικά με την αποκάλυψη και ταυτοποίηση στόχων και πέραν της όποιας αυτόνομης ικανότητας, οι ΣΚΒ εκμεταλλεύονται το υπάρχον δίκτυο παρατηρητηρίων και αισθητήρων του ΠΝ.

Συνεκτιμώντας τα πλεονεκτήματα των ΣΚΒ και τον υψηλό λόγο οφέλους – κόστους που παρουσιάζουν, ειδικά όταν χρησιμοποιηθούν σε ένα περιβάλλον όπως αυτό του Αιγαίου και ενταχθούν σε μια υπάρχουσα αμυντική υποδομή και δίκτυο εντοπισμού στόχων, το ΠΝ προχώρησε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 στην απόφαση προμήθειας ΣΚΒ με βλήματα τύπου ΜΜ-40 Exocet Βlock II επί φορτηγών οχημάτων Renault TRM 10000. Το ΜΜ-40 Βlock II αποτελεί ένα σχετικά σύγχρονο αντιπλοϊκό βλήμα με εμβέλεια 40 νμ (περίπου 75 χλμ), δυνατότητα ορισμού σημείων αλλαγής πορείας (waypoints), ψηφιακό μονοπαλμικό ερευνητή τερματικής καθοδήγησης Super ADAC με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ECCM και δυνατότητα εκτέλεσης ελικοειδών ελιγμών υψηλής φόρτισης στην τελική φάση προσβολής.

Προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσουμε το φημολογούμενο ενδιαφέρον του ΠΝ για προμήθεια νεών επάκτιων ΣΚΒ, παρατηρούμε καταρχήν ότι δεν προκύπτει άμεση ανάγκη αντικατάστασης των υπαρχόντων μονάδων, καθώς τα MM40 Βlock II εξακολουθούν να παρέχουν αξιοπρεπείς επιδόσεις και παραπλήσια χαρακτηριστικά με τα βλήματα τελευταίας γενιάς. Η κύρια υστέρηση της έκδοσης Block II σε σύγκριση με σύγχρονες σχεδιάσεις, επικεντρώνεται στην μικρότερη εμβέλεια και στην αδυναμία προσβολής στόχων εδάφους ή ελλιμενισμένων πλοίων. Όμως, το ΠΝ διαθέτει σήμερα 40 Κ/Β MM40 Block III με σχετικές δυνατότητες, τα οποία εφοδιάζουν τις ΤΠΚ τύπου ΡΟΥΣΣΕΝ, επομένως η σχετική ανάγκη καλύπτεται ήδη. Επίσης, αν οι παραπάνω δυνατότητες θεωρηθούν επιχειρησιακά κρίσιμες και για τις επάκτιες ΣΚΒ, η πιο άμεση και οικονομικά συμφέρουσα λύση είναι η προμήθεια μικρού αριθμού (4 – 8) βλημάτων Block III και η τροποποίηση των υπαρχόντων ΣΚΒ για να αποκτήσουν τη δυνατότητα βολής τους. Συνεπώς, αν τελικά υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για προμήθεια νέων ΣΚΒ, αυτό λογικά θα αφορά τη συμπλήρωση και όχι την αντικατάσταση των συστημάτων σε υπηρεσία.

Ο συνολικός αριθμός και η σύνθεση των επάκτιων συστοιχιών του ΠΝ αποτελούν διαβαθμισμένη πληροφορία, επομένως δεν μπορούμε να αναλύσουμε την αριθμητική επάρκειά τους. Όταν όμως λήφθηκε η σχετική απόφαση αγοράς, η υπό προμήθεια ποσότητα είναι δεδομένο πως δεν προέκυψε τυχαία αλλά έπειτα από αναλυτική μελέτη με βάση το γεωγραφικό περιβάλλον δράσης του ΠΝ, τη δύναμη του Στόλου και το μεσοπρόθεσμο εξοπλιστικό προγραμματισμό της εποχής.

Στις 18 Νοεμβρίου 2009, εκτελέστηκε σε περιοχή ανατολικά της Κρήτης βολή κατευθυνόμενου βλήματος επιφανείας – επιφανείας Exocet MM-38, για πρώτη φορά από τη ΣΚΒ Ξηράς του ΠΝ. Το βλήμα έπληξε με επιτυχία το παροπλισμένο ναρκαλιευτικό ΑΙΓΛΗ (Μ246) σε απόσταση 31km.

Σήμερα, το περιβάλλον δράσης του ΠΝ εμφανίζεται διευρυμένο καθώς περιλαμβάνει, σε υψηλή πλέον προτεραιότητα, και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο σχεδιασμός του ΠΝ περιελάμβανε πάντα σχέδια δράσης στην Ανατολική Μεσόγειο, η ανάγκη παρουσίας όμως και εκτέλεσης επιχειρήσεων στην περιοχή εμφανίζεται πλέον αυξημένη. Η εμβέλεια (100 νμ) των σύγχρονων ΣΚΒ, αν και σημαντική, δεν επαρκεί για την άρνηση/απαγόρευση της εν λόγω περιοχής ακόμα κι αν οι συστοιχίες τοποθετηθούν σε “ακραία” σημεία. Ενδεχομένως θα μπορούσαν προσφέρουν κάποιες λύσεις και μια ευελιξία στον επιτελικό σχεδιασμό της διάταξης των μονάδων επιφανείας, αλλά θα πρέπει να μην μας διαφεύγει ότι ο χώρος της Ανατολικής Μεσογείου απαιτεί πρωτίστως δυνατότητα ισχυρής ναυτικής παρουσίας, προβολής ισχύος και διαχείρισης καταστάσεων κρίσης. Η προστιθέμενη αξία της πιθανής παρουσίας ΣΚΒ στην περιοχή θα ήταν εκ των πραγμάτων μειωμένη και επομένως μπορούμε, με σχετική ασφάλεια, να θεωρήσουμε ότι, τουλάχιστον σε σχέση με την παράμετρο του περιβάλλοντος δράσης, δεν απαιτείται σήμερα ουσιαστική αριθμητική συμπλήρωση των υπαρχόντων ΣΚΒ.

Σε σχέση με την εξέλιξη της εξ’ ανατολών ναυτικής απειλής αλλά και της παρούσας δύναμης του ΠΝ, παρά την ισχυρή αναβάθμιση της soft/hard αντιβληματικής ικανότητας των μονάδων του TDK (π.χ. χρήση RIM-7M/P, RIM-162 ESSM, RIM-116 RAM, ECM Scorpion B, αναβάθμιση Phalanx σε Block 1B Baseline 2), το ΠΝ διαθέτει σήμερα υψηλές δυνατότητες πολέμου επιφανείας. Έχει εισάγει σε υπηρεσία το MM40 Exocet Block III που αποτελεί το πλέον σύγχρονο αντιπλοϊκό βλήμα της περιοχής, αναμένει σύντομα την εισαγωγή σε υπηρεσία δύο νέων ΤΠΚ τύπου ΡΟΥΣΣΕΝ εξοπλισμένων με το εν λόγω βλήμα, αναβαθμίζει τον εξοπλισμό των ΤΠΚ προηγούμενης γενιάς με Κ/Β RGM-84D Harpoon Block 1C και ΜΜ40 Block II, διατηρεί σε υπηρεσία τις ΣΚΒ με βλήματα MM40 Block II, διαθέτει βλήματα Penguin Mk2 Mod7 για χρήση από τα ελικόπτερα S-70B/B6 και αναβαθμίζει (;) τις ικανότητες παροχής τακτικής εικόνας με τον εκσυγχρονισμό των P-3B. Επιπρόσθετα, έχει την καθοριστική συνδρομή της ΠΑ η οποία χρησιμοποιεί το βλήμα AM-39 Block II, παρέχοντας γρήγορη αντίδραση και συγκέντρωση πυρός σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης. Τέλος, με την ολοκλήρωση της εισαγωγής σε υπηρεσία των Υ/Β τύπου 214 θα διαθέτει οκτώ υποβρύχιους φορείς με δυνατότητα βολής του Κ/Β Harpoon.

Συμπερασματικά, οι επάκτιες ΣΚΒ έχουν ουσιαστικό ρόλο και υψηλή προστιθέμενη επιχειρησιακή αξία στο περιβάλλον του Αιγαίου και η απόφαση προμήθειας τους ήταν εξαιρετικά επιτυχής. Οι επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά του Κ/Β MM40 Block II που εξοπλίζει τις υπάρχουσες ΣΚΒ δεν δικαιολογούν την άμεση αντικατάστασή του ενώ συνυπολογίζοντας το περιβάλλον δράσης, τη σημερινή δύναμη του Στόλου και τις αντιβληματικές δυνατότητες του TDK, δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια επιτακτική ανάγκη εισαγωγής νέου αντιπλοϊκού βλήματος στο οπλοστάσιο του ΠΝ. Οι εναλλακτικές επιλογές δεν προσφέρουν κάποιο καταλυτικό πλεονέκτημα που δεν απολαμβάνει ήδη το ΠΝ με την χρήση του ΜΜ40 Block III. Εφόσον κριθεί επιχειρησιακά απαραίτητη η αύξηση του σχετικού αποθέματος Κ/Β μεγάλης εμβέλειας τελευταίας γενιάς, αυτή για προφανείς λόγους ομοιοτυπίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με προμήθεια μικρής ποσότητας επιπλέον βλημάτων MM40 Block III.

Σχετικά με το ενδιαφέρον του ΠΝ για νέες επάκτιες ΣΚΒ, το πιθανότερο είναι πως αυτό εξαντλείται στην ανάγκη ενημέρωσης των στελεχών του ΓΕΝ για τις σύγχρονες εξελίξεις ή εντάσσεται στα πλαίσια ενός μακροπρόθεσμου γενικού προγραμματισμού. Η παραπάνω θεώρηση μπορεί να αποδειχθεί λανθασμένη αν ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός του ΠΝ και της ΠΑ περιλαμβάνει την απόσυρση, χωρίς αντικατάσταση, επιπλέον μονάδων επιφανείας πέραν των τελευταίων S148 καθώς και την δρομολόγηση της σταδιακής απόσυρσης, μέσω της μη επαναπιστοποίησης, των Κ/Β τύπου MM40 Block II και ΑΜ-39 Block II. Σε αυτή τη περίπτωση, η προμήθεια νέων ΣΚΒ ενδεχομένως να εξετάζεται ως μια εναλλακτική. Προσωπική γνώμη του γράφοντος, μια τέτοια εξέλιξη δεν αποτελεί την βέλτιστη οικονομικά και επιχειρησιακά λύση. Τουλάχιστον, αν το παραπάνω σενάριο ευσταθεί και το πρόγραμμα λάβει τη σχετική προτεραιότητα υλοποίησης, ας διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω διαγωνισμού. Η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι το χαμηλότερο τίμημα και οι βέλτιστοι οικονομικοί όροι επιτυγχάνονται με τη διενέργεια διεθνών ανοικτών διαγωνισμών και όχι μέσω απ’ ευθείας αναθέσεων.

 • KonTim

  Δεν νομίζω πως τίθεται ζήτημα αντικατάστασης των MM-40 Exocet Block II,απλώς πύκνωση του δικτύου ΣΚΒ του Π.Ν στο Αιγαίο,που θα μετατρέψει την κλειστή του θάλασσα σε ζώνη καταστροφής του εχθρικού στόλου και παράλληλα θα καταστήσει εφικτή την απελευθέρωση μονάδων του Π.Ν για δράση στην Ανατολική Μεσόγειο.

  • Harry

   Ακριβώς αυτό. Θα άξιζε μάλιστα να εξεταστεί η αναβάθμιση των υφισταμένων block II σε III και να ενισχυθεί το υπάρχον στοκ με τα αποσυρώμενα βλήματα των τριών αρχικών SUPER VITA που ορθώς προγραμματίζεται να εξοπλιστούν σταδιακά με block III. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός αξιοποίησης των Exocet MM-38 που έχουν προκύψει από παλαιές ΤΠΚ.

   • GES

    Καλησπέρα. Tα βλήματα MM40 Block ΙΙ από τις τρεις αρχικές Super Vita, σχεδιάζεται να καταλήξουν στις εκσυγχρονισμένες πυραυλακάτους P20 Λάσκος, P21 Μπλέσσας και P23 Τρουπάκης, τύπου Combattante-IIIA. Βλήματα ΜΜ38 αξιοποιούνται ήδη με επιτυχία από τις ΣΚΒ.

    • Harry

     @GES
     Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Αν μη τι άλλο είναι θετικό να αναβαθμίζονται και οι 4 Combattante-IIIA (νομίζω η Μυκόνιος με Harpoon). Αυτό που είχα διαβάσει παλαιότερα σε ιστοχώρο «Ειδικού Τύπου» για το ενδεχόμενο τοποθέτησης νέου συστήματος προώθησης με στροβιλοκινητήρα (turbojet) αντί για πυραυλοκινητήρα σε συνδυασμό με την προσθήκη στο βλήμα MM40 block II απορριπτόμενου πυραυλο- κινητήρα επιτάχυνσης (rocket booster) που αναλαμβάνει την εξαπόλυση από το κάνιστρο εκτόξευσης, ισχύει;

     • GES

      Όλοι οι πύραυλοι της κατηγορίας διαθέτουν δύο κινητήρες. Αρχικά ενεργοποιείται ένας προωθητικός (booster engine) στερεών καυσίμων, η λειτουργία του οποίου διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα και η αποστολή του είναι να ωθήσει το βλήμα έξω από το κάνιστρο και να του δώσει την αρχική του ταχύτητα. Στη συνέχεια αναλαμβάνει ένας πυραυλοκινητήρας σταθερής ώσης (π.χ. στο MM40 Block II) ή ένας στροβιλοκινητήρας (π.χ. στο ΜΜ40 Block III) που διατηρεί την ταχύτητα του βλήματος σταθερή μέχρι την εξάντληση των καυσίμων.

      Η κύρια διαφορά του MM40 Block II με το MM40 Block III είναι στο σύστημα πρόωσης δεύτερου σταδίου, σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι η μοναδική, δλδ δεν “μετατρέπεις» έναν Block II σε Block III αν του αλλάξεις μόνο το προωστικό σύστημα ακόμα κι αν υποτεθεί ότι μια τέτοια μετατροπή μπορούσε να γίνει.

    • Γιώργος

     Ίσως η όλη φημολογία για νέους πυραύλους/συστοιχίες να βασίζεται στο γεγονός ότι οι ΜΜ-38 πρέπει κάποια στιγμή να αποσυρθούν λόγω λήξης ορίου ζωής τους. Θα εκπλησσόμουν εάν αγοράζαμε κάτι παραπάνω από μερικούς Exocet για αναπλήρωση των σχετικών αποθεμάτων…

  • Μκ

   Συμφωνω απολυτα μαζι σου.Να προσθεσω απλως πως σε περιπτωση εισαγωγης του NSM στο ελληνικο οπλοστασιο,δεν υπαρχει περιπτωση ο τουρκος χειριστης ESM,ή ο APC,ή ο ADO κ οποιος επανδρωνει κονσολα μεσα στο ΚΠΜ να αντιληφθει το επερχομενο κ/β,να εντοπισει,να αντιδρασει.
   Ο μονος που ισως το δει,θα νε νυχτα ο οπτηρας,οταν θα νε ηδη πολυ αργα.
   Επισης σου εγγυωμαι,πως δεν υπαρχει περιπτωση τουρκικο πληρωμα να ανταπεξελθει στα καθηκοντα του εχωντας προσβληθει απο τετοιο πληγμα ακομη κ για μεγεθος Φ/Γ.
   Παρολη την φονικοτητα τετοιων συγχρονων κ/β,μονο ελληνικα πληρωματα θα καθιστουσαν αξιομαχη κ αξιοπλοη την μοναδα τους μετα την προσβολη της, ΑΝ δεν την ειχαν πρωτα αποτρεψει!

   • GES

    Αγαπητέ Μκ, ένα εξειδικευμένο ραντάρ όπως το AWS 6 ή ένα σύγχρονο όπως το SMART-S Mk2 μπορεί να εντοπίσει έναν πύραυλο sea-skimming. Η αμεσότητα αντίδρασης του πληρώματος και το αν θα γίνουν οι σωστές ενέργειες αποφυγής / αντιμετώπισης, είναι βέβαια μια άλλη ιστορία. Μέσω ESM προφανώς δεν μπορεί να γίνει αποκάλυψη επερχόμενου NSM. Ο προβληματισμός με τον NSM είναι στο αν αυτός, υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, θα καταφέρει να εντοπίσει το πλοίο σε επαρκή απόσταση.

    • Μκ

     Αγαπητε Ges.
     Εστιαζω στους χειριστες κ λιγοτερο στους αισθητηρες.Αμφιβαλλω πραγματικα αν ο APC θα αντιληφθει εγκαιρα (και με τι εμπειρια;Δεν κανουν γυμνασια οι τουρκοι με high risc σεναρια)οτι η κουκιδα στην κονσολα του που θα φαινετε αμυδρα κ μια θα εξαφανιζετε οτι ειναι επερχομενο κ/β.
     -Σαφως ο χειριστης ESM δεν θα δει racket.Ενας απο τους σημαντικοτερους δεκτες προειδοποιησης επερχομενου κ/β ειναι ανωφελος στον nsm.
     -Κακα τα ψεμματα.Στην Ελλαδα ζουμε.Εν παση περιπτωση αν εχει ομιχλη,βρεχει,φυσαει,εχει sea state πανω απο 6,ολα τα συστηματα εχουν τους περιορισμους τους και τα ορια τους.
     Με πολυ καλη προθεση. :)

     • GES

      Ενώ είναι απόλυτα σωστό να εστιάζουμε στον ανθρώπινο παράγοντα, δεν έχω την παραμικρή αντίρρηση σε αυτό, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι πλέον η πρόοδος της τεχνολογίας έχει μετατοπίσει το βάρος στο επόμενο επίπεδο απόφασης και ενέργειας. Τι θέλω να πω.

      Δεν θα ψάξει να βρει καμία “κουκκίδα” πλέον ο χειριστής, τη “δουλειά” θα την κάνει το ραντάρ γι’ αυτόν. Για παράδειγμα, στο SMART-S Mk2 που εξοπλίζει τις BARBAROS, τις ADA και τις εκσυγχρονισμένες GABYA, ο αυτοματισμός έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που χειριστής ούτε καν παραμετροποίηση ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (βροχή, SS κλπ) δεν χρειάζεται να κάνει. Η βελτιστοποίηση γίνεται αυτοματοποιημένα.

      Το ραντάρ λοιπόν θα το εντοπίσει το Κ/Β. Το ερώτημα είναι τι γίνεται μετά. Πως θα «περάσει» η πληροφορία της απειλής στο επόμενο επίπεδο, πόσο άμεσα θα ληφθεί η απόφαση για την ASMD πορεία, πόσο καλά θα εκτελεστεί ο ελιγμός, πως θα αντιδράσουν τα υπόλοιπα πλοία του σχηματισμού, πότε θα εκτοξεύσεις chaff κλπ. Είναι όλα αυτά που στέλνουν κάτι “σενάρια” για τις επιθέσεις κορεσμού στα σκουπίδια. Και ένα μόνο βλήμα μπορεί να σου κάνει τη ζημιά αν δεν είσαι σωστά εκπαιδευμένος. Δεν ξέρω όμως από που προκύπτει το ότι οι φίλοι μας δεν εκπαιδεύονται σε high risk σενάρια και σε καταστάσεις πολλαπλών απειλών, δεν έχω τέτοια εντύπωση ή πληροφόρηση.

      Σχετικά με τις καιρικές συνθήκες και το NSM, το αναλύσαμε αρκετά στο προηγούμενο άρθρο. Φυσικά και οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν και τους ερευνητές ραντάρ των Κ/Β. Αφενός όμως σε καμία περίπτωση στον ίδιο βαθμό που επηρεάζουν έναν IR ερευνητή, αφετέρου αντίστοιχα επηρεάζουν και τη λειτουργία του ESM, τη λειτουργία των ραντάρ του πλοίου, του CIWS κλπ καθιστώντας τον εντοπισμό και την προσβολή του Κ/Β δυσκολότερη. Αντίθετα, λόγω του μεγάλου RCS του πλοίου, το K/B δεν θα δυσκολευτεί στον ίδιο βαθμό να βρει τον στόχο.

      Στην Ελλάδα ζούμε, πολύ σωστά, αλλά εκείνο το βράδυ του Γενάρη του ’96 δεν θα ήθελα να είχα ένα βλήμα που δεν είναι πραγματικά all weather.

     • Μκ

      Αγαπητε Ges.
      -Συμφωνουμε σε οτι αφορα την εξελιξη της τεχνολογιας.
      -Θα πρεπει να μπουμε σε αναλυση τακτικων αποκρυψης,αντιμετωπισης,παραπλανησης κ/β κατι που θα αναδυκνειε πως για ολα υπαρχει τροπος.(Και στο Rcs που αναφερατε).Δεν μπορω να το κανω για ευνοητους λογους.
      – Ο εντοπισμος του nsm προυποθετει κύρια ρ/ε σε θεση transmit.Εχει κ αυτο την σημασια του.
      -Ξερω σιγουρα πως το π.ν εχει κ συνεχιζει να εκπαιδευετε σε υψηλου ρισκου σεναρια υψηλων απαιτησεων που ομοια τους δεν συναντας στο τ.π.ν.
      Αποκλειετε να μην γνωριζετε τι εγινε π.χ το 2007. Και οχι μονο.
      -Οι περιορισμοι (ερευνα,εγκλωβισμος,επιτυχης βολη,επιτυχης καθοδηγηση,επιτυχης προσβολη)συναντωντε κατα κορον σε ΟΛΑ τα συστηματα.Απο τον φορεα κ τον εκτοξευτη, ως το ρανταρ,το κ/β και τον χειριστη-ανθρωπο.
      -Τον Γεναρη του 96 δεν υπηρχαν περιορισμοι;
      Η διαταξη των μοναδων η μια πλησιων της αλλης κ πλησιων ακτων,το sea state κ.α δεν εθεταν περιορισμους;
      Ο penguin που ειναι θερμικος το Γεναρη του 96 πως θα λειτουργουσε;;
      Ποσους τυπους με κεφαλη IR εχουμε;Οχι μονο στο π.ν.!
      Γιατι να μην εχουμε εναλλακτικη στους υπεροχους exoset;Θα ηθελα να εχω πληθωρα επιλογων. (Μεγαλη δυσκολια αντιμετωπισης συνθετων απειλων).
      -Σας ευχαριστω για την τιμη που μου κανατε να συνομιλησουμε και οσον αφορα την εντυπωση εγω που εχω για τον τουρκο χειριστη κονσολας,ειναι πως σε κορεσμενο περιβαλλον συνθετων απειλων με την μασκα του γεματη στοχους κ ψευδοστοχους κ την συνεχη ροη κ ανανεωση πληθωρας πληροφοριων,δεν θα καταλαβει το κ/β απο του «ηρθε».
      Ευχαριστω.

   • Sotirios Bakaimis

    μου δίνεις κουράγιο και ελπίδα με αυτά που λες για το ΠΝ. Μακάρι να ‘ναι έτσι τα πράγματα. Πάντως όπως και να ‘χει, αναβάθμιση και επέκταση των Κ/Β χρειάζεται

    • Μκ

     Καλημερα.
     Φιλε Σωτηρη Το AWS 6 δεν κανει θαυματα.
     Και το smart-s mk2 εφοσον ειναι διαθεσιμο,οταν δει το track,εκει που θα το δει,αν το δει,τα seconds μετρουν αντιστροφα και εκει παιζει καταλυτικο ρολο ο παραγων ανθρωπος-εκπαιδευση.
     Μη θαρρεις βεβαια οτι οι τουρκοι εχουν μονο ΑDA και SMART-S.Αυτή ειναι η ελίτ.
     1)Μετα το πραξικοπημα Εμπειρα στελεχοι (μην ξεχναμε οτι η Τουρκια ειναι μελος Του Νατο κ εχει να λαμβανει γνωση απο την συμμετοχη της)εχουν εκδιωχθει.Πολλοι πιστευουν οτι αυτο εχει να κανει κυριως με την Π.Α.
     Λαθος.
     2)Το επιπεδο του τ.π.ν ανεκαθεν ηταν κατωτερο του π.ν. (Απιστευτες παραλειψεις σε φωνητικα δικτυα,τραγικες καταστασεις σε γυμνασια Δ.Μ,βολες στο βροντο, κ.α).
     Τα τελευταια 10 χρονια βελτιωθηκαν.Να νε καλα οι Αγγλοι.
     3)Το χαμηλοβαθμο πληρωμα τους ειναι κληρωτοι.Αυτοι στελεχωνουν και καθηκοντα Ε.Β. (Ενεργειες μετά την προσκρουση βληματος).
     Αστο…θα γελαει καθε πικραμενος.Απο επιπεδο γνωσεων ως και εκπαιδευση, μεχρι ενα ρολό με χρώμα καλά ειναι.
     4)Αυτοι κανουν την δουλεια τους κ εμεις την δικια μας.
     Το π.ν τα ετη 2007-2008,2012-2013,2015-2016 προεβει σε ραγδαια κλιμακωση των βαθμων δυσκολιας των γυμνασιων που εκτελει.Διεθνης παρατηρητης εμεινε αφωνος οταν εμαθε το προγραμμα εκτελεσθεντων αντικειμενων. (Περαν των προκαθορισμενων και γνωστων σε ολους).Οι αντιδρασεις του εμπλεκομενου προσωπικου να νε ακρως ρεαλιστικες και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ.
     Ολοι προσδωκουν κοινες ναυτικες ασκησεις με εμας σε καθε ευκαιρια.(Αιγυπτιοι-Ισραηλ-ιταλοι-κινεζοι-κ.α)
     Το θεωρεις τυχαιο;
     Λες να εχουν λεφτα-πετρελαια για πεταμα;
     Μας θαυμαζουν!
     Πιστεψε το.
     Ισως καποια στιγμη στο μελλον να δωθουν πλανα στο ευρυ κοινο.
     Ετσι πανε αυτα.Εχουν χρονοκαθυστερηση.
     :-)

     • Sotirios Bakaimis

      και πάλι μου δίνεις κουράγιο και σ’ ευχαριστώ. Εύχομαι το ΠΝ να συνεχίσει να πιέζει για όλο και περισσότερη ενίσχυση των μέσων του ώστε: Α) και το Αιγαίο να παραμένει ελληνικό στο μέλλον, και Β) να αναλάβει το ρόλο που του αρμόζει στην Αν. Μεσόγειο. Εκεί μάλιστα είναι πιο σημαντικό και χρειάζονται σκάφη με αεράμυνα περιοχής κλπ.κλπ.

     • Mk

      Εχεις απολυτο δικιο.
      Θελω να ελπιζω,πως ως το 2022,θα εχουμε 2 μοναδες επιφανειαςμε δυνατοτητες α/α περιοχης.

  • Ivy Chris

   «…που θα μετατρέψει την κλειστή του θάλασσα σε ζώνη καταστροφής του εχθρικού στόλου…»

   αν κοιτάξουμε τις εκατέρωθεν αποστάσεις των νησιών του Αιγαίου, μόνο η απόσταση Λήμνου-Σκύρου δεν καλύπτεται από τις υπάρχουσες εμβέλειες.
   Συνεπώς, αν απαιτείται να καλυφτεί και αυτή η απόσταση ή η απόσταση Καρπάθου-Καστελόριζου, λογικότερη θα ήταν η προμήθεια JSM (με 3πλασια εμβέλεια 300νμ) και όχι NSM (100νμ) και η ενσωμάτωσή τους σε 2 εξειδικευμένες μοίρες αναβαθμισμένων F-16V (Βορρά-Νότο), εκτός αν πιστεύουμε ότι οι ΣΚΒ θα δρουν ανενόχλητες υποστηριζόμενες από OSA & Stinger…
   Ενδεχόμενη προμήθεια NSM απαιτεί αναβάθμιση της Α/Α δυνατότητας και θα απαιτήσει πόρους, προσωπικό & εφοδιαστική υποστήριξη από την Π.Α. (που δεν υπάρχουν), ενώ οι JSM θα αποτελούσαν ιδανικό συμπλήρωμα αφ’ενός στις δυνατότητες των Vipers αφ’ ετέρου στους λιγοστούς φορείς των Exocet-39 & SCALP.
   Εκτός αν κάνει το θαύμα του ο Αλλαχ… και μας προκύψουν Μ2000-9 & Black Shaheen από το αδελφό Εμιράτο.
   Ας δώσουμε λοιπόν φόρτο εργασίας… στους μελλοντικούς γειτονικούς S-400

   • KonTim

    Προσωπικά θα πρότεινα την απόκτηση (και) Brahmos όχι μόνο λόγω την μεγάλης εμβέλειας αλά και της φονικότητας.Η απόκτηση ικανότητας TASMO εκ μέρους του στόλου των F-16 αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο και πάντως κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν θα έπρεπε να ανατεθεί,και μάλιστα σε εξειδικευμένα πλαίσια,σε εκσυγχρονισμένα F-16V κύριος ρόλος των οποίων πρέπει να είναι η αναχαίτηση.

 • Harry

  @Mκ
  Ευχαριστώ για την αποσαφήνιση. Πολύ σημαντικό να μην περνάει ανεκμετάλλευτο έστω και παρωχημένο στρατιωτικό υλικό.

 • manolis

  ΟΚ, με το Β’ μερος αρμενιζουμε σωστα. Ενας λογος που κατ’εμε δεν υπαρχει περιπτωση να εγκαταστησουμε σε νησια του αν. Αιγαιου επακτιες συστοιχιες με ικανοτητα προσβολής ελλιμενισμένων πλοίων (δηλαδη Ναυσταθμων) θα ειναι βεβαια οι …τουρκικες αντιδρασεις. Παντως η απαιτηση αυτη καλυπτεται και απο αλλα μεσα πυρος, σαφως λιγοτερο προβεβλημενα αλλα εξισου φονικα.
  BTW, δεν καταλαβαινω γιατι το ΠΝ οταν αγορασε τις συστοιχιες MM-40 Exocet Block II , αγορασε μαζι και τα εικονιζομενα φορτηγα Renault TRM 10000 που ειναι εντελως ξενα με τα υπολοιπα αναλογα μεσα των ΕΔ και μοναδικα του ειδους τους στην Ελλαδα. Αν ενα φορτηγο εχει ελλειψη κρισιμου ανταλλακτικου που αναμενεται απο Γαλλια, δεν κινηται και προφανως δεν εκτοξευει πυραυλο. Χαθηκε να τις εγκαταστησουν πχ. σε γερμανικα φορτηγα που ειναι γεματη η Ελλαδα? Την ιδια εποχη παραλαβης τους η ΠΑ παραγγελνε Πατριοτ επανω σε φορτηγα ΜΑΝ της ΕΛΒΟ.
  Επισης, οι εικονιζομενες βολες ΜΜ38 απο ΣΚΒ εκτελέστηκαν «σε περιοχή ανατολικά της Κρήτης», ή σε περιοχη της ανατολικης Κρητης?

  • GES

   Και με το Α μέρος μια χαρά αρμενίζαμε φίλε Μανώλη. Δεν μπορείς να κάνεις ανάλυση σκοπιμότητας αν δεν μελετήσεις πρώτα τι δυνατότητες έχουν οι διαθέσιμες σήμερα επιλογές.

   • manolis

    Χωρις να θελω να κανω κριτικη, απλα νομιζω οτι αν τα Α και Β μερη δημοσιευοταν ως ενα αρθρο , δεν θα υπηρχε η εντονη μεν, κοσμια δε, αντιπαραθεση του Α’.
    Οσον αφορα τον εντοπισμό των συστοιχιων, πραγματι χωρις προτερη πληροφορηση είναι σιγουρα εξαιρετικά δύσκολος. Επ’αυτου θυμηθηκα απο τον μακρυνο καιρο της θητειας μου, ενα φανταριστικο βιβλιο της εποχης (https://www.kastaniotis.com/book/978-960-03-5134-7) που προσπαθουσε να …εκλογικευσει αρκετα περιεργα του στρατου και της θητειας. Ενα αποφθευγμα λοιπον του συγγραφεα, ο οποιος ηταν στρατευσιμος και το συνεγραψε ενω υπηρετουσε, αφορουσε τα μετρα ασφαλειας των στρατοπεδων. Καποια ηδη απαρχαιωμενα , καποια χωρις ουσιαστικο λογο υπαρξης, πολλα ομως θα μπορουσαν να καταστουν αχρηστα με την υπαρξη «ενος μονο τουρκου ταξιτζη σε καθε επαρχιακη πολη με στρατο». Ε, αν τη σημερον εποχη εκτος του ταξιτζη, βαλουμε και μερικους ντελιβεραδες σουβλακιων που δεν υπηρχαν τοτε (και μερικους ηλικιωμενους «τουριστες» με φωτογραφικες…), καπως ετσι πρεπει να συμπληρωνεται το παζλ στοχοποιησης σημαντικων στατικων στοχων.

    • GES

     Καλησπέρα Μανώλη,
     Ο διαχωρισμός σε δύο μέρη ήταν απαραίτητος λόγω της έκτασης του άρθρου.
     Το 2ο θέμα που θέτεις είναι σημαντικό. Οι θέσεις των χώρων αποθήκευσης / φύλαξης / τοπικής συντήρησης, μετά από τόσα χρόνια είναι μάλλον γνωστές. Οι θέσεις που οι ΣΚΒ βγαίνουν στις ασκήσεις ίσως είναι κι αυτές γνωστές. Οι κύριες και εναλλακτικές όμως θέσεις σε περίοδο πολεμικών επιχειρήσεων το πιθανότερο δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση, οι ΣΚΒ δεν μπορούν να θεωρηθούν στατικοί στόχοι.

     • manolis

      Ισως οι ΣΚΒ δεν μπορούν να θεωρηθούν απολυτως στατικοί στόχοι, παντως τα σημεια αποκρυψης και εκτοξευσης σε μια νησο δεν ειναι απεριοριστα.

     • Μκ

      Η αποκαλυψη κ η προσβολη ενος συστηματος δεν αποτελει «μπουσουλα» για την επιλογη ενταξης του σε ενα οπλοστασιο.Ολα αποτελουν στοχους ενδιαφεροντος.patriot,s300,crotale,tor m1,ναυσταθμοι,αεροδρομια,φ/γ,τπκ κτλ κτλ.
      Οι τροποι αποκαλυψης ποικιλουν.
      Οι τροποι προσβολης τους επισης.
      Αυτο δεν αποτελει τροχοπεδι.
      Αλλιως το μοναδικο συστημα που θα επρεπε να εισαγουμε στις ελληνικες ενοπλες δυναμεις ειναι τα Υ/Β.
      Που παραδοξως κ αυτα ελλειμενιζοντε και αυτα εντοπιζοντε κ αυτα προσβαλλοντε.

     • manolis

      Σιγουρα και εντελει ολα ειναι απαραιτητα. Απλα στη συγκεκριμενη περιπτωση η συγκριση γινεται μεταξυ επακτιων συστοιχιων πυραυλων απο τη μια και πυραυλων επι πλοιων ή α/φων απο την αλλη.

  • tkostas

   Οι εν λόγω φωτογραφίες αφορούν τους Exocet MM-38 οι οποίοι έχουν χρώματα παραλλαγής αντίθετα με τους ΜΜ-38 που τοποθετήθηκαν στα φορτηγά με τα χρώματα που είχαν στις ΤΠΚ. Οπότε έχω την εντύπωση ότι τα φορτηγά ή περίσσευαν από την 1η παραγγελία και με απλή μετατροπή στην καρότσα ακούμπησαν τους πυραύλους ή προμηθεύτηκαν 4-8 φορτηγά (όμοια με αυτά τις 1ης παραγγελείας) για λόγους ομοιοτυπίας.

   Τώρα γιατί η 1η παραγγελία δεν είχε γερμανικά φορτηγά… θέλει και ερώτημα;

   Τέλος ψυχανεμίζομαι/ έχω την εντύπωση ότι:

   α) τα κάνιστρα των Exocet MM-40 της αρχικής παραγγελία ήταν κυλινδρικά όπως των Κυπρίων. http://veteranos.gr/energopiise-ke-tous-exocet-mm40-tis-paraktias-aminas-tis-kirpou-geef/

   β) οι εκτοξευτές των Exocet MM-38 δρουν ως «ελευθεροι σκοπευτές». Δηλαδή σε
   ομάδες των 2-3 φορτηγών το πολύ σε 1 ή 2 νησιά με αναμένοντας στοιχεία βολής.

   • manolis

    Δεν μιλω για τα συγκεκριμενα φορτηγα – εκτοξευτες των MM-38. Αυτα ειναι οι αρχικοι εκτοξευτες των συστοιχιων MM-40 που με την προσαρμογη ειδικης συλλογης που διαθετει το ΠΝ , δεχονται 2 κλασσικα κανιστρα ΜΜ-38 απο ΤΠΚ αντι των 4 κυλινδρικων ΜΜ-40. Δεν περισσευουν τα φορτηγα , απλα προσαρμοζονται για να κανουν οι συστοιχιες εκπαιδευτικες μεν, ρεαλιστικοτατες δε, βολες Εξοσετ με ταυτοχρονη οικονομια των νεωτερων -και ακριβοτερων- πυραυλων.

  • SPY_GR

   Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, επειδή οι Τούρκοι θα αντιδράσουν (πώς άραγε;) δεν θα πρέπει να φροντίσουμε για την άμυνά μας με όποιο τρόπο κρίνουμε προσφορότερο;
   Δηλαδή άν αντίστοιχα αντιδράσουμε εμείς (πώς άραγε;) υπάρχει περίπτωση να μην παραλάβουν τα F-35 ή τους S-400;
   Αυτό πάλι το,,, «νομικό έρεισμα» που κολάει; Αν υπονοείς την Συνθήκη της Λωζάνης άστο καλύτερα, τέτοια ζητήματα έχουν λυθεί με τον α ή β τρόπο, να σταματήσουμε να βάζουμε αυτογκόλ!!!

   • manolis

    Oπως σε ολες τις διενεξεις μας, οι τουρκοι αντιδρουν στο οτιδηποτε με ενα μιγμα ορθων και μη ορθων αιτιασεων. Οταν αντιδρουν διεθνως για απλη διελευση αεροπλανου VIP της ΠΑ απο τη Ροδο, λες να καταπιουν αμασητη την εγκατασταση πυραυλων Ε/Ε με τους ναυσταθμους τους εντος ακτινας βολης ? Σου θυμιζω επισης οτι η απειλη Casus Beli της Τουρκιας τη δεκαετιας του ’80, μας αποτρεπει ακομα απο την ασκηση του δικαιωματος αυξησης του ΕΕΧ στα 12 μιλια, ενεργεια που απο μονη της θα ελυνε οριστικα και αμετακλητα τα προβληματα παραβιασεων του ΕΕΧ που δημιουργουνται λογω της ασυμφωνιας των θαλασσιων με τα εναερια συνορα μας. Επισης η κριση των Ιμιων το 1996 , απετρεψε ελληνικα σχεδια για κατοικηση και οικονομικη εκμεταλευση μικρων νησιων του Αν. Αιγαιου, με προφανη χρησιμοτητα για επικειμενη ανακυρηξη ΑΟΖ. Δεν θα σχολιασω την περιπτωση απειλης Casus Beli απο τη χωρα μας. Θα γελαγε και το παρδαλο κατσικι…

    • M.K.E

     Εδω υπαρχει Casus Beli για μια σιδηροδρομικη γεφυρα στον Εβρο, που εχει και φυλακιο διπλα της,να μην βγαλει κανεις φωτογραφια την τουρκικη πλευρα…για μια φωτογραφια..και δεν θα αντιδρουν για αλλα πιο σοβαρα;

    • SPY_GR

     Ελάχιστοι γνωρίζουν ή θυμούνται ότι λίγο πρίν την παράδοση στο ΠΝ των επάκτιων MM-40 δημιουργήθηκε θέμα απο τους Γάλλους – κατόπιν βέβαια Τουρκικών πιέσεων, βλέπεις τότε ήταν περίοδος πολύ στενών σχέσεων μεταξύ των 2 χωρών – άν θα πρέπει τελικά να παραδοθούν ή να μπούν περιοριστικοί όροι για το που θα γινόταν η τοποθέτησή τους – βλέπε νησιά.
     Μετά από διαβήματα στην Γαλλική πλευρά αλλά και απειλές ή …υπενθύμιση ότι αυτο θα πλήξει σοβαρότατα τις αμυντικές μας σχέσεις και όχι μόνο, οι συστοιχίες παραδόθηκαν κανονικά χωρίς κανένα περιοριστικό όρο. Οταν πραγματικά θέλεις κάτι, μπορείς!

     Casus Belli σύμφωνα με το δόγμα του ΕΑΧ ισχύει και για εμάς στην περίπτωση ενός Αττίλα ΙΙΙ…

     Ασχετο, @ e-Αμυνα:
     Ο Γ.Μ. δεν αναρτά/σχολιάζει πλέον;

     • manolis

      To θυμαμαι και μαλιστα νομιζω οτι προκαλεσε και καθυστερησεις στην παραδοση των πυραυλων. Αλλο βεβαια Ελλαδα των αρχων της δεκαετιας του 1990 και αλλο του 2017. Ειμαστε ομως σιγουροι οτι οι συστοιχίες παραδόθηκαν κανονικά χωρίς κανέναν απολυτως περιοριστικό όρο , πχ μη εγκατασταση σε συγκεκριμενα νησια? Λες να μπορουμε να τις μεταφερουμε στη Ροδο και να εχουμε στη μπουκα μας το Ακσαζ ? Οροι περιοριστικης χρησης μπαινουν πολλες φορες σε συμβολαια αγορας οπλων πχ στα αμερικανικα για μη χρηση στην Κυπρο.

      Δόγμα του ΕΑΧ? Η Ελλαδα δεν πολεμησε στην Κυπρο το 1974 σε Αττίλα Ι και ΙΙ , με παρουσες στο νησι μοναδες ελληνικων ΕΔ εμπλεκομενες και βαλλομενες, ενω ειχε σχετικη ποιοτικη υπεροπλια , λες να πολεμησει τωρα που συμβαινει το αντιθετο?

  • Petran gr

   Γιατι, πρπει να τους ενημερωσουμε κιολας;
   Η αμυνα των νησιων ειναι κατωχυρωμενο δικαιωμα και η αποστρατικοποιηση αυτων αφορα συνθηκη με την οποια δεν υπογραψαμε με την Τουρκια

   Το καθεστώς των νήσων Λήμνου και Σαμοθράκης διέπεται από τη Σύμβαση της Λωζάννης για τα Στενά του 1923, η οποία αντικαταστάθηκε με τη Σύμβαση του Montreux του 1936,
   το καθεστώς των νήσων Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923 και
   το καθεστώς των Δωδεκανήσων διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

   Η αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών Λήμνου και Σαμοθράκης- η οποία μαζί με την αποστρατικοποίηση των Δαρδανελλίων, της Θάλασσας του Μαρμαρά και του Βοσπόρου, καθώς επίσης και των τουρκικών νησιών Ίμβρου (Gokceada), Τενέδου (Bozcaada) και Λαγουσών (Tavcan), αρχικώς προεβλέπετο από τη Σύμβαση της Λωζάννης για τα Στενά του 1923- καταργήθηκε από τη Σύμβαση του Montreux του 1936- η οποία, όπως ρητώς μνημονεύεται στο προοίμιό της, αντικατέστησε στο σύνολό της την προαναφερόμενη Σύμβαση της Λωζάννης.

   Το δικαίωμα της Ελλάδας να εξοπλίσει τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη αναγνωρίσθηκε από την Τουρκία, σύμφωνα και με την επιστολή που απηύθυνε στον έλληνα Πρωθυπουργό στις 6 Μαΐου 1936 ο τότε Τούρκος Πρέσβης στην Αθήνα Roussen Esref, κατόπιν οδηγιών της Κυβέρνησής του. Η Τουρκική Κυβέρνηση επανέλαβε αυτή τη θέση, όταν ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Rustu Aras, απευθυνόμενος προς την Τουρκική Εθνοσυνέλευση με την ευκαιρία της κύρωσης της Συμβάσεως του Montreux, αναγνώρισε ανεπιφύλακτα το νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας να εγκαταστήσει στρατεύματα στη Λήμνο και τη Σαμοθράκη, με τις εξής δηλώσεις του: «Οι διατάξεις που αφορούν τις νήσους Λήμνο και Σαμοθράκη, οι οποίες ανήκουν στη γειτονική μας και φιλική χώρα Ελλάδα και είχαν αποστρατικοποιηθεί κατ’ εφαρμογήν της Σύμβασης της Λωζάννης του 1923, επίσης καταργήθηκαν με τη νέα Σύμβαση του Montreux και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα» (Εφημερίδα των πρακτικών της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, τεύχος 12, Ιούλιος 31/1936, σελ. 309). Παρόμοιες διαβεβαιώσεις εδόθησαν σχετικώς, κατά την ίδια περίοδο, εκ μέρους της Τουρκίας προς τις Κυβερνήσεις τρίτων ενδιαφερομένων χωρών.

   Το καθεστώς των νησιών Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας

   Όσον αφορά στα προαναφερόμενα νησιά, πουθενά στη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης δεν προβλέπεται ότι αυτά θα τελούν υπό καθεστώς αποστρατικοποιήσεως.
   Η Ελληνική Κυβέρνηση ανέλαβε μόνον την υποχρέωση, σύμφωνα με το Aρθρο 13 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης, να μην εγκαταστήσει εκεί ναυτικές βάσεις ή οχυρωματικά έργα. Ειδικότερα, το ανωτέρω άρθρο προβλέπει τα εξής:

   «Προς εξασφάλισιν της ειρήνης, η Ελληνική Κυβέρνησις υποχρεούται να τηρή εν ταις νήσοις Μυτιλήνη, Χίω, Σάμω και Ικαρία τα ακόλουθα μέτρα:

   Αι ειρημέναι νήσοι δεν θα χρησιμοποιηθώσιν εις εγκατάστασιν ναυτικής βάσεως ή εις ανέργερσιν οχυρωματικού τινος έργου.
   Θα απαγορευθεί εις την Ελληνικήν στρατιωτικήν αεροπλοίαν να υπερίπταται του εδάφους της ακτής της Ανατολίας. Αντιστοίχως, η Οθωμανική Κυβέρνησις, θα απαγορεύση εις την στρατιωτικήν αεροπλοϊαν αυτής να υπερίπταται των ρηθεισών νήσων.
   Αι ελληνικαί στρατιωτικαί δυνάμεις εν ταις ειρημέναις νήσοις θα περιορισθώσι εις τον συνήθη αριθμόν των δια την στρατιωτικήν υπηρεσίαν καλουμένων, οίτινες δύνανται να εκγυμνάζωνται επί τόπου, ως και εις δύναμιν χωροφυλακής και αστυνομίας ανάλογον προς την εφ΄ ολοκλήρου του ελληνικού εδάφους υπάρχουσαν τοιαύτην».
   Ενώ η Ελλάδα έχει μέχρι σήμερα εφαρμόσει με συνέπεια τις παραπάνω διατάξεις, η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι υποχρεούται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο να μην επιτρέπει στα στρατιωτικά της α/φη να υπερίπτανται του εναερίου χώρου των εν λόγω ελληνικών νησιών, έχει επανειλημμένως παραβιάσει και συνεχίζει να παραβιάζει τις σχετικές νομικές της υποχρεώσεις.

   Από την άλλη πλευρά, το ίδιο άρθρο επιτρέπει στην Ελλάδα να διατηρεί συνήθη αριθμό καλουμένων για τη στρατιωτική θητεία στρατιωτών, οι οποίοι δύνανται να εκπαιδεύονται επί τόπου, καθώς επίσης και δυνάμεων Χωροφυλακής και Αστυνομίας.

   Το καθεστώς των Νήσων του Ν.Α. Αιγαίου (Δωδεκάνησα)

   Τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα «κατά πλήρη κυριαρχία» από τη Σύμβαση Ειρήνης των Παρισίων, μεταξύ Ιταλίας και Συμμάχων, τον Απρίλιο του 1947. Περαιτέρω, οι διατάξεις της εν λόγω Συνθήκης προβλέπουν την αποστρατικοποίηση των νήσων αυτών: «Αι ανωτέρω νήσοι θα αποστρατιωτικοποιηθώσι και θα παραμείνωσιν αποστρατιωτικοποιημέναι». Στα Δωδεκάνησα υφίστανται ορισμένες δυνάμεις εθνοφυλακής, οι οποίες έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της συμφωνίας CFE.

   Όσον αφορά τους τουρκικούς ισχυρισμούς για αποστρατικοποίηση των Δωδεκανήσων, σημειώνεται ότι:

   Η Τουρκία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε αυτήν τη Συνθήκη του 1947, η οποία, επομένως, αποτελεί «res inter alios acta» γι’ αυτήν, δηλαδή ζήτημα που αφορά άλλα κράτη. Σύμφωνα δε με το άρθρο 34 της Συνθήκης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, «μια συνθήκη δεν δημιουργεί υποχρεώσεις ή δικαιώματα για τρίτες χώρες» εκτός των συμβαλλομένων.
   Η πρόβλεψη περί αποστρατικοποίησης των Δωδεκανήσων έγινε μετά από αποφασιστική παρέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης και απηχεί τις πολιτικές σκοπιμότητες της Μόσχας εκείνη τη χρονική περίοδο. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι τα καθεστώτα αποστρατικοποίησης έχασαν το λόγο ύπαρξής τους με τη δημιουργία των συνασπισμών του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ως ασύμβατα με τη συμμετοχή χωρών σε στρατιωτικούς συνασπισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, το καθεστώς της αποστρατικοποίησης έπαψε να εφαρμόζεται για τα ιταλικά νησιά Panteleria, Lampedusa, Lampione και Linosa, καθώς και για τη Δ. Γερμανία από τη μια πλευρά, και τη Βουλγαρία, Ρουμανία, Αν. Γερμανία, Ουγγαρία και Φιλανδία από την άλλη πλευρά.
   Πέραν των ανωτέρω, η Ελλάδα, όπως και κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος στον κόσμο, δεν μπορεί να παραιτηθεί από το φυσικό και νόμιμο δικαίωμά της για άμυνα σε περίπτωση απειλής στρεφομένης κατά των νησιών της ή οποιουδήποτε άλλου μέρους της επικράτειάς της. Πόσο μάλλον, τη στιγμή που η Τουρκία, παραβιάζοντας κατάφωρα τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την απειλεί με πόλεμο σε περίπτωση που ασκήσει ένα νόμιμο και κυριαρχικό δικαίωμα που της παρέχει το διεθνές δίκαιο.

   Πέραν δε της απειλής πολέμου, η Τουρκία:

   Εισέβαλε στην Κύπρο το 1974, κατά παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης Εγγυήσεως για την Κύπρο, στην οποία η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, και, παρά τις πολυάριθμες αντίθετες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, συνεχίζει να διατηρεί μια σημαντική στρατιωτική δύναμη στα κατεχόμενα εδάφη.
   Παραβιάζει συστηματικώς τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο και υπερίπταται με στρατιωτικά αεροσκάφη, συχνά οπλισμένα, ελληνικών νησιών του Αιγαίου και μάλιστα κατοικημένων, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας.
   Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, διατηρεί σημαντικές στρατιωτικές μονάδες με εναέρια μέσα και αποβατικά σκάφη σε περιοχές της ακτής της Μικράς Ασίας, που ευρίσκονται έναντι των ελληνικών νησιών, γεγονός που συνιστά σοβαρή απειλή κατά της Ελλάδας.
   Η προαναφερόμενη κατάσταση πραγμάτων, συνδυαζόμενη με την απειλή πολέμου (casus belli) και τη γενικότερη αναθεωρητική τάση της Τουρκίας ως προς το εδαφικό και νομικό καθεστώς των ελληνικών νησιών που ορίζεται από διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο γενικότερα, υποχρεώνει και νομιμοποιεί την Ελλάδα να προβεί στην αναγκαία αμυντική προπαρασκευή που θα της επιτρέψει να ασκήσει, εάν παραστεί ανάγκη, το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και να προστατεύσει τα ελληνικά νησιά.

   • manolis

    Ευχαριστω αγαπητε Petran gr για την εντυπωσιακη παραθεση των νομικων επιχειρηματων στο θεμα στρατιωτικοποιησης των νησιων, που ομολογουμενως δεν γνωριζα στο συνολο τους. Πολυ σωστη (και επικαιρη θα ελεγα) η αναφορα του ρολου της Σοβιετικης Ενωσης στο θεμα των Δωδεκανησων. Δεν θα μπω βεβαια στη διαδικασια τυχον αμφισβητησης καποιων απο τα επιχειρηματα -ειμαστε στο ιδιο στρατοπεδο- ουτε καν στο οτι τυχον νεες συστοιχιες αυξημενου βεληνεκους στα εν λογω νησια μπορουν καλλιστα να θεωρηθουν επιθετικο οπλο και οι νεες εγκαταστασεις προστασιας τους οχυρωματικα εργα, με οτι αυτο συνεπαγεται. Θα σταθω στο οτι τα νομικης φυσεως επιχειρηματα αυτα, θα στεκοταν σιγουρα επαξια σε καποιο διεθνες δικαστηριο και πιθανως θα μας εδιναν το προβαδισμα στην αποφαση του. Ομως πιστευουμε σοβαρα οτι τα προβληματα μας με τους γειτονες θα λυθουν ολα σε καποιο φαντασιακο -και αδεκαστο- διεθνες δικαστηριο? Το Κυπριακο εχει λυθει ή θα λυθει σε δικαστηριο? Δυστυχως ολα αυτα ειναι απιθανο να συμβουν. Οι τουρκοι πριν και μετα Ερντογαν αντιλαμβανονται μονο την ωμη δυναμη και οι υπογραφες σε συνθηκες γι’αυτους ειναι αναγκαιο κακο. Και να διαφωνει κανεις με αυτο, ουτως ή αλλως οι τουρκοι εχουν προηγουμενο (1974 κλπ) καταπατησης συμφωνιων και κατακτησης πολιτικων στοχων με στρατιωτικα μεσα.
    Ετσι λοιπον , οι παρεμβασεις μου και στα 2 μερη του αρθρου εχουν να κανουν μονο με το τι ειναι το καλυτερο για την θωρακιση του τοπου μας. Και το καλυτερο για την αμυνα μας δεν ειναι αυτη τη στιγμη οι αντιπλοικοι πυραυλοι του ναυτικου. Ειναι η με καθε τροπο ενισχυση της Πολεμικης Αεροποριας.

   • M.K.E

    Καντο μεταφραση,ριξτο σε ολους τους ιστοτοπους,μεχρι και μαγειρικης,δωστο στο fb οπου μπορεις,να βομβαρδιστει με εμαιλ καθε οργανισμος,δημοσιογραφος,πρεσβεια..

    • manolis

     Kατι μου λέει οτι το εχει κανει ηδη…

 • GES

  Καλημέρα Λαρισαίε. Το πρόβλημα με την πρότασή σου για προμήθεια του “Naval ATACMS” είναι ότι ακόμα δεν υπάρχει ως σύστημα. Για την ακρίβεια, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι η ανάπτυξή του συνεχίζεται κανονικά, δεν είναι γνωστό σε ποιό στάδιο βρίσκεται αυτή και με τι χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να υπάρξει ως σύστημα παραγωγής, να δούμε τι μπορεί να κάνει και τι όχι, να δούμε πόσο κοστίζει, αν θα εγκριθεί η εξαγωγή του στη χώρα μας αλλά και τι είδους αναβάθμιση χρειάζεται να κάνουμε στους εκτοξευτές MLRS του ΕΣ.

  Αν το πρόγραμμα είναι σε προχωρημένο στάδιο ωριμότητας, είναι σίγουρο πως και ο ΕΣ να μην το ζητήσει, η LM θα κάνει ενημέρωση με δική της πρωτοβουλία στα πλαίσια της προσπάθειάς της για το πρόγραμμα αναβάθμισης των MLRS.

  • Ivy Chris

   Πολύ ορθά γράφετε ότι ο χώρος της Α.Μεσογείου και ιδιαίτερα η Ελληνική υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ δεν καλύπτεται από ΣΚΒ αλλά από αναβαθμισμένες μονάδες επιφανείας.
   Εχει αποδειχθεί ιστορικά ότι οι προμήθειες οπλικών συστημάτων δεν ακολουθούν την ιεράρχιση απαιτήσεων των ΕΕΔ και υπεισέρχονται άλλοι -γνωστοί- παράγοντες…
   Τη δεδομένη οικονομική συγκυρία έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες προμήθειας νέων ή αναβαθμισμένων εκδόσεων υπαρχόντων οπλικών συστημάτων τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν με το λιγότερο κόστος και χρόνο εκπαίδευσης ή έχει εκπονηθεί κάποια μελέτη- πράγμα αμφίβολο- που προτείνει την απαξίωση των υπαρχόντων και την προμήθεια νέων συστημάτων?
   Επιμένω στο θέμα της νοοτροπίας, όπου τα παράλογα αναβαθμίζονται και τα αυτονόητα υποβαθμίζονται.
   Επίσης, με εξαίρεση τη σταδιακή προμήθεια νέων block των EXOCET, δεν παρατηρείται αντίστοιχη αναβάθμιση δυνατοτήτων των συστημάτων-φορέων των HARPOON 1C & προμήθεια των Block II+ με μεγαλύτερη εμβέλεια & δυνατότητες αλλαγής πορείας εν πτήσει, GPS κ.α.
   Η LM έχει προβεί σε ενημέρωση της ΠΑ για JASSM-ER ή του ΠΝ για LRASM μια που αυτά τα προγράμματα είτε είναι προς πώληση είτε στο αρχικό στάδιο παραγωγής?

   ΥΓ: Ανάλυση αρχικά μπορεί να υπήρξε για τον αριθμό των απαιτούμενων μονάδων ΣΚΒ αλλά δεν σημαίνει ότι και η αντίστοιχη προμήθεια αυμβάδισε με την απαίτηση…

  • Larisaios

   Την τελευταία φορα που διάβασα για το πρόγραμμα η πρώτη δοκιμαστική βολή αναμενόταν αρχές του 2018. Μια γρηγορη ερευνα στο net δεν ανέσυρε κάποια είδηση για την ακύρωση του, οποτε θεωρώ ότι εξελίσσεται κανονικά. Επειδή δεν πρόκειται για καινούριο σύστημα αλλα για μετατροπή υπάρχοντος θεωρώ ότι τα κόστη ανάπτυξης και ο κίνδυνος αποτυχίας του προγράμματος είναι περιορισμένα. Στα αλλα σημεία που αναφέρεις συμφωνώ απόλυτα, όπως και σε αυτά που αναφέρει ο Ivy Chris.

   • Ivy Chris

    Αγαπητέ, το θέμα τελικά δεν είναι ποια προμήθεα επιλέγουμε από τη συγκεκριμένη εταριεία, αλλά αν οι αρμδιοι επιλέγουν το βέλτιστο προϊόν σύμφωνα με την ιεράρχιση του ΣΑ των ΕΕΔ.
    Η συγκεκριμένη εταιρεία και ο ΝΕΟΣ εσωτερικός αντιπρόσωπος, έχουν να παρουσιάσουν πλειάδα συστημάτων.
    Ομως, ας επιλέξουμε τα βέλτιστα προϊόνττα της και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.

    Επομένως όταν εργολαβικά αναλαβάνεος – με ανάθεση- τη δουλειά,, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων…, οφείλεις να απαιτήσεις (εσύ ο αγοραστής), όλη τη γκάμα των προϊόντων και σε discount ειδάλλως δεν έχει νόημα…δλδ κάρδος για τον αγοραστή

  • Giorgos Tsagaris

   Kαι με τα υπαρχοντα βληματα διασπορας μια χαρα τυφλωνουνε ολα τα πλοια του Τ.Ν. και σωστα διεσπαρμενα κλειδωνουν ολο το Αιγαιο.
   Ξερω….καποιοι θα πουν για συνθηκες που πρεπει να εφαρμοζονται…
   κανεις δε μας υποχρεωνει καθε φορα να τρεχουμε να προσυπογραφουμε πρωτοι[πρωτοι…

   • M.K.E

    Κανενα προβλημα συνθηκης η συμβολαιου.Απλα βασιλευει η χατζηδιαβατικη λογικη του «δεν προκαλω».

 • Dsnkara

  Κάτι ακούστηκε για καβαλιστικούς αντιπλοικους πυραύλους , ένα όπλο που μας αρνήθηκαν οι αμερικανοι και τώρα ξανά διάβασα μερικά άρθρα που επανέφεραν το θέμα ..

 • Μκ

  -Δεν τιθεται θεμα αντικαταστασης κυριων μοναδων Επιφανειας απο ΣΚΒ.
  Τιθεται θεμα καλυψης κενων απο συγχρονα βληματα Ε/Ε(εστω απο ΣΚΒ) οταν σε λιγα χρονια θα τεθει θεμα αποσυρσης μοναδων επιφανειας λογω παλαιοτητας κ αδυναμια αντικαταστασης τους λογω υπερογκου κοστους κτησης κ συντηρησης.
  -Δεν τιθεται θεμα συγκρισης Των ΣΚΒ με συστηματα αλλων μορφων πολεμου(Α/Α-Α/Υ-Ν/Α κτλ.)
  Οι ΣΚΒ για αυτο που προοριζονται ειναι αριστοι κ εχουν συμβαλει τοσα χρονια μονο με θετικο προσιμο στην Ελληνικη πραγματικοτητα.
  -Περισσοτερα κανιστρα,περισσοτερα συγχρονα βληματα στον αερα,Εχουν την σημασια τους.Η ποσοτητα εχει κ αυτη την ποιοτητα της.Να θυμισω πως τα ποσοστα καταριψης κ/β απο συστηματα τυπου phallanx ή Ram υπερβαινουν το 95% (!) με την Τουρκια να διαθετει πολλες μεγαλες μοναδες επιφανειας με τα συστηματα αυτα.(Αναγκη για προσβολη τους με κορεσμο απο συγχρονα βληματα).
  -Η Π.Α μας θα κληθει κοντρα σε s400-f-35-αναβαθμισμενα F-16-μοναδες επιφανειας με σοβαρες Α/Α δυνατοτητες της τουρκ.και κοντρα στον ογκο των ανατεθεν αποστολων της να συμβαλλει στο εργο του π.ν.
  -Σε προηγουμενο αρθρο αποκαλυφθηκε η αδυναμια μεταφορας των υπο εγκριση παραχωρησης HEMMT στην Ελλαδα λογο κοστους!!! Δεν εχουμε ουτε τα μεταφορικα!Τι να λεμε.Ιδανικα λοιπον οι ΣΚΒ ειναι value for money συστημα για την Ελλαδα.χαμηλο κοστος κτησης,χαμηλο κοστος συντηρησης,χαμηλη επανδρωση,γρηγορη επαναφορτιση κανιστρων,αιφνιδιασμος-φονικοτητα,προκληση ζημιας σε οποιαδηποτε γωνια του Αιγαιου-καλυψη φιλιων μοναδων και συνεργασια για επιθεσεις κορεσμου.
  Ρεαλιστικα ομως (προσγειωση) αν τους παρουμε….θα εχουμε λεφτα για να τους φερουμε;;

  • M.K.E

   Αν και ειχα επικρινει δριμυτατα την αιτιαση των «ναυλων» για τα διαφορα συστηματα,πιστευω οτι κρυβονται αλλοι λογοι,ειτε ουσιας,δλδ,ελλειψη χρηματων υποστηριξης,αδυναμια συντηρησης-εκσυγχρονισμου-επανδρωσης,ειτε πολιτικοι.
   Οποτε οποτε ξανακουσουμε η διαβασουμε για..αδυναμια μεταφορας,ας σκεφτουμε και αυτη την παραμετρο.
   Διδυμο ρωσικοι πυραυλοι και αμερικανικο α/φος ειναι ασυμβατο και πλεον επιφερει τεκτονικο σεισμο,ειτε η μια επιλογη ειτε η αλλη.

   • Μκ

    Περι ορεξεος κολοκυθοπιτα.Καλε μου φιλε εσυ καλα τα λες.Εγω βλεπω οτι οποιος δεν θελει να ζημωσει 10 χρονια κοσκινιζει.Λεμε λεμε λεμε αλλα δεν εχουμε δεν εχουμε δεν εχουμε.

 • .+-

  Ωραιο το αρθρο!
  θετει ομως ενα προβλημα.
  Οι ΣΚΒ-Ξηρας ειναι «συμπληρωματικες» των ναυτικων μοναδων με βαση της αρχη της απαγορευσης.
  Εδω εχουμε ΤΠΚ που εχουν ρολο ενεδρας, υποβρυχια που και αυτα κανουν ενεδρα, ΣΚΒ που την «στηνουν καρτερι» σε καποιο νησι.
  Ολα οπλα «απαγορευσης». Δηλαδη τα τελευταια 15 χρονια το ΠΝ δειχνει να εχει επενδυσει σε οπλα απαγορευσης ενω υπολειπεται σε οπλα θαλασσιου «ελεγχου». Σιγουρα υπηρξε η γνωστη οικονομικη δυσπραγια, αλλα θα παρατηρησω οτι οι «δαφνες» των εκσυγχρονισμενων «Ελλη» κοντευουν να ξεραθουν, οι ΜΕΚΟ να «μαραθουν» αλλα ακομη και σημερα δεν υπαρχει στον οριζοντα μια υπογεγραμενη συμβαση για καποιο οπλο θαλασσιου ελεγχου. Δηλαδη για φρεγατα!
  Απο την αλλη οχθη του αιγαιου εχουμε πληρη δραστηριοτητα που δεν υποτιμησει καθολου τις απαιτησεις του θαλασσιου ελεγχου.Δεν αναφερω προγραμματα και υποπρογραμματα γιατι τα ξερετε καλυτερα απο εμενα.
  Τωρα με τα δεδομενα του σημερα, τι μπορουσε να γινει αλλοιως στο παρελθον για να μην εχουμε το ΠΝ σε μια παραπλησια θεση. Αυτη θα επρεπε να ειναι μια πρωτη ερωτηση!
  Ετσι …σαν «ορντερβρ».

  • M.K.E

   Δεν υπαρχει θαλασσιος ελεγχος οταν δεν μπορεις να προσεγγισεις μια περιοχη και εισαι κλεισμενος σε ενα λιμανι-ναυσταθμο.Απαξ και κλειδωσει το Αιγαιο,τα ναυπηγικα καμαρια των τουρκων θα καταντησουν στατικα εκθεματα και θα αποκοπει οποιαδηποτε ναυτικη παρουσια-ενισχυση για κυπρο μερια.
   Εκτος αν θελουν να κανουν τπτ στη Μαυρη Θαλασσα αλλα εκει ειναι ακομη χειροτερα τα πραγματα.

 • Καμικάζε®

  Ασχετο με το θεμα αλλα ελπιζω να λαβω καποια απαντηση.
  Περασα φετος ΣΜΥ-Σωματα. Θα ηθελα να σας ρωτησω αν υπαρχουν μαχημες μοναδες τις οποιες θα μπορεσω να ακολουθησω στο μελλον και αν οι ασκησεις εντος της σχολης ειναι ιδιες για οπλα και σωματα.

  • GES

   Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία! Στο ιστολόγιο της ΣΜΥ https://smy.army.gr/content/enimerotikos-odigos-sholis θα βρείτε έναν χρήσιμο ενημερωτικό οδηγό που δίνει απάντηση στο ερώτημά σας, μπορείτε όμως και να τηλεφωνήσετε απ’ ευθείας στη σχολή προκειμένου να σας λύσουν οποιαδήποτε επιπλέον απορία.

   • Καμικάζε®

    Ευχαριστώ, θα το διαβασω.

 • Κυριάκος

  Αν οι ΜΜ-38 έμπαιναν στις 8 κανονιοφόρους?. Από ότι θυμάμαι υπήρχε σχετική πρόβλεψη.

  • Giorgos Tsagaris

   Kαθολου ασχημη ιδεα εαν ειχαν »υπολοιπο ζωης».

 • M.K.E

  Μα δεν ειπα οτι θα τους πετυχεις σε ναυσταθμο,αν και δεν αποκλειεται να χωθουν κατα την παγια τακτικη τους στα Στενα,Πολη μερια η Μαυρη Θαλασσα,αλλα οτι απαξ και «κλεισει» το Αιγαιο με τους πυραυλους,δεν θα αποτολμησουν ευκολα ναυτικες επιχειρησεις.

 • M.K.E

  Ας αποδειξουν πρωτα οτι τα εχουμε εν ενεργεια,οτι δεν ειναι «εκπαιδευτικα» η προς αποσυρση και μετα τα λεμε.Νομιζω παντως οτι οι διεθνεις οργανισμοι εχουν κουραστει με τα ελληνοτουρκικα και οπως παντα τα συμφεροντα των μεγαλων ειτε θα ελαχιστοποιησουν το οποιο θεμα ειτε θα το αναγουν σε σημαια τους.

 • george

  Νομίζω ένα κρίσιμο σημείο είναι αν οι ΣΚΒ προλάβουν να βγουν από τους χώρους αποθήκευσης , και να πάρουν της θέσεις μάχης

 • manolis

  -Δεν τo αποκλειω. Αλλα αν γινει (καθολου απιθανο), τετοια πραγματα δεν μενουν κρυφα για πολυ.
  -Ασχετως με το τι κανουν οι τουρκοι και πως τιμωρησαν εμας οι φιλοι αμερικανοι την προηγουμενη δεκαετια για την παραβιαση των ορων χρησης των οπλων τους , ειναι ακριβως το ιδιο πραγμα.
  -Χαλαρα θα κατσουμε αναπαυτικα στ’αυγα μας – και αυτη τη φορα δικαιολογημενα φοβουμαι…

 • Μκ

  Οι κ/φ ειναι ξιφιοπολοια κ σχεδιαστηκαν με βαση οτι θα περιπολουν στην συνοριογραμμη Ελλαδας-Τουρκιας,με οτι αυτο συνεπαγετε τοσο για τον επιχ. ρολο τους και τις δυνατοτητες τους, οσο και για τους περιορισμους που διεπουν οι «συνθηκες».
  Αμφιβαλλω ακομη κ στην εσχατη,οτι δυνατε τεχνικα να φερουν κανιστρα exoset ή harpoon εκτος κ αν μιλαμε για μετατροπη του σκαφους.
  Δεν ειναι ομως αυτος ο ρολος τους ουτως η αλλως.Οταν οι s148 διατεθηκαν στην ΔΚΦ για αναληψη τομεων επιτηρησης,οι exoset αφαιρεθηκαν!

  • Κυριάκος

   Χαίρω πολύ. Λέω ότι δεν θα τους φέρουν αλλά θα μπορούν να τους φέρουν. Άλλο το φέρω όπλο και άλλο το μπορώ να φέρω όπλο.

   • Μκ

    Σου απαντω και παλι.Δεν δυναται να φερουν τεχνικα κανιστρα.Ουτε οι κ/φ τυπου ορμη,ουτε οι κ/φ τυπου Μαχητης.Αυτο προυποθετει πληρης μετασκευη του σκαφους.Και αυτο δεν ειναι θεμιτο,δεν εξυπηρετει τον λογο για τον οποιο προοριζονται.
    Ειναι επιλογη.

    • Κυριάκος

     Κατανοητός, ευχαριστώ.