Πόσο πιθανή είναι η πώληση των UH-1H, NH90 και F-16 Block 30

56
Αεροσκάφος F-16D Block 30 της 330 Μοίρας απογειώνεται από την Αεροπορική Βάση Ovda στο πλαίσιο συνεκπαίδευσης με την Ισραηλινή Αεροπορία στις 9 Δεκεμβρίου 2014. Η προηγούμενη ηγεσία του ΓΕΑ είχε απορρίψει το ενδεχόμενο πώλησης των αεροσκαφών του τύπου. Η σημερινή;

Η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει κατά καιρούς εκφράσει εμμέσως τη θέλησή της να μεταπωλήσει τα ελικόπτερα τύπου ΝΗ90 της Αεροπορίας Στρατού (ΑΣ) και τα αεροσκάφη F-16 Block 30 της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), ενώ έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες πώλησης 19 ελικοπτέρων τύπου UH-1H της ΑΣ. Πόσο πιθανή όμως είναι η επιτυχημένη ολοκλήρωση των παραπάνω προθέσεων;

Αφού κάνουμε μια σύντομη αναφορά στις διαδικασίες και στο σχετικό νομικό πλαίσιο, θα εξετάσουμε ξεχωριστά τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις.

Διαδικασία και νομικό πλαίσιο: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4407/2016, Άρθρο 34) για την πώληση, ανταλλαγή ή χρηματοδοτική μίσθωση στρατιωτικού εξοπλισμού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αυτός θα πρέπει πρώτα να χαρακτηριστεί ως μη επιχειρησιακά αναγκαίος, με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Ανωτάτου Συμβουλίου του οικείου Κλάδου. Εν συνεχεία, με απόφαση του ΥΕΘΑ και μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, καθορίζεται το ελάχιστο αποδεκτό αντάλλαγμα της πώλησης.

Ο προσδιορισμός του ελάχιστα αποδεκτού ανταλλάγματος δεν είναι αυθαίρετος. Προκύπτει με βάση την οικονομική αποτίμηση του υλικού, λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότητά του, την κατάστασή του και, εφόσον ο εξοπλισμός είναι σχετικά σύγχρονος, το συνολικό άμεσο αλλά και έμμεσο κόστος του σχετικού προγράμματος προμήθειας του υλικού για το Ελληνικό Δημόσιο. Μεταπώληση του εξοπλισμού σε χαμηλότερο τίμημα από την αξία του ή ενδεχόμενη υποεκτίμηση αυτής, δημιουργεί ουσιαστικό κίνδυνο για όσους εμπλέκονται στη διαδικασία έγκρισης της πώλησης, να βρεθούν μπροστά σε σημαντικές ποινικές ευθύνες για πρόκληση οικονομικής ζημιάς στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τα επόμενα βήματα είναι να καθοριστούν οι γενικοί και ειδικοί όροι πώλησης, να βρεθεί ενδιαφερόμενος αγοραστής, η χώρα αρχικής προέλευσης του υλικού να εγκρίνει την έκδοση νέου πιστοποιητικού τελικού χρήστη, σε περίπτωση διακρατικής συμφωνίας αυτή να εγκριθεί από το ΚΥΣΕΑ και τελικά να συμβασιοποιηθεί η μεταβίβαση.

Περίπτωση UH-1H: Η αποδέσμευση προς πώληση των 19 ελικοπτέρων UH-1H έχει εγκριθεί από το ΣΑΓΕ και μετέπειτα, στις 30 Ιουλίου του 2014, από την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, κατόπιν σχετικής εισήγησης του τότε ΥΕΘΑ Δ. Αβραμόπουλου. Πριν λίγες εβδομάδες, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Επιτελικής Επεξεργασίας και Τροποποίησης Γενικών και Ειδικών Όρων του σχετικού προγράμματος.

Η συνολική οικονομική αποτίμηση του υλικού είναι στα 14.500.000€, δηλαδή τιμή μονάδας περίπου 763.000€. Είναι άγνωστη η ηλικία, ο αριθμός των ωρών πτήσης, η παρούσα κατάσταση, το πότε έγινε η τελευταία ΚΦΕΣ/PDM και ο συνοδευτικός εξοπλισμός (π.χ. ανταλλακτικά) των προσφερόμενων ελικοπτέρων. Σε κάθε όμως περίπτωση το προσδοκώμενο τίμημα θεωρείται αρκετά υψηλό. Στο ίδιο επίπεδο τιμής υπάρχουν σήμερα διαθέσιμα στη διεθνή αγορά πλήρως ανακατασκευασμένα ελικόπτερα UH-1H, εφοδιασμένα με τον αναβαθμισμένο κινητήρα T53-L703 (1800 HP) και κιβώτιο 212.

Παράλληλα, ο σχετικά μεγάλος (19) αριθμός των προσφερόμενων ελικοπτέρων, η έλλειψη εκτενούς δικτύου ΑΚΑΜ που θα μπορούσαν να προωθήσουν την πώληση αλλά και το γεγονός ότι πλέον τα ελικόπτερα του τύπου παραχωρούνται, στις αναπτυσσόμενες χώρες, συνήθως δωρεάν από τους πρώην χρήστες τους, στo πλαίσιo αμυντικής βοήθειας και εξωτερικής πολιτικής, λειτουργούν αρνητικά ως προς την πιθανότητα πώλησης.

Τα προσδοκώμενα έσοδα από την εκποίηση 19 εύχρηστων μη επιχειρησιακά αναγκαίων ελικοπτέρων UH-1H ανέρχονται σε €14,5 εκατ.

Η προοπτική με τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, θα ήταν να γίνει προσπάθεια πώλησης των ελικοπτέρων σε μια από τις ιδιωτικές εταιρίες, κυρίως στις ΗΠΑ, που αναλαμβάνουν να ανακατασκευάσουν/εκσυγχρονίσουν τέτοιου τύπου ελικόπτερα, προκειμένου εν συνεχεία είτε να τα πουλήσουν είτε να τα εκμισθώσουν με μακροχρόνιες συμβάσεις (leasing). Στην περίπτωση όμως αυτή, το τίμημα θα κινηθεί χαμηλότερα από το 50% της σημερινής αποτίμησης.

Περίπτωση NH90: Ενώ διεθνώς είναι σχετικά συχνή πρακτική η μεταπώληση/μεταβίβαση οπλικών συστημάτων, είναι σπάνια η περίπτωση της μεταπώλησης ενός καινούργιου και σύγχρονου συστήματος, όπως το ΝΗ90 της ΑΣ, το οποίο εξακολουθεί να είναι σε παραγωγή και σε πλήρη εμπορική διαθεσιμότητα. Η συγκεκριμένη παράμετρος έχει ιδιαίτερη σημασία και ο σχεδιασμός της ενδεχόμενης μεταπώλησης οφείλει να τη λάβει σοβαρά υπόψη.

Από τη στιγμή που η γραμμή παραγωγής του NH90 είναι ανοιχτή, οποιαδήποτε προσπάθεια μεταπώλησης των σχεδόν αμεταχείριστων ελικοπτέρων της ΑΣ, θα έρθει σε ευθεία σύγκρουση με την προοπτική πώλησης νέων ελικοπτέρων από την κατασκευάστρια εταιρία NHΙndustries (NHI).

Δημιουργούνται συνεπώς δύο εκδοχές. Είτε μια ενδεχόμενη ελληνική πρόταση μεταπώλησης θα χρησιμοποιηθεί από την ενδιαφερόμενη χώρα απλώς ως εμπορικός “λαγός” για την επίτευξη καλύτερων όρων με την ΝΗΙ, είτε η προσφορά των ΝΗ90 της ΑΣ θα θέσει σε φάση ακύρωσης ή περικοπής την προοπτική πώλησης νέων ελικοπτέρων από τη γραμμή παραγωγής της NHI, προξενώντας της σημαντική οικονομική απώλεια εσόδων.

Η οικονομική ζημιά της γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών και ολλανδικών συμφερόντων [1] κατασκευάστριας εταιρίας NHI, θα ήταν αδιάφορη για την ελληνική πλευρά, αν η οποιαδήποτε μεταπώληση των ΝΗ90 της ΑΣ δεν εξαρτιόταν από την έγκριση της Γαλλικής Κυβέρνησης για την έκδοση νέου πιστοποιητικού τελικού χρήστη. Το πιστοποιητικό τελικού χρήστη δεν πρέπει να συγχέεται με την άδεια εξαγωγής. Η Γαλλική Κυβέρνηση εν προκειμένω, μπορεί να εγκρίνει άμεσα την εξαγωγή νέων ελικοπτέρων NH90 σε μια χώρα, αλλά με διάφορες προφάσεις να καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα την έκδοση νέου πιστοποιητικού χρήστη των ελικοπτέρων ΝΗ90 της ΑΣ, για την ίδια χώρα.

Θα ήταν επίσης αδιάφορη η οικονομική ζημιά και η αντίδραση της κατασκευάστριας εταιρίας NHI, αν η ελληνική πλευρά δεν χρειαζόταν τη συναίνεση και τη συνδρομή της για την εύρυθμη υλοποίηση της μεταπώλησης. Για παράδειγμα, οι συμβατικές υποχρεώσεις εγγύησης και παροχής ανταλλακτικών και εν συνεχεία υποστήριξης που δεσμεύουν σήμερα την κατασκευάστρια εταιρία απέναντι στην ΑΣ, δεν μεταβιβάζονται χωρίς τη συναίνεση της ΝΗΙ και προφανώς καμία χώρα δεν θα δεχθεί να εντάξει σε υπηρεσία εναέρια μέσα τέτοιας πολυπλοκότητας, χωρίς συγκεκριμένες συμβατικές δεσμεύσεις μετέπειτα υποστήριξης.

Επομένως, η αντίθεση συμφερόντων με την κατασκευάστρια εταιρία μπορεί να καθυστερήσει, να δυσχεράνει ή ακόμα και να καταστήσει οικονομικά ασύμφορη την μεταπώληση για τον επίδοξο αγοραστή, πρακτικά ακυρώνοντάς την.

Υπάρχει και μια επιπρόσθετη, ίσως περισσότερο σημαντική παράμετρος, που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η τιμή μεταπώλησης θα πρέπει προφανώς να είναι δελεαστική σε σχέση με την τιμή αγοράς, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα και προσφέρεται από την ΝΗΙ, για αντίστοιχης διαμόρφωσης καινούργια ελικόπτερα. Με δεδομένο το υψηλό συνολικό τίμημα με το οποίο προμηθεύεται η ΑΣ τα ελικόπτερα NH90, με βάση τη Σύμβαση 034Α/03, αλλά και το γεγονός ότι πρόκειται για σχεδόν αχρησιμοποίητο εξοπλισμό και επομένως η απομείωση αξίας είναι μικρή, η αξία των ελικοπτέρων είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα προκύψει ανταγωνιστική μιας σημερινής προσφοράς της NHI.

Η δυνητική τιμή πώλησης των ελικοπτέρων NH-90 που παραδόθηκαν στην ΑΣ την περίοδο 2011-2017 δεν πρόκειται να είναι δελεαστική έναντι μιας προσφοράς της κοινοπραξίας NHI για αντίστοιχης διαμόρφωσης καινούρια ελικόπτερα.

Συμπερασματικά, ακόμα κι αν υποτεθεί ότι η ΑΣ συναινέσει στην πώληση των ελικοπτέρων NH90, οι πιθανότητες επιτυχίας μιας τέτοιας προσπάθειας είναι σχεδόν μηδενικές. Το εγχείρημα ίσως να είχε καλύτερη τύχη αν η προσπάθεια γινόταν σε στενή συνεργασία με την ΝΗΙ, σε μια αντίστοιχη περίπτωση με τα τέσσερα C-27J Spartan της ΠΑ. Εκεί όμως, αφενός υπήρχε ακόμα ανοικτή η εκκρεμότητα της παροχής Πιστοποιητικού Στρατιωτικού Τύπου (MTC) για το σύστημα ανεφοδιασμού εν πτήσει, που δημιουργούσε ένα ουσιαστικό τεχνικό και οικονομικό ρίσκο το οποίο ήθελε να αποφύγει η κατασκευάστρια εταιρία LMATTS, αφετέρου υπήρξε άμεση, και ενδεχομένως προαποφασισμένη, πώληση στο Μεξικό των 4 ήδη κατασκευασμένων αεροσκαφών του ελληνικού προγράμματος, σε τιμή μάλιστα πολύ υψηλότερη από αυτήν που είχε συμφωνηθεί με την Ελλάδα, η οποία κατά γενική ομολογία ήταν υποκοστολογημένη. Στην περίπτωση των ΝΗ90 καμία αντίστοιχη συνθήκη δεν ισχύει. Τα τεχνικά προβλήματα έχουν πλέον ξεπεραστεί ενώ η το συνολικό κόστος του ελληνικού προγράμματος προμήθειας είναι αρκετά υψηλό.

Περίπτωση F-16C/D Block 30: Παρόλο που το σενάριο πώλησης των 32 F-16C/D Block 30 της ΠΑ έχει εμφανιστεί αρκετές φορές και σε διάφορες παραλλαγές στην ελληνική αμυντική ειδησιογραφία, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, από όσο είναι γνωστό, καμία εισήγηση του ΑΑΣ και αντίστοιχη έγκριση του ΣΑΓΕ σχετικά με την μη επιχειρησιακή αναγκαιότητα των συγκεκριμένων αεροσκαφών. Mε δεδομένα το αριθμητικό εύρος της απειλής, την ποιοτική αναβάθμισή της και τη μεσοπρόθεσμη οικονομική αδυναμία της ΠΑ να εκκινήσει πρόγραμμα προμήθειας Νέου Μαχητικού Αεροσκάφους, είναι αμφίβολο αν η ηγεσία της ΠΑ θα δεχτεί να αποδεσμεύσει τα εν λόγω αεροσκάφη για πώληση.

Αν πάντως θεωρήσουμε ότι το ΑΑΣ και το ΣΑΓΕ αποφασίσουν να κρίνουν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη ως μη επιχειρησιακά αναγκαία, οι χώρες που έχουν ενδιαφερθεί ή θα μπορούσαν δυνητικά να ενδιαφερθούν για την αγορά τους είναι η Κροατία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σλοβενία, η Κολομβία και το Πακιστάν.

Η Κροατία έχει αποστείλει από τα τέλη Ιουλίου επίσημο σχετικό αίτημα προσφοράς προς τη χώρας μας (F-16), το Ισραήλ (F-16), τις ΗΠΑ (F-16), τη Σουηδία (Gripen JAS-39) και τη Κορέα (FA-50), για αδιευκρίνιστο αριθμό αεροσκαφών, που σύμφωνα όμως με εκτιμήσεις αφορά το μέγιστο 12 αεροσκάφη, και εκτιμώμενη παράδοση του πρώτου αεροσκάφους στο τέλος του 2020. Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Κροατία αποστέλλει σχετικό αίτημα, αν και είναι η πρώτη φορά που αποδέκτης του είναι και η χώρας μας. Το ενδιαφέρον της Κροατίας για νέα ή μεταχειρισμένα μαχητικά αεροσκάφη χρονολογείται από το 1998, με την έλλειψη πόρων να είναι ο κύριος λόγος που μέχρι σήμερα δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση.

Ο συνολικός ετήσιος αμυντικός προϋπολογισμός της Κροατίας είναι περίπου 600 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η δέσμευση για νέο εξοπλισμό και υποδομές αφορά σήμερα το 12%, δηλαδή περίπου 70 εκατ. ευρώ. Η πρόβλεψη είναι πως μέχρι το 2024, μέσω της δραστικής μείωσης του κόστους για το προσωπικό, το ποσοστό για νέους εξοπλισμούς και υποδομές θα ανέλθει σταδιακά στο επίπεδο του 20%, δηλαδή περίπου 120 εκατ. ευρώ. Εφόσον η προσπάθεια μείωσης του προσωπικού δεν ανακοπεί, προβλέπεται πως στην τετραετία 2018 – 2021 θα διατεθούν συνολικά 300 εκατ. ευρώ για νέους εξοπλισμούς και υποδομές, με άλλα 300 εκατ. ευρώ στη τριετία 2022 – 2024.

Με βάση την αντίστοιχη προμήθεια της Ρουμανίας το 2013 από την Πορτογαλία/ΗΠΑ, το εκτιμώμενο συνολικό κόστος μιας προμήθειας 12 μεταχειρισμένων/αναβαθμισμένων F-16, μαζί με το κόστος δημιουργίας της σχετικής υποδομής, της εκπαίδευσης των χειριστών/τεχνικών, της δημιουργίας αποθέματος ανταλλακτικών και της αγοράς όπλων, ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ [2].

Από τα 628 εκατ. ευρώ που συνολικά δαπάνησε η Ρουμανία για την προμήθεια μεταχειρισμένων F-16, η Πορτογαλία εισέπραξε μόλις τα 78 εκατ. ευρώ για την μεταπώληση 9 αεροσκαφών ενώ τα υπόλοιπα κατευθύνθηκαν σε αμερικανικές εταιρείες και τους υπεργολάβους της.

Καθώς το μεσοπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Κροατίας, μέχρι το 2024, περιλαμβάνει επιπλέον αναγκαίες προμήθειες, όπως Α/Α συστήματα μικρού βεληνεκούς, συστήματα επικοινωνιών, αναβάθμιση ελικοπτέρων και αρμάτων μάχης, παράκτια περιπολικά κλπ, είναι μάλλον απίθανο το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της αγοράς μαχητικών αεροσκαφών, τουλάχιστον στο ανακοινώσιμο χρονοδιάγραμμα. Εφόσον δεν ακυρωθεί ή μετατεθεί χρονικά και αυτό το RFP της Κροατίας, η πιθανότερη εξέλιξη θεωρείται η μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση ενός αριθμού 6 – 8 αεροσκαφών, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει την υποχρέωση της συντήρησης με τη δημιουργία τοπικής υποδομής και την διάρκεια μίσθωσης και αποπληρωμής να εκτείνεται στα 15 με 20 χρόνια.

Η Βουλγαρική Πολεμική Αεροπορία είναι επίσης σε αναζήτηση προμήθειας 8 νέων μαχητικών αεροσκαφών, εδώ και αρκετά χρόνια. Η πιο πρόσφατη σχετική διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες, με το Gripen JAS-39C/D της SAAB να κατατάσσεται πρώτο ακολουθούμενο από την ιταλική πρόταση για μεταχειρισμένα Eurofighter Typhoon Tranche-1. H συνδυασμένη πρόταση ΗΠΑ / Πορτογαλίας για μεταχειρισμένα F-16 απορρίφθηκε για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους. Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας περιμένει την ολοκλήρωση της έρευνας του κοινοβουλίου της χώρας για τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφασίσει αν θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την SAAB.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο υπουργός άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι η χώρα του εξετάζει το ενδεχόμενο προμήθειας επιπλέον 20 αεροσκαφών τύπου F-16, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα με πληροφορίες όμως αυτά θα προέλθουν από τα αμερικανικά αποθέματα. Η Σλοβακία ενδιαφέρεται από το 1997 για να εφοδιαστεί με σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη αλλά λόγω του περιορισμένου αμυντικού προϋπολογισμού της, είναι απίθανο να προχωρήσει μεσοπρόθεσμα σε κάποια προμήθεια, εκτός αν της προσφερθούν δωρεάν. Η Κολομβία είναι επίσης σε αναζήτηση μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών και πριν δύο χρόνια η Γαλλία πρόσφερε 18 μεταχειρισμένα Mirage 2000-5F της Armée de l’Air. Έντονο ενδιαφέρον έχει δείξει και το Ισραήλ, το οποίο και διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς με την πολεμικής αεροπορία της χώρας λόγω της χρήσης των Kfir, για την προμήθεια μεταχειρισμένων αεροσκαφών τύπου F-16 που έχει αποσύρει η IAF. Τέλος, το Πακιστάν αποτελεί μια δυνητική αγορά, θεωρείται όμως δεδομένο πως οποιαδήποτε νέα προμήθεια θα προέλθει από την Ιορδανία, σε συμπλήρωση αντίστοιχης παλιότερης μεταπώλησης, και αναβάθμισης των αεροσκαφών στην τουρκική ΤΑΙ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ακόμα κι αν η ΠΑ αποφασίσει να διαθέσει προς πώληση τα 32 F-16C/D Block 30 προκειμένου να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του υπόλοιπου στόλου της, θα βρεθεί μπροστά σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, με πληθώρα προσφοράς μεταχειρισμένων αεροσκαφών κυρίως όμως με υποψήφιους αγοραστές με πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό. Χωρίς τεχνογνωσία και εμπειρία σε αντίστοιχες διαδικασίες, χωρίς την υποστήριξη εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας που να μπορεί να μεταφέρει έργο και να υποστηρίξει με επενδύσεις την πώληση, χωρίς ουσιαστική δυνατότητα παροχής μακροχρόνιας χρηματοδότησης αλλά αντίθετα με ανάγκη εμπροσθοβαρούς πλάνου αποπληρωμής και χωρίς μεγάλη ευελιξία στη διαμόρφωση της τιμής, οι πιθανότητες επιτυχίας του εγχειρήματος είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Κάποια από τα παραπάνω, όπως η έλλειψη τεχνογνωσίας, μπορούν να ξεπεραστούν εφόσον η ελληνική προσπάθεια υποστηριχθεί από την κατασκευάστρια εταιρία Lockheed Martin (LM), όμως και πάλι το ζήτημα του περιορισμένου προϋπολογισμού των υποψήφιων αγοραστών παραμένει ανυπέρβλητο.

Πρακτικά, η μόνη άμεση λύση χρηματοδότησης του ελληνικού προγράμματος εκσυγχρονισμού των F-16 μέσω των αεροσκαφών Block 30, πάντα εφόσον συμφωνήσει η ΠΑ στην αποδέσμευσή τους, είναι η μετατόπιση του “προβλήματος” από την ελληνική πλευρά στην LM. Αντί το ΥΠΕΘΑ να προσπαθήσει να βρει αγοραστή, θα πρέπει στις διαπραγματεύσεις να ζητήσει από την LM να αγοράσει με την διαδικασία buy-back και να αφαιρέσει από την τιμή του εκσυγχρονισμού, τόσο τα αεροσκάφη Block 30 όσο και όλα τα απάρτια που θα προκύψουν από τα υπόλοιπα Block. Η LM μπορεί στη συνέχεια να αναλάβει τον εκσυγχρονισμό, την προώθηση και τη διάθεση των Block 30, ανεξάρτητα από το ελληνικό πρόγραμμα. Βέβαια, μια τέτοια πρόταση απαιτεί από το ΥΠΕΘΑ να δείξει απέναντι στην LM την ίδια πυγμή και διάθεση υπεράσπισης των ελληνικών συμφερόντων που επιδεικνύει και απέναντι στην ευρωπαϊκη αμυντική βιομηχανία.

Σημειώσεις:

[1] Η μετοχική σύνθεση της NHIndustries SAS είναι 31,25% στην γαλλική Airbus Helicopters, 31,25% στην γερμανική Airbus Helicopters Deutschland, 32% στην ιταλική Leonardo Helicopters και 5,5% στην ολλανδική Fokker.

[2] Το συνολικό κόστος της αντίστοιχης προμήθειας της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας το 2013, ανήλθε στο ποσό των 628 εκατ. ευρώ, με την Πορτογαλική Αεροπορία να λαμβάνει 78 εκατ. ευρώ για την μεταπώληση 9 F-16AM/BM (επιπλέον 3 αεροσκάφη προήλθαν από τα αμερικανικά αποθέματα).

 • SteliosFr

  Τα NH90 αφου τα πηραμε (οπως τα πηραμε) ας τα κρατησουμε, οσο και να τα σνομπαρει στον ηλεκτρονικο τυπο η ηγεσια του ΥΠΕΘΑ, ειναι υπερσυγχρονα και ακρως απαραιτητα. Ας διαπραγματευτει το FOS και τη παραλαβη και των υπολοιπων 6… 30 Chinook και 20 ΝΗ (λειτουργικα και οχι ιπταμενα ταξι στη Συρο) ενισχυουν ουσιαστικα την ΑΣ, με αυτα τα 50 ελικοπτερα (παραλαβη ως το τελος του 2018), κερδιζεις λιγο χρονο να δεις τι θα γινει με τα ελαφρια ελικοπτερα στη θεση των απαρχαιωμενων UH, νομιζω 25-30 ελαφρια ελικοπτερα ειναι αρκετα..
  Εκτιματε η εχετε πληροφορηση τι θα γινει με τα τελευταια 3 ?

 • Fanis Boskos

  Συγχαρητήρια για το κατατοπιστικότατο άρθρο σας. Μέσα από αυτό αποδεικνύεται ότι τα όσα γράφονται και λέγονται κατά καιρούς είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση και για να ρίξουμε στάχτη στα μάτια του κόσμου… Εδώ δε μπορούμε καλά καλά να εκποιήσουμε υλικά θα βγούμε να πουλήσουμε οπλικά συστήματα;;; Για μία ακόμη φορά φαίνεται η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται κάποια θέματα στην Ελλάδα.

 • Aias

  Λοιπόν και επειδή έχουμε μια ηλικία πια ,θερίζουν και τα εγκεφαλικά, να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα σε αυτή την χώρα.
  Η πολιτική ηγεσία δεν είναι αρμόδια να αποφασίζει για καμία εκποίηση η δομή των ενόπλων δυνάμεων.
  Συζητώ αν κάποιος διαφωνεί.
  Το νομικό πλαίσιο ή απουσία του για πώληση υλικών απο την άλλη, είναι γελοιότητα και εξυπηρετεί το φτιαγμένο από τραπουλόχαρτα Νέο Ελληνικό κράτος και την πεπατημένη.
  Στα συγκεκριμένα αν και είμαι υπέρ της πώλησης υλικών και μαχητικών ακόμα, επαναλαμβάνω πως η χώρα δεν είναι σε θέση να προβεί σε καμία αυτή την στιγμή αφού δεν έχει κάνει καμία ανάλογη προετοιμασία αντικατάστασης των προς πώληση και δεν έχει πείσει πως εκλείπει η απειλή που μας επιτρέπει την μείωση.
  Το πραγματικό πρόβλημα που αναδεικνύει η όλη υπόθεση δεν είναι η παλαιότητα και ανεπάρκεια των υλικών που θα πουληθεί ως τεκμήριο αλλά το ίδιο το γεγονός.
  Το οπλοστάσιο μας έχει υλικό της πιο πάνω κατηγορίας που πρέπει να αντικατασταθεί ή να εκσυγχρονιστεί και είναι το επείγον.
  Μετά προχωράμε σε πώληση.

 • Spyros Poli

  Εξαιρετικό άρθρο

 • SPY_GR

  Προσωπικά δεν είμαι υπέρ της οποιαδήποτε πώλησης έτσι όπως πάει ή γράφεται ότι θα γίνει, όμως το ζήτημα έχει και άλλες παραμέτρους.

  Σε ότι αφορά ειδικά τα Falcons επί θητείας Αβραμόπουλου θα δίναμε το ΟΚ για πώληση ή μεταβίβασή τους στην περίπτωση που oi ΗΠΑ αποδέσμευαν για την ΠΑ αριθμό παρόμοιου τύπου αεροσκαφών νεώτερου όμως block ή έστω εκσυγχρονισμένων, το θέμα δεν προχώρησε μάλλον λόγω μη διαθεσιμότητας νεώτερης έκδοσης F-16 ή ίσως λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από την άλλη πλευρά.
  Ερχόμενοι στο σήμερα, θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε το παραπάνω θέμα αυτή τη φορά πιέζοντας με την υπογραφή για την ανανέωση χρήσης της βάσης στη Σούδα από τον 6o Στόλο – και όχι μόνο – που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και ζητούν επίμονα οι Αμερικανοί, πολύ περισσότερο μετά τα γεγονότα στην Μ.Ανατολή, Ιράν και τα συνεχόμενα εμπόδια με τους Τούρκους στο Incirlik!

  Εχει επίσης γραφεί ότι και τα ΗΑΕ ενδιαφέρονται για τα συγκεκριμένα αεροσκάφη της ΠΑ προφανώς για να ομογενοποιήσουν τον στόλο τους, εδώ μια καλή λύση θα ήταν να προσπαθήσουμε να τα ανταλλάξουμε με τα δικά τους Μ2000-9 αν αυτό είναι βέβαια εφικτό…

  • GES

   Καλημέρα Spy. Σχετικά με την τελευταία πρόταση, πράγματι έχει γραφτεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τα ΗΑΕ. Τώρα, για ποιo λόγο μια αεροπορία που επιχειρεί με F-16 Block 60 εφοδιασμένα με ραντάρ AESA, με ετήσιο (συνολικό) αμυντικό προϋπολογισμό πάνω από $15 δις, με ενδιαφέρον και ικανότητα αγοράς αεροσκαφών της κατηγορίας Rafale και Su-35, να εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθευτεί αεροσκάφη ηλικίας 30 ετών που μετά τον εκσυγχρονισμό τους με μεταχειρισμένα απάρτια θα έρθουν σε επίπεδο διαφορετικό και υποδεέστερο των Block 60 ή να τα ανταλλάξει με τα ανωτερων επίσης επιδόσεων και μικρότερης καταπόνησης αεροσκάφη Mirage 2000-9, μόνο ο εμπνευστής αυτής της “ιδέας» μπορεί να μας εξηγήσει.

   • SPY_GR

    Ευχαριστώ για τις διευκρινίσεις, την καλημέρα μου επίσης…

   • Παλιουρας

    Οντως, τι τα θελουν, για στοχους? Η βιαζονται τοσο πολυ για πολεμο, που δεν μπορουν να περιμενουν παραδοσεις καινουριων ?

   • frouros

    Σύμφωνα με εμπιστευτικές πληροφορίες του ΥΠΕΘΑ,μετά το ενδιαφέρον των ΗΑΕ για τα F-16 Blk30 μας,και η Ιαπωνία ενδιαφέρεται για τα F-4E για να γεφυρώσει το χάσμα μαχητικών μέχρι την είσοδο σε υπηρεσία των F-3.Ο υπουργός μας κάνει προσπαθεια να τα ανταλάξουμε με F-35J.Τι,δεν το πιστευετε;;

   • M.K.E

    Εκτος αν εχουν μια «πρεμουρα» να τα δωσουν καπου..

  • Ivy Chris

   Το ζήτημα της επέκτασης χρησης της Σουδας από τις ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλο και σοβαρό, και ως τέτοιο οφείλει να ενταχθεί σε πολιτικό-διπλωματικό επίπεδο γενικότερης διευθέτησης των ζητημάτων που εγείρονται για το ρόλο της Ελλάδας στην ΝΑ Μεσόγειο και όχι ως αντιστάθμισμα για ένα έργο αναβάθμισης των F-16.
   Ως κοινωνία και κατ΄επέκταση οι ΕΔ, οφείλουν την έννοια εκσυγχρονισμός & αναβάθμιση να την υιοθετήσουν – να είχαν υιοθετήσει προ πολλού- όπως ακριβώς πράττουν όχι μόνο οι αναπτυγμένες χώρες αλλά πλεόν όλες οι χώρες.
   Η νοοτροπία της αρπαχτής ή του κοινώς λεγ «free lunch» μας έχει οδηγήσει να θεωρούμε ότι όλοι μας χρωστούν αλλά εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβοιυμε τα κόστη που μας αναλογούν.
   Η κοινωνία οφείλει να πληροφορηθεί αναλυτικά ποιό είναι το κόστος που πρέπει να αναλάβει άμεσα για τον εκσυγχρονισμό, ανανέωση & προμήθεια οπλικών συστημάτων για να αντιμετωπίσει από θέση ισχυρού τις επερχόμενες αμφισβτήσεις και όχι ως παρίας να αναμένει τον οίκτο, που δεν πρόκειται να προσφέρει κανείς.
   Πρώτα θέτεις το χρονικό στόχο, ύστερα τον ποσοστικό-ποιοτικό, δεσμεύεσαι ως κοινωνία ότι θα αναλάβεις «εξ ολοκλήρου» το κόστος και στο τέλος κάθεσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έχοντας πλέον αξιοπιστία ικαι αναγκάζοντας τους αντισυμβαλλόμενους να αλλάξουν θεώρηση.
   Πρέπει να υπάρχει πίτα.
   Οι ανάγκες για την επόμενη 15-20 ετία είναι μεγάλες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πληρωθούν τοις μετρητοίς.
   Οφείλουμε όμως να τις προεξοφλήσουμε πρωτίστως στο πολιτικό επίπεδο.
   Στο τέλος θα έρθουν και οι προσφορές…

   • M.K.E

    Αγαπητε εξηγησε μου λιγο ενα πραγμα:για ποιο λογο πρεπει να «ενημερωθει» η κοινωνια για τετοια δυσκολα θεματα;για να δωσουμε την ευκαιρια στον καθε πολιτικαντη να κανει το παιχνιδι του ειτε απο τη μια η την αλλη πλευρα;η ακομη χειροτερα να εξοργιστει ο μεσος ελλαδιτης και να ριξει δυο φασκελα;γιατι,και εν μερει εχει δικιο,εχει αφενος συνδεσει αυτες τις αγορες με ρεμουλα και αφετερου βλεπει οτι συνεχεια παιρνουμε χωρις να μας αρκουν.
    Μην ξεχνας επισης την εντονη ρωσολαγνεια που εχει αναπτυχθει και φτανουμε στο σημειο γιαγιαδες η παπαδες να μιλουν για σουκοι και Σ-300,οποτε ο,τι αλλο παρεις σε ριχνουν στην πυρα.

    Συν τοις αλλοις, εχω και εναν η περισσοτερους στυλ Πολακη να μιλα για «ιερα χωματα που τα χρησιμοποιουν οι φονιαδες των λαων» μου ειναι κατι παραπανω απο αρκετο.
    Ας ξερουν αυτοι που πρεπει,τα επιτελεια δλδ,ας στριμωξουν τον καθε wannabe υπουργο και αθορυβα,γιατι και αυτο χρειαζεται,να γινουν οι κινησεις που πρεπει.

    • Ivy Chris

     «…τα επιτελεια δλδ,ας στριμωξουν τον καθε wannabe υπουργο και αθορυβα…»

     μόνο που δεν γίνεται ακριβώς έτσι, από τη στιγμή κατά την οποία οι Ελληνες πολιτικοί συμπεριφέρονται ως εργοδότες.
     Η αλλαγή προσέγγισης οφείλει να προέλθει από την πολιτική ελιτ στο σύνολό της, ή τέλος πάντων από την πλειοψηφία.
     Για να θέσεις σε πράξη ένα όραμα πρέπει να ιεραρχίσεις τις απαιτήσεις.
     Χωρίς ισχυρές ΕΔ κανένα όραμα δεν έχει βάση, ειδικά στη περιοχή που βρισκόμαστε και στις μελλοντικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε (Σίγουρα).
     Η κοινωνία πληρώνει €4-50Δισ τα τελευταία 20 χρόνια, κατά μέσο όρο ετησίως σε άμεσους & έμμεσους φόρους για να συντηρεί γραφικούς τύπους , που προανέφερες…
     5-10% αυτού του ποσού οφείλει να κατευθυνθεί ετησίως τα απόμενα 15 χρόνια έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια του Ελληνικού κράτους.
     Είναι η μόνη επιλογή που με σωστες διαδικασίες μπορεί ακόμη και να βοηθήσει άμεσα την οικονομία, πέρα από τις θετικές έμμεσες απιπτώσεις σε πολιτικό-διπλωματικό γεωστρατηγικό επίπεδο.
     Το ότι συνδέθηκαν οι προμήθειες με ρεμούλα δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να γίνουν ή δεν βοήθησαν, ασχέτως αν μπορούσαν να ήταν και διαφορετικές.
     Ο κάθε τυχάρπαστος wannabe δεν είναι ηγέτης, είναι follower και στο τέλος απαιτείται πληροφόρηση, διαφάνεια & δέσμευση για ένα στόχο που δεν είναι άλλος από την υπεράσπιση του ζωτικού χώρου που λέγεται Ελλάδα.
     Αυτό οφείλει να πληροφορηθεί η κοινωνία με ξεκάθαρες & τεκμηριωμένες θέσεις.
     Αν το πληροφορηθεί εγκαίρως & από έγκυρα χείλη και αποφασίσει αντίθετα δεν έχει λόγο ύπαρξης.
     Προφανώς ότι με αποσπασματικές αναφορές σε αναβαθμίσεις, προμήθειες αμφιλεγόμεων συστημάτων χωρίς εκ των προτέρων να υπάρξει διεξοδική πληροφόρηση για τη σκοπιμότητα του συνόλου των απαιτήσεων των ΕΔ και πως υπηρετούν το στόχο, απλώς επιτείνει την ήδη υπάρχουσα ατζέντα.
     Προσδιορισμός των προκλήσεων και των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται και του οφέλους που δυνητικά -σίγουρα- θα προκύψει.
     Αυτό χρειάζεται

     • M.K.E

      Ετσι οπως το βλεπω και συγκρινοντας με αυτα που σωστα γραφεις,θα σου ελεγα αστο για μια αλλη ζωη.
      Ειναι ενα θεμα που για καποιον που δεν εχει την αναλογη προπαιδεια,δημιουργει ευκολα συγχιση και δυσνοητες καταστασεις.Πολυ ευκολα θα προκυψουν εναντιωσεις,ακομη και απο ατομα που δεν ειναι της αναρχοαριστερης ιδεολογιας,με αναφορες σε κακως κειμενα τοσο κατα τη διαρκεια της θητειας τους οσο και απο την μετεπειτα ζωη τους,φαντασου τι θα γινει με αυτους που εξ ορισμου ειναι εναντια και πως θα σπεκουλαρουν.

      Και δυστυχως,στο σημειο που φτασαμε,ασχετα αν μεγαλο μερος ειναι τεχνητο,λογω κακοδιαχειρισης ακομη και σημερα,δεν μπορεις να πεις στο λαο οτι θα δωσεις δισ. την ωρα που δεν εχει νοσοκομειο,του κοβεται συνταξη και μειωνει εξοδα ακομη και για το φαγητο και νομιζω οτι ξερεις οτι ειμαστε στην ιδια πλευρα και υπερθεματιζω τις θεσεις σου.

     • Ivy Chris

      Το Κράτος υφίσταται, πρωτίστως για τρεις συγκεκριμένους λόγους.
      Υγεία-Παιδεία-Ασφάλεια
      Τα υπόλοιπα έπονται.
      Τα δύο πρώτα παραπαίουν από καιρό.
      Αν καταργηθεί και το τρίτο, τότε δεν υφίσταται Κράτος, γιατί δεν θα μπορεί να κρατήσει τους πολίτες του, εντός, για να τους φορολογήσει…
      Παύει ως οντότητα.
      Οι πωλήσεις στρατιωτικού υλικού & συστημάτων, προϋποθέτουν την άμεση αναπλήρωση με νεότερο & ικανότερο, χωρίς όμως να αλλοιώνονται οι αριθμητικές ισορροπίες.
      Ο τομέας της Π.Α. είναι το Α & το Ω της ύπαρξης του Ελληνικού Κράτους.
      Η συζήτηση τελειώνει αν και εφ΄όσον αντικατασταθούν από άλλα σύγχρονα συστήματα.
      Ειδάλλως…

   • SPY_GR

    Πίτα δεν ξέρω άν υπάρχει, σίγουρα όμως κάπου υπάρχει…πίπα (magic life βεβαίως, βεβαίως).

    • Ivy Chris

     φυσικά και υπάρχει πίπα η οποία είναι tragic και όχι magic, τώρα που δεν υπάρχει πίτα , αλλά αν δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για πίτα θα εξαφανιστεί κι η πίπα…
     Μια ανακατανομή εξόδων του κράτους θα προσφέρει όλα τα υλικά για τη δημιουργία πίτας…
     Συναντίληψη δεν υπάρχει
     Τη κατέυθυνση την δίνει η πολιτική εξουσία και η στραυιωτική ακολουθεί

 • tkostas

  Γουστάρω γιατί λέτε / γράφετε τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως γουστάρετε!!!
  Εδώ δεν μπούμε να αγοράσουμε σωστά (με FOS, Α/Ω κλπ) που δίνουμε ζεστό χρήμα – κασαδούρα, θέλουμε και να …πουλήσουμε αφού πάρουμε πρώτα άδεια από 5 ισχυρότερες χώρες της Ευρώπης και την αμερική.
  Βρε καλά κάνει τον σταυρό του στην Σκύρο ο υπουργός!!!
  Υγ
  Και μετά θέλουμε εκσυχρονισμό φ16…γατάκια !!!

 • Dsnkara

  Να γουστάρουν οο τσιπροκαμενοι να τα πουλήσουν να βάλουν μονοι τους την υπογραφή ,και να μην αποστρατευουν οποιον λεει οτι δεν βαζει υπογραφη μεχρι να βρουν αυτον που θα βαλει ..

 • Ευστάθιος Παλαιολόγος

  » και προφανώς καμία χώρα δεν θα δεχθεί να εντάξει σε υπηρεσία εναέρια
  μέσα τέτοιας πολυπλοκότητας, χωρίς συγκεκριμένες συμβατικές δεσμεύσεις
  μετέπειτα υποστήριξης.»

  Ξέρω μία που θα δεχόταν….

  • Μκ

   Εσυ αλλου το πας.Ειχε διαρευσει ομως οτι οντως γινονται-σαν, συνομιλιες για mirage 2000-9 εναντι NH-90 με Καταρ.

 • aris32

  ο καμμενος εχει κολληματα ιδιαιτερα με NH90 . δεν ξερω γιατι αλλα θελει να τα διωξει . ο λογος αγνωστος . ενω δεν εχουμε αλλα καλα ελικοπτερα γουσταρει να ειμαστε εποχη βιετναμ με χιουι. να τονισω πως για ενα μικρο εκσυχρονισμο 30-40 χιουι με καλυτερο κινητηρα και λιγο αναβαθμισμενο πιλοτηριο δεν ειναι εκτος ελληνικων δυνατοτητων . αρα τα μεταφορικα της ΑΣ θα ηταν 30 σινουκ 20 ΝΗ90 και 30-40 χιουι .ιδανικο . οσο για τα μπλοκ 30 αφου δεν εχουμε λεφτα για νεα δεν ειναι σωστο για να τα δωσουμε .

  • Stefanos Karametos

   Άγνωστος δεν είναι ο λόγος. Έχει πει ότι η εταιρεία δεν προσφέρει υποστήριξη και ότι η επικοινωνία μαζί της είναι προβληματική.

   • Συνηθίζεται να είναι «προβληματική» η επικοινωνία όταν ένας από τους αντισυμβαλλόμενους παραβιάζει τους όρους της σύμβασης (βλ. άρνηση παραλαβής 12ου ελικοπτέρου και πληρωμής της τελευταίας δόσης) και εφευρίσκει δικαιολογίες που αρμόζουν στο επίπεδο νοημοσύνης του μέσου ψηφοφόρου των ΑΝΕΛ. Όσον αφορά την υποστήριξη, τα χρήματα για την υπογραφή σύμβασης FOS ύψους €75,5 εκατ. είχαν εγγραφεί στο αμυντικό προϋπολογισμό του 2015, όμως οι καταστροφικοί χειρισμοί Βαρουφάκη και η συνεπακόλουθη δέσμευση όλων των διαθεσίμων και αποθεματικών της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης για την πληρωμή μισθών και συντάξεων τίναξε τα πάντα στον αέρα, όχι μόνο στο ΥπΕΘΑ. Έχουμε βαρεθεί να γράφουμε τα ίδια και τα ίδια: http://e-amyna.com/%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B7-90/

    • ΑΧΕΡΩΝ ΣΤΥΜΦΑΛΙΟΣ

     Πρίν αποδώσουμε φταίξιμο στους τωρινούς γελωτοποιούς,ἄς αποδώσουμε τις αναλογούσες ευθύνες σε εκείνον τον «γελαδερό» που υπέγραψε την σύμβαση με τους όρους και τις τιμές που προέβλεπε.

     • GES

      Καλημέρα Αχερων,
      Οι πολιτικές ευθύνες στους προηγούμενους έχουν ήδη αποδοθεί. Οι ενδεχόμενες ποινικές διερευνώνται από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Από εκεί και πέρα τι κάνουμε όμως; Ο ρόλος του ΥΠΕΘΑ και της ΓΔΑΕΕ δεν είναι ούτε αυτός του εισαγγελέα, ούτε αυτός του δικαστή. Ο ρόλος τους στην προκειμένη περίπτωση είναι να διαχειριστούν (και) τη συγκεκριμένη σύμβαση με το καλύτερο δυνατό τρόπο για τα εθνικά συμφέροντα (επιχειρησιακά και οικονομικά). Η αναστολή παραλαβής των ελικοπτέρων και η άρνηση υπογραφής FOS επί διετία ποιο ακριβώς εθνικό συμφέρον εξυπηρέτησε; Τι απέδωσε η συγκεκριμένη τακτική ως όφελος στην ελληνική πλευρά πέραν του να “διαπραγματευόμαστε” στο τέλος αν θα χρεωθούμε ή όχι το κόστος φύλαξης και αποθήκευσης των ελικοπτέρων στις εγκαταστάσεις της NHI; Οι “διαρροές” για ανεδαφικά σχέδια πώλησης των ελικοπτέρων στο Κατάρ ή επιστροφής τους “πακέτο” πίσω στη Γαλλία ποιον ουσιαστικό σκοπό (πέραν αυτόν του σανού στο σχετικό ακροατήριο) εξυπηρέτησαν;

      Αυτές τις ημέρες είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για την επόμενη τροποποίηση της σύμβασης. Ας ελπίσουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό, επιχειρησιακά και οικονομικά, για την ελληνική πλευρά. Θα είμαστε παραπάνω από ευτυχείς να συγχαρούμε και να αποδώσουμε τα εύσημα στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ σε μια τέτοια περίπτωση,

     • ΑΧΕΡΩΝ ΣΤΥΜΦΑΛΙΟΣ

      Καλημέρα και από εμένα.
      Το ότι «Οι ενδεχόμενες ποινικές διερευνώνται από την αρμόδια εισαγγελική αρχή»,μου ακούγονται «ως «στρίβειν δια της διερευνήσεως».
      Δυστυχώς,ἡ ποιότητα των σημερινών δέν είναι καλύτερη των τότε.
      Επιπροσθέτως,ἡ χρηματοδοτική δυνατότητα είναι σαφώς μειωμένη.
      Το πιθανώτερο είναι να δούμε κάποια ανταλλαγή αριθμών,ρητρών ἤ διεκδικήσεων σε είδος,κατά το προγούμενο των C-27.
      Όσο σκέφτομαι ποιά θα ήταν ἡ κατάσταση σήμερα ἄν είχαν προτιμηθεί τα Σούπερ Πούμα,Μπλάκχωκ ἤ Μi-17,με πιάνει μελαγχολία.
      Και όταν αναλογίζομαι ότι αφήσαμε μισά τα F-16 και τα Μ-2000,με πιάνει κατάθλιψη.

    • M.K.E

     Με συγχωρειτε,μια διορθωση..εννοειτε το επιπεδο νοημοσυνης του μεσου ελλαδιτη που πριμοδοτησε τρις το παρον τσιρκο και ολους τους αντιμνημονιακους αρχικα χατζιδιαβατηδες.

     • Μκ

      Σε τι ποσοστο,κατα την γνωμη σου,απευθυνεται ενας υπουργος με τεχνικες λεπτομερειες συντηρησης ή αποκτησης ή διευθετησης ή τροποποιησης συμβασης στρ. υλικου κ αυτος γινεται αντιληπτος ή προκαλει το ενδιαφερον απλων Ελληνων πολιτων ψηφοφορων και μη;

     • M.K.E

      Οι θεομπαιχτες που μας κυβερνουν χρονια τωρα,εμαθαν απο τον μεγα Andrew Papandreou τη δυναμη του σλογκαν και της βολικης «αληθειας».Το θεμα δεν ειναι λοιπον τοσο το τεχνικο μερος,αλλα που θες να επικεντρωσεις για να αποκομισεις μικροπολιτικο οφελος,αδιαφορωντας για τις συνεπειες,που πολλες φορες ειναι και ουσιαστικες και σοβαρες.

      Εξηγουμαι με απτα παραδειγματα: ειναι γνωστο το θεατρο του ΠΑΣΟΚ με τις αμερικανικες βασεις,που ενω διατηρουσε το προφιλ του «εξω οι βασεις» και ενας χυδαιος λαικισμος οτι «τα AWACS στο Ακτιο,κανουν το γαλα των αγελαδων κιτρινο»,στην ουσια διαπραγματευοταν την παραμονη τους,οπως γινεται καθε φορα με την ανανεωση των εν λογω συμφωνιων.
      Καποια χρονια μετα,η Ν.Δ ειχε κανει σημαια για την αγορα του αιωνα,το γεγονος οτι τα μιραζ ηταν «τυφλα»,με αποκορυφωμα να προφερεται το συγκεκριμενο επιχειρημα απο την Βιργινια Τσουδερου,με βαθιες γνωσεις επι του θεματος(εδω γελαμε), στο βημα της Βουλης.
      Τριτο και και πιο προσφατο παραδειγμα,τα υ/β που γερνουν,που απετελεσε ευφορο πεδιο κομματικης εκμεταλευσης.
      Απο οτι βλεπεις λοιπον,δεν ειναι τοσο η ουσια του θεματος,που ειναι πολυ εξεζητημενη,αλλα το οφελος που αποκομιζει ο καθε πολιτικαντης απο αυτο και η ζημια που επιφερει.
      Δεν νομιζω οτι οι αναγνωστες του «αποστακτηριου» της «κακιας ωρας» και συναφων επιστημονικων εντυπων μπορουν να εξασκουν τοση μεγαλη πιεση στον εκαστοτε υπουργο ωστε να χρειαζεται να απαντησει με λεπτομερειες.
      Αντιθετως,αποτελουν μια πιτα σημαντικη στην εκλογικη αναμετρηση και τι καλυτερο απο το να φανει ο υπουργος,πολεμιος των κακων ξενων(Δυτικων μασονοεβραιωσιωνιστων) που μας εκβιαζουν (και) με αυτο τον τροπο.

     • Μκ

      Θα το πω εγω.
      Ουτε 1%.
      Οταν δινεις χωρο λογω αγνοιας,αμαθειας,ημιμαθειας,αρνησης,τι ψαχνεις;
      Ποσους γνωστους-φιλους-συγγενης εχεις που τους νοιαζει…..η FOS….
      Αστο.
      Ημαστε κ περνουμε αυτο που μας αξιζει.
      Και ολοι σε ολα περημενουμε απο τους αλλους.
      Το ανεκδοτο με την λαμπα.
      6 κοιτανε,10 θα την εβαζαν καλυτερα,1 κανει την δουλεια.

  • argitheatis

   δεν ξερεις γιατι θελει να τα διωξει? επειδη δεν μπορει να τα πιλοταρει.

 • Παλιουρας

  Αμα δωσουμε αμεσα και ετοιμοπαραδοτα τα block 30 πχ στα Εμιρατα και με τα ιδια λεφτα παρουμε ισοποσα Typhoon (T1 λογικα) απο την Ιταλια ειμαστε κερδισμενοι??

 • aris32

  o στρατος θελει shorands vshorands τομα αρματα υλικο για το πεζικο . πυροβολικο drone οχηματα μηχανικου . το ναυτικο θελει ελικοπτερα αφνσ νεες φρεγατες γενικης χρησης πλοια ΑΑ εκσυχρονισμο των μεκο ενα ακομη ετνα πλοιο και πολλα πολλα πλοια υποστηριξης .
  η αεροπορια θελει drone εκσυχρονισμο φ16 μιραζ2000 νεο μαχητικο αεροσκαφος νεα μεταφορικα αεροσκαφοι εκσυχρονια των ασεπε τανκερ εκσυχρονισμο των ρανταρ εδαφους εκσυχρονισμο πατριοτ νεα ΑΑ συστηματα για αμυνα . + χρειαζομαστε περισσοτερα ελικοπτερα SAR νεα πυροσβεστικα αεροπλανα ελικοπτερα για αστυνομια πυροσβεστικη λιμενικο πλοια για το λιμενικο εξοπλισμο των υπαρχοντων πλοιον ελικοπτερα εκαβ drone για ολες αυτες τις υπηρεσιες . και εμεις νομιζουμε οτι πουλουντας 19 χιουι 20 NH90 και 32 φ16 θα τα φτιαξουμε ολα . δεν ειναι θεμα χρηματων ειναι θεμα προγραμματισμου . αν δεν προγραμματισουμε για τις αναγκες αυτες για τα επομενα 20 χρονια τι χρειαζομαστε , ωστε να εκμεταλλευτουμε ευκαιριες π.χ τα pz2000 που ειναι σε αποθηκευση και ειναι προς πωληση ολλανδιας και γερμανιας 48 το συνολο δεν θα καταφερουμε τιποτα και καθε χρονο θα κλαιμε πανω απο τον μακαριτη . υ.γ 1 δεν θιγω αλλα θεματα οπως θητεια , συνταξη στρατιωτικων απο τα 45 . το ζητημα των εποπ που σε 10 χρονια θα εχουμε επαγγελματιες οπλιτες 45 χρονων ενω θα επρεπε οι θεσεις των 15000 εποπ να ειναι σταθερες και εμεις απλα σαν πολιτεια να κανουμε 10ετη συμβολαια ωστε να εχουμε παντα σε σχετικα καλη ηλικια εποπ και οχι ατομα που βαζουν βυσμα για να μπουν σε ενα γραφειο και το βρισκω λογικο αυτο για πολλους λογους

 • TheYpobryxios

  O σωστός τρόπος για να υπάρξει οικονομική ευρωστία στις ένοπλες δυνάμεις δεν είναι οι πωλήσεις απαραίτητου-χρησίμου υλικού άλλα το συμμάζεμα που πρέπει να γίνει σε εγκαταστασεις και δομές σχηματισμών μαζί με την εκμετάλλευση της περιβόητης περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων και εκποίηση κάθε παλαιού υλικού που δεν χρησιμοποιουν πλέον αυτές. Παραδείγματα πολλά, δυστυχώς

 • .+-

  Καλησπερα σας.
  Πολυ καλη η ιδεα σας για το παρων αρθρο.
  Θελω να επιστησω τηνπροσοχη σας σε ορισμενα θεματα που θιγονται στο κειμενο.
  Τηλεγραφικα:
  UH-1H! Ειναι τουλαχιστον «τραβηγμενο» να επιθυμουμε να πωλησουμε στην διεθνη αγορα παρομιας ηλικας ιπταμενα μεσα σε τοσο ακριβη τιμη. Θα ειχαν καλυτρη τυχη εαν αποτελουσνα μερος ενος ευρητερου «πακετου», αφου πρωτα μειωσουν την τιμη σε ενα πολυ χαμηλοτερο επιπεδο. Ισως ομως, απο την αλλη, η τιμη περιεχει και εργασιες συντηρησης που εχουν γινει.
  Δυστυχως η Ιταλια βγαζει στο «σφυρι» πολλα απο τα ΑΒ206/205/212/412 που εχει. Με οτι αυτο συνεπαγεται. Η Αργεντινη ηδη απεχτησε ορισμενα ΑΒ206.

  NH-90! Ειδαμε και παθαμε να τα εχουμε. Θα τα δωσουμε; Υπερβολες.τακιτκη διαπραγμετευσηςμε την ΝΗΙ το πιθανοτερο.

  F16C/D Block 30!

  Εδω το θεμα ειναι πολυ ευρυτεο και πολυπλοκο. Η αξια των αεροσκαφων στην κατασταση που ειναι ειναι πολυ μικρη.Θα πουληθουν μαζι με τα ΑΣΠΙΣ που φερουν; Καλυτερα οχι!

  Ερωτηση: κραταμε F-4EAUP που εχουν 40-45 χρονμια στην «πλατη» τους και πουλαμε τα νεοτερα που εχουν 15 χρονια λιγοτερα; Χωρια οτι εχουν λειτουργικα κοστη ανα ωρα πτησης χαμηλοτερα κατα 30-40% σε σχεση με τα Φαντομ. Ισως θα επρεπε να ξεφορτωθουμε τα F4 καλυτερα.

  ΥΓ. Εαν εχετε την δυνατοτητα οταν μπορειτε και εχετε προσβαση στις συμβασεις αγορων ειναι δυνατον να εμφανιζεται και καποιες προσθετες πηλροφοριες απο αυτες; οσο περισσοτερες τοσο το καλυτερο.
  Για παραδειγμα
  Εδω:
  http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7743235.pdf

  λεει οτι τα NH90 αποκτηθηκαν με «swap». Δηλαδη παραγωγα. μονο του το «swap» επιβαρυνε την αγορα με 41,6 εκ €. Η αποκλιση της τιμης των ελληνικων απο εκεινη αλλων κρατων που την εποχη εκεινη ειχε θορυβησει, μαλλον οφειλεται και σε αλλα «κρυφα» κοστη εκτος του «swap» που δεν ειναι γνωστα.

 • Μκ

  Το λειτουργικο του κοστος ειναι στον θεο.

 • M.K.E

  Οπως σου ειπαν και οι φιλοι,το λειτουργικο κοστος ειναι υψηλο και επιπλεον αυτη την στιγμη δεν εχεις την πολυτελεια να δωσεις λεφτα που δεν υπαρχουν για να μαθεις κανουριο α/φος και να κανεις και υποδομες και αποθεμα υλικου,το οποιο εχει πολλους περιορισμους σε χρηση οπλων που διαθετεις,την στιγμη που επισης ψαχνεις χρηματα για την αναγκαια αναβαθμιση των F-16,και που επισης το σπρωχνουν ολοι για να το ξεφορτωθουν.

 • mich

  Αξιολογούνται ΚΑΙ ανάλογα με το έτος κατασκευής τους…

  • Giorgos Tsagaris

   Kυκλοι απο/προσγειωσης,ωρες πτησης,αξιοπιστια ηλεκτρ/κων και καπου στο (πολυ) βαθος το ετος κατασκευης.

 • Dimitris S.

  Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν πρέπει να δεχθούμε καμιά τέτοια επιλογή ως πιθανή. Δεν υπάρχει δικαιολογία του τύπου «θα τα φάνε σε μίζες», όσο βάσιμη και να είναι η άποψη αυτή. Δεν υπάρχει δικαιολογία «δεν έχουμε λεφτά» και ταυτόχρονα κρατούνται τόσα άχρηστα στρατόπεδα ανοιχτά, δεν εκποιείται έγκαιρα πλεονάζον υλικό και πετάγονται χιλιάρικα σε κάποιους «επαγγελματίες», οι οποίοι πιστεύω ότι μειώνουν τη μαχητική αξία του ΕΣ. Να βρουν τη λύση και να μην πετάξουν υλικό, το οποίο έχει αγοραστεί πανάκριβα και έχει χρόνια ζωής μπροστά του, αν εκμεταλλευθεί σωστά.
  Κούρασαν και αυτοί και οι δικαιολογίες τους και πάνω από όλα ο πολιτικαντισμός τους. Και δε μιλάω μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση. Με εξωθούν ταχέως σε ακραία συναισθήματα.

 • GES

  Καλησπέρα κε Καραμέτο. Κάντε ένα κόπο αν θέλετε να διαβάσετε ξανά τις δύο τελευταίες ενότητες του άρθρου της παραπομπής. Νομίζω πως δίνουν απαντήσεις ή τουλάχιστον δίνουν τη θέση και την εκτίμηση του eA

  • Stefanos Karametos

   Αν μου επιτρέπεται, θα σταθώ ιδιαίτερα στην ενότητα ‘Κυβιστήσεις’ (που είναι η τελευταία από τις 2 του άρθρου) για να προσπαθήσω να μεταφράσω (κατά την άποψή μου πάντα) πως αντιλαμβάνομαι τη φράση που ειπώθηκε από τον ΥΠΕΘΑ περί της προβληματικής επικοινωνίας με τη «μαμά» εταιρεία των NH-90. Λέτε στο συγκεκριμένο σημείο ότι είχαμε προκαταβάλει το 70% του συνολικού κόστους αλλά για κάποιο λόγο δεν είχε υπογραφεί FOS. Μέχρι εδώ δεν διαφωνώ πουθενά και τολμώ να πώ ότι ίσως και δεν χρείαζοταν τη δεδομένη στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα για να υποστηρίξω το επιχείρημα μου να με διαβεβαίωσετε ότι από τα 11 ελικόπτερα που είχαμε παραλάβει υπήρχε διαθεσιμότητα άνω του 70% (κανονικά έπρεπε αυτό το ποσοστό να ήταν αρκετά υψηλότερο) επειδή αναφερόμαστε σε ολοκαίνουργια ελικόπτερα με μηδενικές ώρες πτήσεις και φυσιολογικά δεν έχουν άμεση ανάγκη για συντήρηση (και γράφω άμεση εννοώντας ότι μετά την πτήση αμέσως χρειάζονται συντήρηση οποιουδήποτε επιπέδου). Σας παραπέμπω στο ίδιο άρθρο στην ίδια ενότητα που διατυπώνεται ότι «πετούν 7 από τα 11 Ε/Π» – αυτό ποσοστιαία μεταφράζεται σε διαθεσιμότητα 64%. Τα προηγούμενα αναφέρθηκαν για να διατυπώσω το ερώτημα: πληρώσαμε κάτι και μας το παραδίδουν με παιδικές αρρώστιες (ή ό,τι άλλο) αλλά δεν κάνει αυτό που μας υποσχέθηκαν και φυσιολογικά έπρεπε να κάνει ωστόσο εμείς το επισημαίνουμε αλλά δεν παίρνουμε απάντηση ή η απάντηση που παίρνουμε δεν αφορά αποκατάσταση του προβλήματος που διαπιστώθηκε, δεν είναι αυτό προβληματική επικοινωνία; Όπως έγραψα αρχικά δεν ξέρω τι πραγματικά έγινε ωστόσο αυτή τη διαίσθηση έχω μετά την παρακολούθηση της τελευταίας συνέντευξης από το Καστελόριζο του ΥΠΕΘΑ.

   • Προφανώς είστε νέος αναγνώστης διαφορετικά θα γνωρίζατε όσα είχαμε γράψει κατά καιρούς για το ζήτημα εδώ και στο Facebook/Twitter. Διαβάστε ξανά το σημείο όπου αναφέρεται πως «…το πραγματικό αίτιο για το μπλοκάρισμα της υπόθεσης είχε να κάνει με την οικονομική ανεπάρκεια και επιδιώχθηκε η αναστολή των πληρωμών δια της μη παραλαβής των Ε/Π. Με βάση τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, το ΥΠΕΘΑ είχε αποπληρώσει το 70% του συμβατικού τιμήματος και όφειλε να καταβάλει την τελευταία δόση των 110.000.000
    ευρώ ενώ εκκρεμούσε η υπογραφή της Σύμβασης FOS, ύψους 75.500.000 ευρώ».

    Ασφαλώς όλα τα ιπτάμενα μέσα έχουν άμεση ανάγκη συντήρησης, ασχέτως παλαιότητας. Μόλις συμπληρώσουν τις Χ, Υ και Ζ ώρες πτήσης υποχρεωτικά καθηλώνονται για να εκτελεστεί επιθεώρηση. Το γεγονός ότι τα ελικόπτερα αυτά έχουν συμπληρώσει τα τελευταία 6 χρόνια τόσες ώρες πτήσης με τόσα λίγα υλικά/υπηρεσίες υποστήριξης είναι πράγματι αξιοθαύμαστο, η δε διαθεσιμότητά τους είναι ικανοποιητική για τα δεδομένα. Καθόλου τυχαίο βέβαια το γεγονός ότι NH-90 πέταξαν μέχρι Κύπρο και Ισραήλ, συμμετείχαν σε άσκηση του ΝΑΤΟ στη Βουλγαρία και επελέγησαν ως …βασικό μέσο αεροδιακομιδών στην Σύρο.

   • GES

    Αγαπητέ κ Καμαρέτο, σχετικά με το ζήτημα της προβληματικής επικοινωνίας και σε συμπλήρωση της παρακάτω απάντησης, είναι ενδιαφέρουσα μια συνέντευξη του ΥΕΘΑ που είχε δώσει τον Μάρτιο του 2015. Παραθέτω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία ο ίδιος ο ΥΕΘΑ στη συνέντευξη του αναφέρει και ως λόγους που αποφάσισε να αναστείλει τις παραλαβές των ελικοπτέρων. Αναφέρει ότι το κόστος που ζητάει η NHI από την ΑΣ για συντήρηση ενός (1) ελικοπτέρου ΝΗ90 είναι 70(!) εκατ ευρώ και ότι ένα ανταλλακτικό και συγκεκριμένα μια κεραία (καλώδιο) που μάλιστα δεν είναι συνδεδεμένη πουθενά(;), έχει κόστος 11(!) εκατ. ευρώ. Επίσης, λέει ότι πετάνε μόνο 2 ελικόπτερα. Η πραγματικότητα είναι πως 70 εκατ. ευρώ (περίπου) είναι το συνολικό κόστος της FOS για όλο τον στόλο των ελικοπτέρων (σε βάθος μάλιστα χρόνου), ότι στη λίστα ανταλλακτικών που συνοδεύει το ελικόπτερο δεν υπάρχει κανένα υλικό με τέτοιο δυσθεώρητο κόστος και ότι το ίδιο το ΥΠΕΘΑ ανακοίνωσε ότι πετάνε 7 ελικόπτερα.

    Από τα παραπάνω, εγώ προσωπικά βγάζω το καλοπροαίρετο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας αλλά μάλλον πρόβλημα ανάγνωσης / κατανόησης μιας προσφοράς / σύμβασης ή μιας αναφοράς και αυτό δεν είναι στην πλευρά της εταιρίας. Το “κακοπροαίρετο» συμπέρασμα είναι ότι απλώς ο ΥΕΘΑ τότε έψαχνε μια δικαιολογία για να καθυστερήσει την εκταμίευση του συμβατικά οφειλόμενου ποσού. Προσέξτε, μπορεί οι ταμειακές ανάγκες της χώρας εκείνη τη περίοδο να επέβαλαν παύση πληρωμών και να κρίθηκε ότι ήταν σημαντικότερο να μείνει στα ταμεία της χώρας το συγκεκριμένο ποσό, έστω και σε βάρος της διαθεσιμότητας / επιχειρησιακής αξιοποίησης των συγκεκριμένων ελικοπτέρων. Αυτό είναι μια απόφαση στα πλαίσια της γενικότερης εθνικής στρατηγικής της πρόσφατα τότε νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης της χώρας μας, επομένως οφείλουμε να την σεβαστούμε (ακόμα κι αν δεν συμφωνούμε). Τις ψευδείς και αστήρικτες δικαιολογίες από την άλλη, οφείλουμε να της στηλιτεύουμε.

 • GES

  Στην πιο πρόσφατη αναφορά, στην Exposec τον Μάιο 2017, ο Α/ΓΕΕΘΑ είχε δηλώσει ότι η παραχώρηση BMP-1 στην Αίγυπτο βρισκόταν σε τελική φάση υπογραφής, με κάποια οχήματα να δίνονται δωρεάν και κάποια, εύχρηστα αλλά μη επιχειρησιακά αναγκαία, να δίνονται έναντι συνολικού τιμήματος 3,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με παλιότερες πληροφορίες / ανακοινώσεις, ο συνολικός αριθμός που θα παραχωρηθεί στην Αίγυπτο είναι 172 BMP-1 (ή 193 σύμφωνα με κάποιες πηγές)

 • Giorgos Tsagaris

  Ειναι τοσο απλοικο οσο και λαθος.
  Χαρακτηρστικο παραδειγμα η διαφορετικη καταπονηση του υλικου
  αναλογα με την αποστολη που επιτελει.(π.χ. κροουση ή αναχαιτηση…ποσο μαλλον απλο air policng.
  H ηλικα ειναι μια μονο παραμετρος (και μαλιστα οχι απο τι ς κρισιμοτερες).

  • .+-

   Ναι συμφωνω μαζι σου, αλλα σε καθε περιπτωση υπαρχει η «γηρανση» του υλικου που λαμβανεται υποψη, Ειδικα οαν αφορα ελαστικα μερη απο καουτσουκ ή αναλογα υλικα. Το κεβλαρ, για παραδειγμα, εχει διαρκεια ζωης 10 ετων και μετα το πετας.
   Η προληπτικη αντικατασταση μερων γινεται και σε ημερολογιακη βαση οπως για παραδειγμα μεχρι προτεινος με τα C130 της ΠΑ.

 • argitheatis

  Μια ερωτηση προς γνωστες-αναγνωστες. Μηπως θα επρεπε και εμεις, αλλα και οι Γαλλοι να επεδιωξουμε να κανουμε μια συμφωνια τυπου FMS οπως οι Αμερικανοι? εχουν να κερδισουν και οι δυο πλευρες. Η μεν γαλλικη πλευρα μα κλειδωνει για πελατες για τα επομενα χρονια για οτι προιον ηδη χρησιμοποιουμε ( Mirage, Scalp, Exoset, Vbl, Mica, Super Puma) και για μελλοντικες πιθανες αγορες ( Fremm, Rafale, Gowind κ.α.) και εμεις θα μπορουμε να προμηθευτουμε συστηματα με καλυτερους οικονομικους ορους.

 • Με αυτές τις κυβερνήσεις , αυτοί είναι ικανοί να μας κάνουν να πουλήσουμε (πουλήσουΝΕ)
  όλα τα μαχητικά αεριωθούμενα , και να μας κάνουν να έχουμε πολεμική αεροπορία με Canadair.

 • Παλιουρας

  Δεν διαφωνω σε τιποτα. Συζητηση κανουμε. Αυτο που ηθελα να υπενθυμισω ειναι για ποιο αεροσκαφος μιλαμε. Σιγουρα ειναι ακριβο.

  http://www.aviatia.net/eurofighter-vs-f-16-cd/
  Η συγκριση (για τις επιδοσεις το εβαλα οχι για τον οπλισμο) αφορα τις τελευταιες εκδοσεις των δυο αεροσκφων. Ειναι λογικη αναλογια η συγκριση F-16 block 30 με EF2000 T1. Οπως βλεπετε, υπαρχει χαος αναμεσα στα 2 α/φη. Αν θες ποιοτικο πλεονεκτημα απεναντι στην Τουρκια, βουαλα.

  • aris32

   οπως ειπα και παραπανω εγω θελω στην κρισιμη στιγμη να μπορω να σηκωσω απο τα 200 αεροπλανα που εχω τα 150 . για να γινει αυτο με τα οικονομικα που εχουμε θελουμε 2 τυποι αεροπλανων δηλαδη φ16 και μιραζ . η ποιοτητα μερικες φορες ερχεται και απο την ποσοτητα . δεν ειναι θεμα το ποσα αεροπλανα εχεις στα χαρτια αλλα ποσα ειναι σε θεση να πεταξουν . οι τουρκοι εχουν θεμα οτι εχουν περισσοτερα αεροπλανα ολα στο ιδιο επιπεδο αλλα δεν εχουν χειριστες . αρα στην προκειμενη περιπτωση αν εμεις μπορουμε να σηκωσουμε απο τα 220 αεροπλανα τα 160 . ποσα μπορουν οι τουρκοι να σηκωσουν απο τα 250 ; 150 ;

   • Παλιουρας

    Συμφωνω απολυτα. Ομως μεσα στην ποσοτητα χρειαζεται και ποιοτητα, κυριως σαν αποτρεπτικος παραγοντας….αν ο Τουρκος χειριστης (κατ επεκταση και ο Πτεραρχος) του F-16 κυριως ξερει οτι απενεντι του μπορει να βρει αεροσκαφη που μπορουν να κανουν «κυκλους γυρω του», θα το σκεφτει πολυ πρ το «ντου»

    • aris32

     το τ1 αν το παρουμε θα ρουφηξει οτι κονδυλιο εχουμε για την συντηρηση του . εστω και 20 να παρουμε . το πιο λογικο ειναι η αναβαθμιση φ16 μιραζ . και αν βρουμε μεταχειρισμενα μιραζ ή φ16 . για τα μιραζ υπαρχουν τα γαλλικα του καταρ και των ΗΑΕ . για τα φ16 μονο τα αναβαθμισμενα μπλοκ30 της αμερικανικης εθνοφρουρας ισως να ειναι διαθεσιμα . που ειναι περιπου στο επιπεδο των των μπλοκ 52+ .

 • Παλιουρας

  Τα Trance 1 με την αναβαθμιση σε block 5, εχουν κανονικα δυνατοτητες A2A & A2G. Λογικα τα περισσοτερα εχουν ηδη μετατραπει.

 • aris32

  με μεταχειρισμενα typhoon t1 βγαζεις 15 χρονια . γιατι ολοι οι χρηστες θελουν να τα αποσυρουν . ακου να σου πω το typhoon οντως ειναι ισως το ιδανικο αεροσκαφος για την αντικατασταση των φαντομ οχι μονο γιατι ειναι δικινητηριο αλλα επειδη ειναι και το καλυτερο μετα το φ22 δυτικο αεροσκαφος εναεριας υπεροχης . αλλωστε για αυτο τον σκοπο φτιαχτηκε. το τ1 ηταν η πρωτη εκδοση και το πηραν οι αεροποριες για αντικασταση των παλιων αεροσκαφων (tornado f3 φαντομ ) μιας και οι καθυστερησεις ηταν χρονοβορες και οι αεροποριες τους ηθελαν ενα αεροσκαφος παση θυσια . βλεπε γαλλια και πολεμικο ναυτικο που ηθελε παση θυσια ενα αεροσκαφος για την αμυνα του στολου και πηρε αρον αρον το rafale f1 . ποσο κοστισε η αναβαθμιση τους σε f3 ? το τ1 σαν αεροσκαφος ειναι καλο αλλα οχι σαν ολοκληρωμενες δυνατοτητες . δεν συζηταω για το κοστος συντηρησης χρησης που ειναι μεγαλο .αλλα θα ταιριαζε το τ4 με ρανταρ αεσα . βελτιωμενα ηλεκτρονικα . και με συμμορφες δεξαμενες (δεν ξερω αν αληθευει ) . γιατι θα εχεις ενα αεροσκαφος πολλαπλων ρολων δικινητηριο με εμφαση στην αεροπορικη υπεροχη . η πραγματικοτητα βεβαια λεει οτι λεφτα δεν εχουμε οποτε στηριζουμε φαντομ που στην τελικη εχουμε ενα σωρο ανταλλακτικα ιδιαιτερα τωρα που αποσυραμε και τα αναγνωριστικα . σχετικα συγχρονα ηλεκτρονικα και εμπειρια στην συντηρηση του . ιδανικα για την κατασταση που ειμαστε θα ηταν 40 φ16viper που δεν χρειαζεται εξτρα κοστος για την συντηρηση απλα θα μπουν αλλα 40 αεροπλανα στην γραμμη συντηρησης που ηδη υπαρχει .