Μετά τις ρουκέτες MLRS, δυνητική λύση και για τους ATACMS

19
O υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Ashton Carter ανακοίνωσε στις 28 Οκτωβρίου ότι το πυραυλικό σύστημα ATACMS (Army Tactical Missile System) θα αναβαθμιστεί, αποκτώντας δυνατότητα πλήγματος εναντίον κινούμενων στόχων τόσο στη ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Σε πρόσφατη ανάρτησή μας αναφερθήκαμε στις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις νέες ρουκέτες για το σύστημα MLRS. Εν τάχει να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές ανάπτυξης και πιστοποίησης της νέας καθοδηγούμενης ρουκέτας GMLRS-AW (AW: Alternative Warhead) Όπως φανερώνει και η ονομασία της, πρόκειται μια προσπάθεια αντικατάστασης των κεφαλών υποπυρομαχικών, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που ανακύπτουν με τις Συνθήκες μη διάδοσης τέτοιων όπλων. Γι’ αυτό το λόγο, η ρουκέτα GMLRS-AW φέρει πολεμική κεφαλή βάρους 90 κιλών, με περίπου 160.000 προσχηματισμένα θραύσματα (σχήματος μικρής ράβδου) βολφραμίου. Λόγω του υλικού κατασκευής τους, τα θραύσματα αυτά επιτυγχάνουν υψηλότατες διατρητικές επιδόσεις ακόμη και εναντίον στόχων με ελαφρά θωράκιση. Έτσι, η αποτελεσματικότητά τους εναντίον προσωπικού και αθωράκιστου ή ελαφρά θωρακισμένου υλικού είναι παρόμοια ή και μεγαλύτερη σε σχέση με τις βομβίδες που διασκόρπιζαν οι κεφαλές υποπυρομαχικών, ενώ εξαλείφεται και το ζήτημα των μη εκραγέντων υποπυρομαχικών. Για στόχους με βαριά θωράκιση ωστόσο, εξακολουθεί να αναζητείται αποτελεσματικότερα λύση. Στο πλαίσιο αυτό ήδη εξετάζεται η ανάπτυξη μιας νέας εκδοχής της GMLRS-AW όπου, αντί των ράβδων βολφραμίου, θα φέρονται «έξυπνα» υποπυρομαχικά με μηχανισμό αυτοκαταστροφής, όπως εκείνα του SMArt-155 (που χρησιμοποιεί ήδη ο Ε.Σ. στα Α/Κ πυροβόλα PzH-2000). Εφόσον μάλιστα στο μοντέλο αυτό φέρονται λιγότερα από 10 τέτοια υποπυρομαχικά, δεν θα εμπίπτει και στις απαγορεύσεις της διεθνούς συνθήκης απαγόρευσης πυρομαχικών διασποράς. Υπενθυμίζεται ότι στο Άρθρο 2.2(c) της εν λόγω Συνθήκης του Όσλο, λοιπόν, αναφέρεται ρητά: “excludes munitions with submunitions if they have less than 10 submunitions, and each submunition weighs more than 4kg, can detect and engage a single target object, and is equipped with electronic self-destruction and self-deactivation features”.

Παράλληλα, η Lockheed Martin συνεργάζεται ήδη με την Aerojet για την ανάπτυξη ενός νέου πυραυλοκινητήρα -πρόγραμμα GMLRS+/GMLRS-ER-  που υπόσχεται μέγιστο βεληνεκές 120χλμ. και ήδη δοκιμάζεται (η GMLRS-AW επιτυγχάνει βεληνεκές της τάξης των 65-70χλμ.).

Πέραν όμως από τις ρουκέτες, οι εξελίξεις πλέον αφορούν και τα τακτικά βλήματα πεδίου MGM-140A/B ATACMS Block-I/IA. Ο λόγος για το πρόγραμμα TACMS-SLEP (TACtical Missile System-Service Life Extension Program), στο πλαίσιο του οποίου η Lockheed Martin ανακοίνωσε προ εβδομάδων την παράδοση του πρώτου ανακατασκευασμένου ATACMS στον Αμερικανικό Στρατό. Το πρόγραμμα TACMS-SLEP περιλαμβάνει την ανακατασκευή του βλήματος (περιλαμβανομένης της ανακατασκευής ή αντικατάστασης του πυραυλοκινητήρα) και την αφαίρεση και αδρανοποίηση της υπάρχουσας κεφαλής υποπυρομαχικών, η οποία αντικαθίσταται από νέα μοναδιαία υψηλής εκρηκτικότητας (ΗΕ). Έτσι επιλύεται αφενός το θέμα των μη εκραγέντων υποπυρομαχικών, αφετέρου παρακάμπτεται το θέμα της διεθνούς συνθήκης απογόρευσης των όπλων διασποράς όσον αφορά τους διεθνούς χρήστες του βλήματος. Το σημαντικότερο όμως είναι το ότι η όλη αυτή διαδικασία επιμηκύνει τον επιχειρησιακό βίο του βλήματος κατά τουλάχιστον 20 επιπλέον έτη, με κλάσμα του κόστους που θα απαιτούνταν για την απόκτηση ενός νέας κατασκευής βλήματος μοναδιαίας κεφαλής της έκδοσης MGM-168 ATACMS Block-IVA. Φυσικά, οι μοναδιαίες κεφαλές ΗΕ δεν προσφέρουν τις επιδόσεις των κεφαλών υποπυρομαχικών εναντίον στόχων περιοχής. Για τη βελτίωση των σχετικών επιδόσεων όμως, το πρόγραμμα TACMS-SLEP προσθέτει στο βλήμα και ένα νέο πυροσωλήνα προσέγγισης ο οποίος εξασφαλίζει την έγκαιρη πυροδότηση της εκρηκτικής κεφαλής ώστε να αυξάνεται η φονικότητά της σε μεγαλύτερη έκταση.

Τυχόν υιοθέτηση του πακέτου TACMS-SLEP για τα βλήματα MGM-140A ATACMS Block-I του Ε.Σ., χωρίς τα σκέλη που αφορούν την αντικατάσταση της κεφαλής και, ίσως, της εγκατάστασης του πυροσωλήνα προσέγγισης (επιφέροντας έτσι και μείωση του κόστους), θα επέτρεπε την επίλυση του πιεστικού προβλήματος λήξης του ορίου ζωής τους, χωρίς να απωλεσθούν και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι κεφαλές με τις 950 βομβίδες διπλού ρόλου (κατά προσωπικού/υλικού) Μ-74. Γενικώς οι κεφαλές αυτού του τύπου θεωρούνται ιδανικές για την προσβολή στόχων περιοχής, όπως συγκεντρώσεις προσωπικού και μέσων του αντιπάλου ή επερχόμενες δυνάμεις ενίσχυσης (follow-on forces) σε μεγάλο βάθος πίσω από την πρώτη γραμμή, πριν δηλαδή προλάβουν να εμπλακούν. Είναι προφανές πως οι αποστολές αυτές είναι κρίσιμες και για τον Ε.Σ.

Από την άλλη πλευρά, οι μοναδιαίες εκρηκτικές κεφαλές δεν είναι βελτιστοποιημένες για τέτοιους στόχους (ακόμη και με τη χρήση πυροσωλήνων προσέγγισης, εν προκειμένω δεν φτάνουν την αποτελεσματικότητα των κεφαλών υποπυρομαχικών) αλλά προσφέρουν ασύγκριτα υπέρτερες επιδόσεις εναντίον ισχυρά προστατευμένων σημειακών στόχων,* όπως ενισχυμένα κέντρα διοίκησης και αποθήκες πυρομαχικών ή καυσίμων, οχυρές θέσεις, γέφυρες κτλ. Το δε αυξημένο βεληνεκές της έκδοσης ATACMS Block-IVA (300χλμ. έναντι 165χλμ. της έκδοσης Block-I) επιτρέπει πλήγματα σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος, όπου και βρίσκονται συνήθως τέτοιου τύπου στόχοι.

Ιδανικά λοιπόν, το βέλτιστο για τον Ε.Σ., από επιχειρησιακής πλευράς, θα ήταν ένα μίγμα βλημάτων με κεφαλές και των δύο τύπων. Εξάλλου, προ μερικών ετών δημοσιεύματα του Τύπου επικαλούνταν εκθέσεις του ΓΕΣ σύμφωνα με τις οποίες υπήρχε επιχειρησιακή απαίτηση για βλήματα βεληνεκούς 300χλμ. Αυτές οι διαρροές ουσιαστικά «φωτογράφιζαν» το MGM-168 ATACMS Block-IVA, το οποίο τότε φάνταζε ως η μόνη επιλογή για την αντικατάσταση των MGM-140A ATACMS Block-I λόγω λήξης του ορίου ζωής τους, δεδομένου και του ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα προμήθειας νέων βλημάτων με κεφαλή υποπυρομαχικών (βλ. της προαναφερθείσας Συνθήκης). Πλέον, το πρόγραμμα TACMS-SLEP, απαλλαγμένο και από τα κόστη ανάπτυξης και πιστοποίησης, προσφέρει ακόμη μία κατάλληλη λύση επιτρέποντας την δυνητική επίτευξη του προαναφερθέντος συνδυασμού μέσω της αξιοποίησης και των υπαρχόντων βλημάτων και κεφαλών. Για άλλη μια φορά ωστόσο, ενώ τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις προσφέρουν λύσεις σε σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η συγκυρία καθιστά την υιοθέτησή τους τουλάχιστον αμφίβολη βραχυπρόθεσμα, ιδιαίτερα μετά και τις πρόσθετες μειώσεις στους προϋπολογισμούς των Γενικών Επιτελείων. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, ολοένα και περισσότερα κρίσιμα οπλικά συστήματα θα οδηγούνται στην απαξίωση.

*Εξάλλου, ένα άλλο πρόσφατο αναπτυξιακό πρόγραμμα αφορά την ενσωμάτωση σε βλήματα ATACMS μοναδιαίας κεφαλής, ενός αισθητήρα (IR ή ραντάρ) που θα τους επέτρεπε την προσβολή και κινούμενων στόχων σε μεγάλες αποστάσεις (κάτι που δεν δύναται να επιτύχει κάποιο άλλο σύστημα Πυροβολικού σήμερα), συμπεριλαμβανομένων και πλοίων επιφανείας.

 • cretanmacedonian

  Καλημέρα σε όλους.
  Εχω κουραστεί να το λέω ότι το MLRS είναι το απόλυτο όπλο για τις ελληνικές αμυντικές ανάγκες.
  Μπορεί να κάνει την διαφορά και στα δύο μέτωπα (Εβρος-Αιγαίο).Είναι ένα μέσο που συνεχώς εξελίσσεται με νέα πυρομαχικά τα οποία μπορούν να του προσδώσουν δυνατότητες που μέχρι τώρα φαίνονταν αδιανόητεςhttps:(//www.youtube.com/watch?v=xVpogSPBJPY). Τα MLRS μπορούν να αποτελέσουν το μη αντιμετωπίσιμο όπλο σε κάθε τουρκική επιβουλή δεδομένης της εγγύτητας της Ελλάδας με τα κέντρα ισχύος της Τουρκίας (παραγωγικά , ενεργειακά , πληθυσμιακά)
  Οταν πρίν μερικούς μήνες είχα αναφέρει ότι δυνητικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε antiship ρόλο στο κλειστό Αιγαίο κάποιοι ίσως «μειδίασαν» αλλά οι εξελίξεις τρέχουν πολύ γρήγορα απ ότι βλέπω.
  Η εκπεφρασμένη ανάγκη για νέους εκτοξευτές , ρουκέτες GMLRS , βλήματα ATACMS ήταν ότι σωστότερο απο πλευράς εξοπλισμών που είχαμε να επιδείξουμε εδω και πολλά χρόνια.Στις παραπάνω ανάγκες που αν θυμάμαι καλά το νούμερο έφταναν τα 400 εκ ευρώ , η ελληνική προστιθέμενη αξία θα μπορούσε να είναι πολύ μεγάλη καθώς δεν αφορά «δύσπεπτη» αεροδιαστημική τεχνολογία ενώ την έχουν αναπτύξει σχεδόν εκ του μηδενός χώρες τεχνολογικά αν όχι κατώτερες τουλάχιστον ισάξιες με εμάς.(Σερβία , Ταυλάνδη , Λευκορωσία ).
  Για το παραπάνω πρόγραμμα δεν ακούω τίποτα και πολύ φοβάμαι ότι όταν ξυπνήσουμε θα είναι πάλι αργά με δεδομένο το νεοψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ ΝΑΤΟ-Ρωσίας που αναπτύσσεται μπορεί τελικά τα MLRS να καταλήξουν στην Αν.Ευρώπη.Γι αυτό κατά την γνώμη μου θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να παραλάβουμε τα MLRS και ο εκσυγχρονισμός τους και η προμήθεια των πυρομαχικών ας γίνουν όταν είναι εφικτό.
  Υ.Γ ερώτηση προς το περιοδικό έχετε καμία ενημέρωση για το πρόγραμμα προμήθειας των MLRS?

  • Giorgos

   Συμφωνώ 100%, είναι το απόλυτο αμυντικό όπλο. Μαζι με τα απατσι κάνει τους απέναντι να λερώνουν τα βρακάκια τους.

   • Cynaegeirus

    Επιθετικό όπλο παρακαλώ. μαζί με τον ινδιάνο και α/κ στρατεύματα αποτελούν το μακρύ σκέλος του αεροδαφικού δόγματος.

    άραγε θα πάρουμε τα 40; που λέγαμε παλιότερα;;;

    • Eforius30

     H πτήση εκανε αναφορά σε 40-50

     • Γ.Μ.

      Για την ακρίβεια, η «Πτήση» λέει για 40 ή 60. Ωστόσο, ο επίσημος αριθμός που έχει εγκριθεί από τις Αμερικανικές Αρχές για αποδέσμευση, είναι 40 με τα τωρινά στοιχεία. Μένει να δούμε και στην πράξη, αν και όποτε…

    • Γ.Μ.

     Το όλο θέμα των μεταχειρισμένων MLRS έχει μετακυλήσει για το 2017-18 και αν…. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των συνεχών μειώσεων στους προυπολογισμούς των Επιτελείων που έχουν ανατρέψει κάθε σχεδιασμό.
     Παρ’ όλα αυτά, αν θέλετε την εκτίμησή μου, στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια πρόοδος εάν πρώτα δεν ξεκαθαρίσει το θέμα των πυρομαχικών, όπου οι τεχνολογικές και βιομηχανικές εξελίξεις είναι συνεχείς και ραγδαίες όπως σημειώνουμε και στην πρόσφατη αρθρογραφία μας.

     • Cynaegeirus

      40 mlrs αν είναι τζάμπα φίλε μου τα βάζεις στον πάγο γιατί ευκαιρίες εύκολα δεν δίνονται και όπως πάθαμε με τον πικρό τρόπο κάποια φορά τα συστήματα περνάνε απέναντι.
      και άχρηστο να βγει μελλοντικά το όχημα είναι ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ φορέας και βάζεις πάνω απο πυροβόλο, α/α μέχρι ότι θες.

    • Giorgos

     Κάτσε να δούμε τι θα πει ο ομπαμ(ι)α(ς)….κρατάω μικρο καλάθι αλλά μυρίζει δώρα ο θείος Σαμ αυτές τις μέρες…

 • giannis kalyvas

  το προβλημα ομως με τα πυρομαχικα δεν βλεπω πως λυνεται ακριβως , ενας αριθμος αυτων εχει ληξει και τα υπολοιπα θα ληξουν , το ζητουμενο ηταν η επαναπιστοποιηση αλλα αυτη δεν μπορει να γινει

  αρα η μονη λυση ειναι η αγορα απο την αρχη νεων ρουκετων και η σταδιακη πληρης αποσυρση των υπαρχοντων που κατα πασα πιθανοτητα πρεπει να πληρωσουμε για την καταστροφη τους , επισης οι υπαρχοντες εκτοξευτες δεν μπορουν να βαλουν τις νεες ρουκετες αρα απαιτουνται νεοι εστω μεταχειρισμενοι

  το κοστος των νεων προφανως θα ειναι μεγαλο και τετοια ποσα δεν υπαρχουν , με FMS τι να πρωτοαγορασουμε ?

  αρα λυση δεν υπαρχει και τα MLRS βαινουν ταχεως προς πληρη απαξιωση , αυτα γινονται οταν φτανεις στο παρα πεντε και τρεχεις να προλαβεις

  • Γ.Μ.

   Αυτό είναι και το νόημα της ανάρτησης-είδησης. Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε συγκεκριμένο πρόγραμμα επαναπιστοποίησης, ιδίως για τα βλήματα ATACMS, με το κόστος να είναι σε κάθε περίπτωση δυσβάσταχτο αν το ξεκινούσαμε μόνοι. Τώρα, με το TACMS-SLEP υφίσταται και προσφέρεται «με κλάσμα του κόστους που θα απαιτούνταν για την απόκτηση ενός νέας κατασκευής βλήματος», όπως επισημαίνουμε και στο άρθρο. Επίσης αξιοποιεί τα υπάρχοντα βλήματα χωρίς να τίθεται θέμα συμβατότητας των εκτοξευτών με πυρομαχικά νέων εκδόσεων. Και, το κυριότερο, το όλο πρόγραμμα τίθεται «υπό την αιγίδα» του Αμερικανικού Στρατού ο οποίος και καλύπτει πολλά μη επαναλαμβανόμενα κόστη που σε διαφορετική περίπτωση θα καλύπταμε εμείς (απ’ ότι είναι δημόσια γνωστό τουλάχιστον, κανένας άλλος από τους χρήστες των ATACMS δεν έχει προχωρήσει σε παρόμοιο πρόγραμμα ακόμη). Εντελώς δωρεάν δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτε.

 • Cynaegeirus

  ποιο το cep του TACMS-SLEP; γιατί με μοναδιαία κεφαλή θέλεις γερό cep.

  προσωπικά πιστεύω οτι μας είναι άχρηστη η μοναδιαία κεφαλή. το βεληνεκές επίσης καθορίζεται και απο τα μέσα αναγνώρισης…

  • Γ.Μ.

   Αν και οι πηγές είναι επισφαλείς, για το βλήμα αναφέρεται δημόσια CEP της τάξης των 10-50m. Προφανώς η μικρότερη τιμή αφορά τις εκδόσεις του βλήματος που φέρουν INS/GPS και μοναδιαία κεφαλή. Είναι βέβαιο πάντως, πως η προσθήκη επιπλέον αισθητήρα, όπως αναφέρουμε και στο άρθρο, θα βελτιώσει κατακόρυφα και αυτόν τον τομέα.
   Σωστή η παρατήρηση για τα μέσα αναγνώρισης, αλλά τουλάχιστον τα 165χλμ. μέγιστου βεληνεκούς των υφιστάμενων βλημάτων μάλλον καλύπτονται επαρκώς από τα υπάρχοντα μέσα.

  • SPY_GR

   Προτιμότερα τα βομβίδια αλλά τουλάχιστον υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης πυροκροτητή προσέγγισης στη μοναδιαία κεφαλή έτσι ώστε έως ένα βαθμό να επιτευχθούν «αποτελέσματα περιοχής»

 • manolis

  Δεν πρεπει να ειναι αμεληταιες οι συνεπειες εκτονωσης 180.000 θραυσματων βολφραμιου πλησιον ακομα και βαρυτερα θωρακισμενου στοχου. Διατρηση ειναι φυσικα δυσκολο εως αδυνατο να επιτευχθει σε αρμα ή βαρυ ΤΟΜΠ , αλλα σκοπευτικα , κεραιες κλπ εξωτερικα οργανα μαλλον θα αχρηστευτουν ευκολα. Λαστιχοφορα θωρακισμενα οχηματα σιγουρα θα ακινητοποιηθουν απο πολλαπλα διαραγεντα ελαστικα.

  BTW , ραβδος βολφραμιου σε μορφη βελους, ειναι o πυρηνας στα διατρητικά βλήματα (APFSDS-T) των αρματων του ΕΣ:

  https://defencegreece.files.wordpress.com/2012/04/sabot-120mms.jpg

  • Γ.Μ.

   Ακριβώς αγαπητέ manolis.
   Πέραν των όσων πολύ ορθά αναφέρεις, τόσο το υλικό, όσο και το σχήμα των θραυσμάτων (για την ακρίβεια, 160.000 και όχι 180.000) δεν επελέγησαν τυχαία. Επελέγησαν για να μπορούν να προξενήσουν σημαντικές ζημιές και εναντίον θωρακισμένων (έστω και ελαφρά, γιατί για βαρύτερες θωρακίσεις απαιτούνται άλλα «εργαλεία»…) στόχων, υποκαθιστώντας έτσι μέχρις έναν βαθμό τις βομβίδες. Ακριβώς γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα εύστοχος και ο παραλληλισμός με τα «βέλη» των διατρητικών πυρομαχικών αρμάτων.
   Σε διαφορετική περίπτωση ο κατασκευαστής θα επέλεγε την απλούστερη λύση της χρήσης θραυσμάτων ακαθόριστου σχήματος και από φθηνότερο υλικό, κάτι που συνηθίζεται σε θραυσματογόνα πυρομαχικά «κατά προσωπικού» ή «γενικής χρήσης».

   Για του λόγου το αληθές, ιδού τα αποτελέσματα της GMLRS-AW:
   https://www.youtube.com/watch?v=b5h7BkCj5rI

   Παρατηρεί κανείς ότι η περιοχή του στόχου ραντίζεται κυριολεκτικά (εξ ου και τα πολλά μικρά «συννεφάκια» χώματος που σηκώνονται από το έδαφος) από χιλιάδες μικροσκοπικές αλλά φονικότατες προσχηματισμένες ράβδους βολφραμίου. Μεταξύ άλλων παρατηρείτε και τα αποτελέσματά τους επί μεταλλικών ελασμάτων ή λεπτών τσιμεντένιων κατασκευών (δηλαδή αντιπροσωπευτικών υλικών για «ελαφρά θωρακισμένους στόχους» που λέγαμε πιο πάνω). Οι διατρήσεις είναι αρκετές.
   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το διάστημα 1:45-2:10 περίπου στο βίντεο. Το κάθε κόκκινο στίγμα επί των στόχων αντιπροσωπεύει και μία τουλάχιστον ράβδο. Εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ποια θα ήταν τα αποτελέσματα στο εσωτερικό των στόχων αν μικρό έστω ποσοστό των ράβδων επιτύγχανε διάτρηση, δεδομένης και της κινητικής τους ενέργειας. Π.χ. θεωρώ απίθανο η ελαφρά θωρακισμένη οροφή του BMP που διακρίνεται κάποια στιγμή, να μην είχε υποστεί πολλαπλές διατρήσεις με μοιραία αποτελέσματα για τους δυνητικά επιβαίνοντες. Νομίζω ότι το παράδειγμα είναι ενδεικτικό!

   • Cynaegeirus

    πάω στοίχημα οτι και τα παλιά άρματα λεο1, μ60 κτλ θα τα βρουν σκούρα. η θωράκιση οροφής είναι 1-2 εκ πλατιά σε πολλά σημεία του πύργου και του σκέπαστρου του κινητήρα.

 • SKYRAIDER1

  Σχετικά με την τελευταία παράγραφο του άρθρου θέλω να πω ότι
  σύμφωνα με την αναφορά/παρουσίαση της εταιρίας Diehl Defence,
  την δυνατότητα προσβολής κινούμενου στόχου την προσφέρει και
  το πυρομαχικό ΠΒ 127/155mm Vulcano που αναπτύχθηκε απο την
  Diehl σε συνεργασία με την OTO MELARA και είναι διαθέσιμο για την
  αγορά.

  Subjects in the Focus New Precision Large Calibre Ammunition for Armies and Navies
  «VULCANO attains the high precision by laser target tracking. This is accomplished by a Fire Support Team marking the stationary or mobile target. The artillery ammunition then hits the target marking with a deviation of one meter at the maximum. The advantage of the laser target tracking lies in its great precision as well as its mission abort capability.»

  http://www.diehl.com/en/diehl-defence/press-media/subjects-in-the-focus/new-precision-large-calibre-ammunition-for-armies-and-navies.html

 • Νικολάκη Εφέντης

  Καταρχάς, όπως επισημαίνετε κι εσείς προέχει κάποιος να έχει
  την βούληση να προχωρήσει το/τα σχετικά προγράμματα…

  Από κει και πέρα κατ’ εμέ, οι λύσεις λύνουν μερικώς το
  πρόβλημα και δεν απαξιώνουν πανάκριβα συστήματα.

  Ως προς τα ATACMS η επαναπιστοποίηση του κινητήρα είναι ό,τι
  καλλύτερο. Τι γίνεται όμως με τα βομβίδια; Οι Αμερικανοί θα δέχονταν να τα
  επαναπιστοποιήσουν; Ρωτάω από άποψη νομικών περιορισμών τους και από άποψη
  κόστους. ΟΙ Ισραηλινοί έχουν προτείνει ποτέ κάτι αντίστοιχο;

  Ως προς τις ρουκέτες, είναι προφανές πως η εναλλακτική
  κεφαλή καλύπτει ΜΟΝΟ ένα μέρος των δυνατοτήτων της κεφαλής των 600 βομβιδίων ως
  προς την διάτρηση θώρακος (άλλωστε το τελευταίο δεν είναι προτεραιότητα για τις
  ΗΠΑ) μιλάμε για στόχους περιοχής, όχι θύλακες Ταλιμπάν. Οπότε μόνο αν
  αναπτυχθεί κεφαλή με καθοδηγούμενα πυρομαχικά καλύπτεται κάπως το κενό με τον
  περιορισμό που θέτει ο εκτοξευτής (πρέπει να περιέχει και τους 2 τύπους). Εμένα
  μου φαίνεται ως μόνη μεσοπρόθεσμη λύση η συνεργασία με τους Ισραηλινούς.

 • stasou_mygdala

  Εαν τα πραγματα δεν πανε οπως τα θελουμε (αναβαθμιση πυρομαχικων, εξτρα εκτοξευτες) εχει γινει καποια μελετη σκοπιμοτητας για το κοστος μιας αναβαθμισης ΟΛΟΥ του στολου MRL (RM-70&M270) στο προτυπο LYNX? Εννοω βεβαια το πληρες πακετο: Grad 122mm, LAR 160, EXTRA 300mm και Delilah GL.