Ανασκόπηση εβδομάδας #52

24

Στις 12 Ιουλίου 2017, ο Διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, παρακολούθησε βολές αρμάτων μάχης από ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Διαπιστώθηκε το άριστο επίπεδο ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού και η υψηλή αξιοπιστία των μέσων.

Στις 11 Ιουλίου 2017, ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU – OHQ, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, στο πλαίσιο επιχειρησιακών αναγνωρίσεων, επισκέφθηκε την Περιοχή Ευθύνης της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας και τις Διαπόντιους Νήσους (Οθωνοί, Ερεικούσσα και Μαθράκι). Οι κάτοικοι των Διαπόντιων Νήσων εκφράσθηκαν με εξαιρετικά ευμενή σχόλια για το έργο και τις υπηρεσίες των Οπλιτών Ιατρών που έχουν τοποθετηθεί εκεί.

Το ΠΝ συμμετέχει στην άσκηση του ΝΑΤΟ Sea Breeze 2017 στον Εύξεινο Πόντο με την πυραυλάκατο ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΡΙΤΣΟΣ (Ρ71), η οποία αποτελεί μέρος της δύναμης SNMG2.

Σε εξέλιξη βρίσκονται δοκιμές εν πλω του Πλοίου Ταχείας Μεταφοράς (ΠΤΜ) ΙΘΑΚΗ (L181), το οποίο επανέρχεται σε υπηρεσία μετά από σχεδόν 8 έτη Έκτακτης Ακινησίας. Αιτία της μειωμένης διαθεσιμότητας του σκάφους ήταν οι εξωφρενικές απαιτήσεις τόσο της ρωσικής όσο και της ουκρανικής πλευράς για παροχή υπηρεσιών κι ανταλλακτικών, μη επιτρέποντας έως σήμερα την υπογραφή Σύμβασης Eν Συνεχεία Υποστήριξης (FOS).

Στις 13 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας και ένταξης στο Πολεμικό Ναυτικό του νεότευκτου Βοηθητικού Πλοίου Βάσεως (ΒΒ) ΑΝΤΙΓΟΝΙΣ (Α445), στις εγκαταστάσεις του Ναυπηγείου «ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ», στη Σαλαμίνα, το δεύτερο επί συνόλου τεσσάρων ομοίου τύπου πλοίων. Το νέο ΒΒ, ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, έχει χωρητικότητα μεταφοράς 150 ατόμων, διαθέτει δύο κυρίες μηχανές και σύγχρονο ναυτιλιακό εξοπλισμό. Βασική αποστολή του πλοίου είναι η μεταφορά του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού στα πλοία και υπηρεσίες του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, αναβαθμίζοντας τον τρόπο μετάβασής του στην εργασία, με ασφάλεια και ταχύτητα.

Στις 11 Ιουλίου 2017 έλαβε χώρα για πρώτη φορά προγραμματισμένη συνάντηση των Διευθυντών Γραφείων Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους (ΓΑΠΕ) του ΣΞ και της ΠΑ στη ΓΕΠΝ. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή και άντληση απόψεων απο την πολυετή εμπειρία των ΓΕΠΣ/ΓΑΠΕ και ΓΕΑ/ΚΕΑΠΕ (Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους) για την υποβοήθηση του έργου του νεοσυσταθέντος ΓΕΠΝ/ΓΑΠΕ. Στο πλαίσιο εμβάθυνσης της Διακλαδικότητας, ο δίαυλος επικοινωνίας και η συνεχής συνεργασία με τα ΓΑΠΕ και ΚΕΑΠΕ του ΣΞ και της ΠΑ αντίστοιχα θα συντελέσει ουσιαστικά στην προαγωγή του επιπέδου της Ασφάλειας των Πτήσεων και Εδάφους.

Η ΠΑ συμμετείχε με ζεύγος αεροσκαφών F-4E (AUP) από την 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγα Μάχης στη διεθνή αεροπορική έκθεση RIAT 2017, η οποία διεξήχθη από 14 έως 16 Ιουλίου στο Αεροδρόμιο Fairford. Σημειώνεται ότι και τα δύο αεροσκάφη έφεραν ατρακτίδιο στόχευσης LITENING II.

Απαντήσεις για την προβληματική κατάσταση με το στόλο αεροπυρόσβεσης έδωσε το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σύμφωνα με την απάντηση του ΥΠΕΘΑ σε σχετική ερώτηση, «ο στόλος των αεροσκαφών (Α/Φ) απαρτίζεται από έντεκα (11) Α/Φ CL- 215 και επτά (7) Α/Φ CL-415. Για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των εν λόγω Α/Φ κατά την παρούσα αντιπυρική περίοδο, λαμβάνει χώρα πρόγραμμα χειμερινής συντήρησης, βάσει του οποίου αποδίδονται σταδιακά τα Α/Φ προς επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης του υπόψη προγράμματος, η διαθεσιμότητα διαμορφώνεται ως εξής:

  • Α/Φ CL-215: Εννέα (09) Α/Φ διαθέσιμα την παρούσα χρονική περίοδο, με προοπτική αύξησης τους σε δέκα (10) στα μέσα Ιουλίου.
  • Α/Φ CL-415: Τρία (03) Α/Φ διαθέσιμα την παρούσα χρονική περίοδο, με προοπτική να αυξηθούν σε πέντε (05) στα τέλη Ιουλίου.

Το Πρόγραμμα Χειμερινής Συντήρησης 2016-2017 των Α/Φ CL-215/415 εξελίσσεται  σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό-προγραμματισμό και υλοποιείται κατά κύριο λόγο στην ΕΑΒ ΑΕ και στις Μονάδες των Α/Φ (112ΠΜ και 113ΠΜ), έχοντας ως δεδομένα τα όρια των υφιστάμενων δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων συντήρησης και υποστήριξης, τις επιπρόσθετες απαιτήσεις που απορρέουν από την υποχρέωση αποκατάστασης των ευρημάτων και των βλαβών που διαπιστώνονται κατά την εκτέλεση των επιθεωρήσεων και εργασιών συντήρησης, την προσφορά και την ευκολία εξεύρεσης των αναγκαίων ανταλλακτικών και λοιπών υλικών, τους χρόνους διακίνησης και ελέγχου των επισκευάσιμων υλικών από τους υποκατασκευαστές μειζόνων εξαρτημάτων και τους λοιπούς φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα λογιστικής υποστήριξης. Ως ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας με αρνητικές επιπτώσεις στην ομαλή υλοποίηση του προγράμματος συντήρησης, σημειώνεται η μη υλοποίηση προμηθειών – επισκευών από την εταιρεία Bombardier – αποκλειστικό κατασκευαστή των Α/Φ CL-215/415 και μεγάλου αριθμού υλικών των υπόψη Α/Φ – από τον Αύγουστο 2013 λόγω αντιδικίας της με το Ελληνικό Δημόσιο, που είχε ως αποτέλεσμα την φραγή του πιστωτικού λογαριασμού της Πολεμικής Αεροπορίας, και ως εκ τούτου την δημιουργία ελλείψεων σε απαιτούμενα υλικά και σε απαιτούμενες υπηρεσίες επισκευών. (…) Στην παρούσα φάση τα ποσά που εξασφαλίσθηκαν και διατέθηκαν για τη συντήρηση των Α/Φ CL-215/415 συνοψίζονται ως ακολούθως:

  • Χρηματοδότηση του «Προγράμματος Αξιοποίησης Μείζονος Εξοπλισμού» αρμοδιότητας της ΕΑΒ ΑΕ για την Εργοστασιακή Συντήρηση Α/Φ CL-215 & CL-415, Α/Κ R-2800 & PW123AF και Ελίκων CL-215 η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6.785.389 €.
  • Πιστώσεις που έχουν διατεθεί από τον ΕΦ 11- 430 για επισκευή – συντήρηση Α/Φ CL-215/415, οι οποίες ανέρχονται, σε 1.607.734 €  εκ των οποίων €777.734  € για προμήθειες (ΚΑΕ 1325) και 830.000 € για επισκευές (ΚΑΕ 0863).

Περαιτέρω, από τη χρονική στιγμή που εταιρεία Viking Air Limited απέκτησε τα πλήρη δικαιώματα του προγράμματος αμφίβιων Α/Φ της κατασκευάστριας εταιρείας Bombardier εκδηλώθηκαν, άμεσα, ενέργειες εδραίωσης της επικοινωνίας, με την υπόψη εταιρεία, η οποία αναμένεται να αμβλύνει δραστικά τα προβλήματα προμηθειών – επισκευών».

Αμυντική βιομηχανία

Άγονος κηρύχθηκε στις 11 Ιουλίου και ο δεύτερος διαγωνισμός πώλησης της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ). Σύμφωνα με όσα διαμήνυσε στους εργαζομένους της επιχείρησης ο εκκαθαριστής που έχει ορίσει το ελληνικό Δημόσιο στην ΕΛΒΟ, και οι δύο προσφορές που δόθηκαν στον διαγωνισμό κρίθηκε ότι δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε τον περασμένο Μάιο. Ως συνέπεια, όπως φημολογείται, ο εκκαθαριστής δεν προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των δύο ενδιαφερομένων, της γερμανικής Krauss-Maffei Wegmann (KMW) και της νοτιοαφρικανικής Paramount Group. Πλέον δημιουργείται μείζον ζήτημα για την καταβολή της μισθοδοσίας των περίπου 340 εργαζομένων καθώς η εταιρεία δεν υλοποιεί συμβάσεις έργων και τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν μέχρι το φθινόπωρο.

Σε απάντηση της Ερώτησης στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου για την εξέλιξη των Συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, το ΥΠΕΘΑ γνωστοποίησε πως παραμένουν ενεργές 14 Συμβάσεις Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων με υπολειπόμενη πιστωτική υποχρέωση περίπου 2 δισ. ευρώ. Επίσης, από τις 25 ληγμένες και εκκαθαρισμένες Συμβάσεις Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων του Ιανουαρίου 2016, έχουν εισπραχθεί έως σήμερα ποινικές ρήτρες για 6 από αυτές, συνολικού ποσού 1,1 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω, από τις υπόλοιπες 30 ληγμένες Συμβάσεις Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων του Ιανουαρίου 2016, έχουν εκκαθαρισθεί έως σήμερα 9 από αυτές και επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες σε 4 από τις υπόψη Συμβάσεις, συνολικού ποσού 7,7 εκατ. ευρώ.

Στις 13 Ιουλίου 2017, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ELSIS στην πόλη Kaunas της Λιθουανίας, υπογράφηκε μεταξύ των εταιρειών ELSIS ST και IDE Συμφωνία Μεταφοράς Τεχνογνωσίας. Παρόντες στην παραπάνω τελετή ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας G. Jeglinskas και ο Γενικός Διευθυντης της ΓΔΑΕΕ Αντιναύαρχος (εα) Κ. Κυριακίδης. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ακολούθησε εκδήλωση, στην Ελληνική Πρεσβεία στο Βίλνιους, που διοργανώθηκε απο την Πρέσβυ της Ελλάδας στην Λιθουανία κ. Δικοπούλου, στα πλαίσια της συνεργασίας Ελλάδας και Λιθουανίας στον τομέα της Αμυντικής Βιομηχανίας. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν μέλη της Κυβέρνησης της Λιθουανίας.

Από την ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ συγκροτήθηκαν:
  • Επιτροπή Επιτελικής Επεξεργασίας και Τροποποίησης Ειδικών Όρων για τη Διακρατική Συμφωνία «Αξιοποίηση Εύχρηστων μη Αναγκαίων Πυρομαχικών (21.332 εκρηκτικά βλήματα 8’’ και 114.927 γεμίσματα Μ2 8’’)» στις 3 Ιουλίου
  • Επιτροπή Επιτελικής Επεξεργασίας και Τροποποίησης Γενικών και Ειδικών Όρων για το Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Follow On Support (FOS) Ο/Σ ΒΕΛΟΣ» στις 6 Ιουλίου
  • Επιτροπή Επιτελικής Επεξεργασίας και Τροποποίησης Γενικών και Ειδικών Όρων για το Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Ο/Σ RADAR AR-327» (Ανασυγκρότηση Επιτροπής Επιτελικής Επεξεργασίας και Τροποποίησης Γενικών και Ειδικών Όρων) στις 7 Ιουλίου
  • Επιτροπής Επιτελικής Επεξεργασίας και Τροποποίησης Όρων για το Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Ο/Σ IRIS-T της ΠΑ» – Συμμετοχή στη Διακρατική Συμφωνία «Συμφωνία IRIS-T in Service (IS) Memorandum of Understanding (MoU)» στις 12 Ιουλίου.

Σώματα Ασφαλείας

Άσκηση επί χάρτου με την επωνυμία «Τυφώνας» για την αντιμετώπιση περιστατικών ισλαμικής τρομοκρατίας πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) με τη συμμετοχή δεκάδων αξιωματικών από όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες, στελεχών της ΕΥΠ και της Διεύθυνσης Πληροφοριών, καθώς και από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η άσκηση περιελάμβανε έξι σενάρια, μεταξύ των οποίων πυροδότηση εκρηκτικών μηχανικών σε χώρους συνάθροισης και χώρους διασκέδασης, επιθέσεις ενόπλων εναντίον του πλήθους στο κέντρο της Αθήνας, πρόκληση θυμάτων από οχήματα κ.ά. με σκοπό να διαπιστωθεί η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού σε περιπτώσεις με κλιμακούμενη δυσκολία. Τα συμπεράσματα της άσκησης θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τρομοκρατικών επιθέσεων.

Κύπρος

Ελικόπτερο AW-139 της 460 Μοίρας της Διοίκησης Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς πραγματοποίησε προσνήωση στην πλατφόρμα εξόρυξης «West Capella», η οποία αφίχθη στο Οικόπεδο 11 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στις 12 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στο πλαίσιο της κατάλληλης προετοιμασίας και της συνεχούς αύξησης της ετοιμότητας αντιμετώπισης καταστάσεων κινδύνου για υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των γεωτρήσεων εντος της Κυπριακής ΑΟΖ πραγματοποίησε στις 20 Ιουνίου πτήσεις εξοικείωσης και προσνηώσεων ελικοπτέρων της Διοίκησης Αεροπορίας (460 ΜΕΔ) και της Αστυνομίας (ΜΑΕΠ) επί του ερευνητικού πλοίο «Ramform Hyperion», το οποίο διεξάγει σεισμογραφικές έρευνες επ’ωφελεία της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός του Οικοπέδου 8.

Ανατολικός Παρατηρητής

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιουλίου 2017, ο κουρδικής καταγωγής οπλίτης Nedim Abeş άνοιξε πυρ με το υπηρεσιακό του όπλο (υποπολυβόλο MP5) μέσα στο θάλαμο σε Μονάδα Χωροφυλακής στην περιοχή Κούλα της Μαγνησίας, σκοτώνοντας 3 οπλίτες και τραυματίζοντας άλλους 3, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ο Abeş υπηρετούσε μειωμένη θητεία και δεν παρουσίαζε ψυχολογικά προβλήματα, σύμφωνα με τουρκικές πηγές.

10 Τούρκοι στρατιώτες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο του Kilis με αναθυμιάσεις μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών στο 15ο χιλιόμετρο Kilis-Gaziantep τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Ιουλίου 2017.

Η τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία ΤΑΙ παρέδωσε στις 12 Ιουλίου 2017 το πρώτο συγκρότημα της κεντρικής ατράκτου για το AT-1, αρχικό αεροσκάφος του τουρκικού προγράμματος F-35A που αναμένεται να παραδοθεί το 2018. Η ΤΑΙ, ως υποκατασκευαστής της Northrop Grumman, έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα 21 τέτοια συγκροτήματα, από τα 400 συνολικά που προβλέπεται να κατασκευάσει με βάση την συμφωνία εταίρου επιπέδου ΙΙΙ που έχει η Τουρκία στο πρόγραμμα JSF.

Χωρίς σύστημα αυτοπροστασίας (RWR, LWR, RFJ) παραδόθηκαν στον Τουρκικό Στρατό τα επιθετικά ελικόπτερα T-129A (EDH) της αρχικής παραγγελίας και τα 14 από τα συνολικά 29 Τ-129Β της πρώτης φάσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Savunma ve Havacılık, το 2018 έχει τεθεί ως στόχος για την έναρξη παραγωγής των 21 ελικοπτέρων T-129B της δεύτερης φάσης, τα οποία θα φέρουν εξαρχής σύστημα αυτοπροστασίας.