Ανασκόπηση εβδομάδας #52

24

Στις 12 Ιουλίου 2017, ο Διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, παρακολούθησε βολές αρμάτων μάχης από ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Διαπιστώθηκε το άριστο επίπεδο ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού και η υψηλή αξιοπιστία των μέσων.

Στις 11 Ιουλίου 2017, ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU – OHQ, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, στο πλαίσιο επιχειρησιακών αναγνωρίσεων, επισκέφθηκε την Περιοχή Ευθύνης της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας και τις Διαπόντιους Νήσους (Οθωνοί, Ερεικούσσα και Μαθράκι). Οι κάτοικοι των Διαπόντιων Νήσων εκφράσθηκαν με εξαιρετικά ευμενή σχόλια για το έργο και τις υπηρεσίες των Οπλιτών Ιατρών που έχουν τοποθετηθεί εκεί.

Το ΠΝ συμμετέχει στην άσκηση του ΝΑΤΟ Sea Breeze 2017 στον Εύξεινο Πόντο με την πυραυλάκατο ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΡΙΤΣΟΣ (Ρ71), η οποία αποτελεί μέρος της δύναμης SNMG2.

Σε εξέλιξη βρίσκονται δοκιμές εν πλω του Πλοίου Ταχείας Μεταφοράς (ΠΤΜ) ΙΘΑΚΗ (L181), το οποίο επανέρχεται σε υπηρεσία μετά από σχεδόν 8 έτη Έκτακτης Ακινησίας. Αιτία της μειωμένης διαθεσιμότητας του σκάφους ήταν οι εξωφρενικές απαιτήσεις τόσο της ρωσικής όσο και της ουκρανικής πλευράς για παροχή υπηρεσιών κι ανταλλακτικών, μη επιτρέποντας έως σήμερα την υπογραφή Σύμβασης Eν Συνεχεία Υποστήριξης (FOS).

Στις 13 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας και ένταξης στο Πολεμικό Ναυτικό του νεότευκτου Βοηθητικού Πλοίου Βάσεως (ΒΒ) ΑΝΤΙΓΟΝΙΣ (Α445), στις εγκαταστάσεις του Ναυπηγείου «ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ», στη Σαλαμίνα, το δεύτερο επί συνόλου τεσσάρων ομοίου τύπου πλοίων. Το νέο ΒΒ, ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, έχει χωρητικότητα μεταφοράς 150 ατόμων, διαθέτει δύο κυρίες μηχανές και σύγχρονο ναυτιλιακό εξοπλισμό. Βασική αποστολή του πλοίου είναι η μεταφορά του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού στα πλοία και υπηρεσίες του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, αναβαθμίζοντας τον τρόπο μετάβασής του στην εργασία, με ασφάλεια και ταχύτητα.

Στις 11 Ιουλίου 2017 έλαβε χώρα για πρώτη φορά προγραμματισμένη συνάντηση των Διευθυντών Γραφείων Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους (ΓΑΠΕ) του ΣΞ και της ΠΑ στη ΓΕΠΝ. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή και άντληση απόψεων απο την πολυετή εμπειρία των ΓΕΠΣ/ΓΑΠΕ και ΓΕΑ/ΚΕΑΠΕ (Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους) για την υποβοήθηση του έργου του νεοσυσταθέντος ΓΕΠΝ/ΓΑΠΕ. Στο πλαίσιο εμβάθυνσης της Διακλαδικότητας, ο δίαυλος επικοινωνίας και η συνεχής συνεργασία με τα ΓΑΠΕ και ΚΕΑΠΕ του ΣΞ και της ΠΑ αντίστοιχα θα συντελέσει ουσιαστικά στην προαγωγή του επιπέδου της Ασφάλειας των Πτήσεων και Εδάφους.

Η ΠΑ συμμετείχε με ζεύγος αεροσκαφών F-4E (AUP) από την 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγα Μάχης στη διεθνή αεροπορική έκθεση RIAT 2017, η οποία διεξήχθη από 14 έως 16 Ιουλίου στο Αεροδρόμιο Fairford. Σημειώνεται ότι και τα δύο αεροσκάφη έφεραν ατρακτίδιο στόχευσης LITENING II.

Απαντήσεις για την προβληματική κατάσταση με το στόλο αεροπυρόσβεσης έδωσε το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σύμφωνα με την απάντηση του ΥΠΕΘΑ σε σχετική ερώτηση, «ο στόλος των αεροσκαφών (Α/Φ) απαρτίζεται από έντεκα (11) Α/Φ CL- 215 και επτά (7) Α/Φ CL-415. Για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των εν λόγω Α/Φ κατά την παρούσα αντιπυρική περίοδο, λαμβάνει χώρα πρόγραμμα χειμερινής συντήρησης, βάσει του οποίου αποδίδονται σταδιακά τα Α/Φ προς επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης του υπόψη προγράμματος, η διαθεσιμότητα διαμορφώνεται ως εξής:

 • Α/Φ CL-215: Εννέα (09) Α/Φ διαθέσιμα την παρούσα χρονική περίοδο, με προοπτική αύξησης τους σε δέκα (10) στα μέσα Ιουλίου.
 • Α/Φ CL-415: Τρία (03) Α/Φ διαθέσιμα την παρούσα χρονική περίοδο, με προοπτική να αυξηθούν σε πέντε (05) στα τέλη Ιουλίου.

Το Πρόγραμμα Χειμερινής Συντήρησης 2016-2017 των Α/Φ CL-215/415 εξελίσσεται  σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό-προγραμματισμό και υλοποιείται κατά κύριο λόγο στην ΕΑΒ ΑΕ και στις Μονάδες των Α/Φ (112ΠΜ και 113ΠΜ), έχοντας ως δεδομένα τα όρια των υφιστάμενων δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων συντήρησης και υποστήριξης, τις επιπρόσθετες απαιτήσεις που απορρέουν από την υποχρέωση αποκατάστασης των ευρημάτων και των βλαβών που διαπιστώνονται κατά την εκτέλεση των επιθεωρήσεων και εργασιών συντήρησης, την προσφορά και την ευκολία εξεύρεσης των αναγκαίων ανταλλακτικών και λοιπών υλικών, τους χρόνους διακίνησης και ελέγχου των επισκευάσιμων υλικών από τους υποκατασκευαστές μειζόνων εξαρτημάτων και τους λοιπούς φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα λογιστικής υποστήριξης. Ως ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας με αρνητικές επιπτώσεις στην ομαλή υλοποίηση του προγράμματος συντήρησης, σημειώνεται η μη υλοποίηση προμηθειών – επισκευών από την εταιρεία Bombardier – αποκλειστικό κατασκευαστή των Α/Φ CL-215/415 και μεγάλου αριθμού υλικών των υπόψη Α/Φ – από τον Αύγουστο 2013 λόγω αντιδικίας της με το Ελληνικό Δημόσιο, που είχε ως αποτέλεσμα την φραγή του πιστωτικού λογαριασμού της Πολεμικής Αεροπορίας, και ως εκ τούτου την δημιουργία ελλείψεων σε απαιτούμενα υλικά και σε απαιτούμενες υπηρεσίες επισκευών. (…) Στην παρούσα φάση τα ποσά που εξασφαλίσθηκαν και διατέθηκαν για τη συντήρηση των Α/Φ CL-215/415 συνοψίζονται ως ακολούθως:

 • Χρηματοδότηση του «Προγράμματος Αξιοποίησης Μείζονος Εξοπλισμού» αρμοδιότητας της ΕΑΒ ΑΕ για την Εργοστασιακή Συντήρηση Α/Φ CL-215 & CL-415, Α/Κ R-2800 & PW123AF και Ελίκων CL-215 η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6.785.389 €.
 • Πιστώσεις που έχουν διατεθεί από τον ΕΦ 11- 430 για επισκευή – συντήρηση Α/Φ CL-215/415, οι οποίες ανέρχονται, σε 1.607.734 €  εκ των οποίων €777.734  € για προμήθειες (ΚΑΕ 1325) και 830.000 € για επισκευές (ΚΑΕ 0863).

Περαιτέρω, από τη χρονική στιγμή που εταιρεία Viking Air Limited απέκτησε τα πλήρη δικαιώματα του προγράμματος αμφίβιων Α/Φ της κατασκευάστριας εταιρείας Bombardier εκδηλώθηκαν, άμεσα, ενέργειες εδραίωσης της επικοινωνίας, με την υπόψη εταιρεία, η οποία αναμένεται να αμβλύνει δραστικά τα προβλήματα προμηθειών – επισκευών».

Αμυντική βιομηχανία

Άγονος κηρύχθηκε στις 11 Ιουλίου και ο δεύτερος διαγωνισμός πώλησης της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ). Σύμφωνα με όσα διαμήνυσε στους εργαζομένους της επιχείρησης ο εκκαθαριστής που έχει ορίσει το ελληνικό Δημόσιο στην ΕΛΒΟ, και οι δύο προσφορές που δόθηκαν στον διαγωνισμό κρίθηκε ότι δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε τον περασμένο Μάιο. Ως συνέπεια, όπως φημολογείται, ο εκκαθαριστής δεν προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των δύο ενδιαφερομένων, της γερμανικής Krauss-Maffei Wegmann (KMW) και της νοτιοαφρικανικής Paramount Group. Πλέον δημιουργείται μείζον ζήτημα για την καταβολή της μισθοδοσίας των περίπου 340 εργαζομένων καθώς η εταιρεία δεν υλοποιεί συμβάσεις έργων και τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν μέχρι το φθινόπωρο.

Σε απάντηση της Ερώτησης στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου για την εξέλιξη των Συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, το ΥΠΕΘΑ γνωστοποίησε πως παραμένουν ενεργές 14 Συμβάσεις Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων με υπολειπόμενη πιστωτική υποχρέωση περίπου 2 δισ. ευρώ. Επίσης, από τις 25 ληγμένες και εκκαθαρισμένες Συμβάσεις Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων του Ιανουαρίου 2016, έχουν εισπραχθεί έως σήμερα ποινικές ρήτρες για 6 από αυτές, συνολικού ποσού 1,1 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω, από τις υπόλοιπες 30 ληγμένες Συμβάσεις Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων του Ιανουαρίου 2016, έχουν εκκαθαρισθεί έως σήμερα 9 από αυτές και επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες σε 4 από τις υπόψη Συμβάσεις, συνολικού ποσού 7,7 εκατ. ευρώ.

Στις 13 Ιουλίου 2017, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ELSIS στην πόλη Kaunas της Λιθουανίας, υπογράφηκε μεταξύ των εταιρειών ELSIS ST και IDE Συμφωνία Μεταφοράς Τεχνογνωσίας. Παρόντες στην παραπάνω τελετή ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας G. Jeglinskas και ο Γενικός Διευθυντης της ΓΔΑΕΕ Αντιναύαρχος (εα) Κ. Κυριακίδης. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ακολούθησε εκδήλωση, στην Ελληνική Πρεσβεία στο Βίλνιους, που διοργανώθηκε απο την Πρέσβυ της Ελλάδας στην Λιθουανία κ. Δικοπούλου, στα πλαίσια της συνεργασίας Ελλάδας και Λιθουανίας στον τομέα της Αμυντικής Βιομηχανίας. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν μέλη της Κυβέρνησης της Λιθουανίας.

Από την ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ συγκροτήθηκαν:
 • Επιτροπή Επιτελικής Επεξεργασίας και Τροποποίησης Ειδικών Όρων για τη Διακρατική Συμφωνία «Αξιοποίηση Εύχρηστων μη Αναγκαίων Πυρομαχικών (21.332 εκρηκτικά βλήματα 8’’ και 114.927 γεμίσματα Μ2 8’’)» στις 3 Ιουλίου
 • Επιτροπή Επιτελικής Επεξεργασίας και Τροποποίησης Γενικών και Ειδικών Όρων για το Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Follow On Support (FOS) Ο/Σ ΒΕΛΟΣ» στις 6 Ιουλίου
 • Επιτροπή Επιτελικής Επεξεργασίας και Τροποποίησης Γενικών και Ειδικών Όρων για το Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Ο/Σ RADAR AR-327» (Ανασυγκρότηση Επιτροπής Επιτελικής Επεξεργασίας και Τροποποίησης Γενικών και Ειδικών Όρων) στις 7 Ιουλίου
 • Επιτροπής Επιτελικής Επεξεργασίας και Τροποποίησης Όρων για το Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Ο/Σ IRIS-T της ΠΑ» – Συμμετοχή στη Διακρατική Συμφωνία «Συμφωνία IRIS-T in Service (IS) Memorandum of Understanding (MoU)» στις 12 Ιουλίου.

Σώματα Ασφαλείας

Άσκηση επί χάρτου με την επωνυμία «Τυφώνας» για την αντιμετώπιση περιστατικών ισλαμικής τρομοκρατίας πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) με τη συμμετοχή δεκάδων αξιωματικών από όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες, στελεχών της ΕΥΠ και της Διεύθυνσης Πληροφοριών, καθώς και από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η άσκηση περιελάμβανε έξι σενάρια, μεταξύ των οποίων πυροδότηση εκρηκτικών μηχανικών σε χώρους συνάθροισης και χώρους διασκέδασης, επιθέσεις ενόπλων εναντίον του πλήθους στο κέντρο της Αθήνας, πρόκληση θυμάτων από οχήματα κ.ά. με σκοπό να διαπιστωθεί η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού σε περιπτώσεις με κλιμακούμενη δυσκολία. Τα συμπεράσματα της άσκησης θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τρομοκρατικών επιθέσεων.

Κύπρος

Ελικόπτερο AW-139 της 460 Μοίρας της Διοίκησης Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς πραγματοποίησε προσνήωση στην πλατφόρμα εξόρυξης «West Capella», η οποία αφίχθη στο Οικόπεδο 11 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στις 12 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στο πλαίσιο της κατάλληλης προετοιμασίας και της συνεχούς αύξησης της ετοιμότητας αντιμετώπισης καταστάσεων κινδύνου για υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των γεωτρήσεων εντος της Κυπριακής ΑΟΖ πραγματοποίησε στις 20 Ιουνίου πτήσεις εξοικείωσης και προσνηώσεων ελικοπτέρων της Διοίκησης Αεροπορίας (460 ΜΕΔ) και της Αστυνομίας (ΜΑΕΠ) επί του ερευνητικού πλοίο «Ramform Hyperion», το οποίο διεξάγει σεισμογραφικές έρευνες επ’ωφελεία της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός του Οικοπέδου 8.

Ανατολικός Παρατηρητής

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιουλίου 2017, ο κουρδικής καταγωγής οπλίτης Nedim Abeş άνοιξε πυρ με το υπηρεσιακό του όπλο (υποπολυβόλο MP5) μέσα στο θάλαμο σε Μονάδα Χωροφυλακής στην περιοχή Κούλα της Μαγνησίας, σκοτώνοντας 3 οπλίτες και τραυματίζοντας άλλους 3, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ο Abeş υπηρετούσε μειωμένη θητεία και δεν παρουσίαζε ψυχολογικά προβλήματα, σύμφωνα με τουρκικές πηγές.

10 Τούρκοι στρατιώτες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο του Kilis με αναθυμιάσεις μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών στο 15ο χιλιόμετρο Kilis-Gaziantep τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Ιουλίου 2017.

Η τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία ΤΑΙ παρέδωσε στις 12 Ιουλίου 2017 το πρώτο συγκρότημα της κεντρικής ατράκτου για το AT-1, αρχικό αεροσκάφος του τουρκικού προγράμματος F-35A που αναμένεται να παραδοθεί το 2018. Η ΤΑΙ, ως υποκατασκευαστής της Northrop Grumman, έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα 21 τέτοια συγκροτήματα, από τα 400 συνολικά που προβλέπεται να κατασκευάσει με βάση την συμφωνία εταίρου επιπέδου ΙΙΙ που έχει η Τουρκία στο πρόγραμμα JSF.

Χωρίς σύστημα αυτοπροστασίας (RWR, LWR, RFJ) παραδόθηκαν στον Τουρκικό Στρατό τα επιθετικά ελικόπτερα T-129A (EDH) της αρχικής παραγγελίας και τα 14 από τα συνολικά 29 Τ-129Β της πρώτης φάσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Savunma ve Havacılık, το 2018 έχει τεθεί ως στόχος για την έναρξη παραγωγής των 21 ελικοπτέρων T-129B της δεύτερης φάσης, τα οποία θα φέρουν εξαρχής σύστημα αυτοπροστασίας.

 • Γιώργος

  Χωρίς FOS πως μπορούν και υποστηρίζουν τόσα χρόνια τα Zubr?

  • dt

   €€€ & $$$ χωρίς προγραμματισμό.

 • Cynaegeirus

  «Σε εξέλιξη βρίσκονται δοκιμές εν πλω του Πλοίου Ταχείας Μεταφοράς (ΠΤΜ) ΙΘΑΚΗ (L181), …Σύμβασης Eν Συνεχεία Υποστήριξης (FOS).»

  Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν Νατοικές χώρες πέφτουν στην παγίδα πολιτικών και τρέχουν να αγοράσουν όπλα απο την ιδεολογική πατρίδα των τελευταίων.
  Τα πλοία μπορούν να πωληθούν άμεσα στην Κίνα η οποία έχει παραγγείλει 4 – για αντιγραφή προφανώς. Μαζί ας στείλουμε S300, Κορνετ, Tor και όχι άλλο ρώσικο έχει μείνει.

  «Το ΠΝ συμμετέχει στην άσκηση του ΝΑΤΟ Sea Breeze 2017 στον Εύξεινο Πόντο με την πυραυλάκατο ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΡΙΤΣΟΣ (Ρ71), η οποία αποτελεί μέρος της δύναμης SNMG2.»

  Καλά δεν είχαμε άλλα 2 βλήματα ή ομοιώματα αυτών να βάλουμε;

  «Άγονος κηρύχθηκε στις 11 Ιουλίου και ο δεύτερος διαγωνισμός πώλησης της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ).»

  ωχχχχ…. θα πληρώνουμε μισθούς μέχρι δευτέρας παρουσίας

  «Σε απάντηση της Ερώτησης στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου για την εξέλιξη των Συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, το ΥΠΕΘΑ γνωστοποίησε πως παραμένουν ενεργές 14 Συμβάσεις Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων με υπολειπόμενη πιστωτική υποχρέωση περίπου 2 δισ. ευρώ.»

  ΔΥΟ ΔΙΣ

  «Άσκηση επί χάρτου με την επωνυμία «Τυφώνας» για την αντιμετώπιση περιστατικών ισλαμικής τρομοκρατίας πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) με τη συμμετοχή δεκάδων αξιωματικών από όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες, στελεχών της ΕΥΠ και της Διεύθυνσης Πληροφοριών, καθώς και από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών»

  Με 10 χρόνια καθυστέρηση και χωρίς μονάδες στρατού. Εκεί στο θέμα μονάδων υπάρχει και το πρόβλημα. Μονάδες στρατού στην αθήνα δεν θα δούμε ποτέ αν δεν έχουμε παρέλαση κείνη την μέρα. Οι άντρες της ΕΛΑΣ που έχουν γνώση αντιμετώπισης απειλών σε αστικό περιβάλλον είναι λίγοι. Οι άντρες του λιμενικού επίσης το ίδιο. Μονάδα αντιτρομοκρατίας δεν έχει ο στρατός διαθέτει όμως 1 τάγμα πλήρως επαγγελματικό στην 71 και μονάδες εε στο λεκανοπέδιο και πέριξ (είναι υπερπολυτιμοι για να τους ρίξουν σε τέτοιες αποστολές)
  στο αμβούργο είδαμε ενίσχυση των εδ της αστυνομίας απο αυτές της αυστρίας!!!!

  Τα συγχαρητήρια μου στην Κύπρο. Μπράβο παιδιά!

  • GES

   Καλημέρα. Για να πουλήσεις ή μεταβιβάσεις οποιοδήποτε οπλικό σύστημα διαθέτεις (και δεν κατασκευάζεις ως χώρα) σε μια άλλη χώρα χρειάζεσαι καινούργιο πιστοποιητικό τελικού χρήστη υπογεγραμμένο και από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας παραγωγής (δηλ. στην περίπτωση π.χ. των S-300, TOR κλπ την μεταβίβαση / πώληση θα πρέπει να την εγκρίνει πρώτα η Ρωσία).

   Τα 2 δις είναι η πιστωτική αξία. Οι συντελεστές ΑΩ είναι από 2 (σπάνια) έως 12. Δεν λέω ότι ακόμα και τα π.χ. 300 εκατ ονομαστικής αξίας είναι λίγα. Είναι πάρα πολλά. Απλώς να μην δημιουργούμε εντυπώσεις για 2 δις

  • Μκ

   Ασε,καλυτερα ετσι.Και που να δεις σκουποξυλο βαμμενο μαυρο σε ΦΓ yavuz να εκτελει καθηκοντα κανης σε συστημα sea zenith.Ξεφτιλα.

  • giannis kalyvas

   για τα S300 συμφωνώ απολύτως , 2 μεταχειρισμένες Μοίρες Patriot θα κάλυπταν πολύ καλύτερα τον Νότιο τομέα (αν και δεν ξέρω αν θα άρεσε αυτό στους ισραηλινούς και κάποιους άλλους τουρίστες που τα επισκέπτονται κατά καιρούς) , τα Fagot είναι πολύ μικρής αξίας συστήματα με μηδενικές δυνατότητες νυκτερινού αγώνα , μεταχειρισμένα Μίλαν από Γερμανία ή Γαλλία πλήρη θα ήταν απόλυτα εφικτό να αποκτηθούν και τα FAGOT να «χαθούν» στον δρόμο για το διαλυτήριο και να βρεθούν στο Αφρίν , τα Κορνέτ όμως είναι τα κορυφαία ΑΤ που έχουμε ενώ τα ΤΟΡ και ΟΣΑ είναι η ραχοκοκαλιά της ΑΑ άμυνας , ουσιαστικά με τις οικονομικές δυνατότητές μας είναι αδύνατο να αντικατασταθούν

   • M.K.E

    Για να δεις οτι δεν υπαρχει εμπαθεια και δεχομαστε την κουβεντα,σε ρωτω μιας και τα ξερεις καλυτερα:στα Fagot δεν μπορουν να προσαρμοστουν διοπτρες νυκτερινης ορασης;
    Γαι τις δυνατοτητες δεν ξερω αλλα μετα απο τα βιντεακια με τους κουρδους που επιχειρουν ακομη με RPG και τα τζιχαντια που κατεστρεψαν τουρκικα λεοπαρντ,νομιζω οτι καθε συστημα,εστω και παλαιοτερο ειναι χρησιμο,μονο και μονο γιατι προστειθεται σαν νουμερο και ειναι και κατευθυνομενο.
    Τωρα,σε θεμα υποστηριξης,δεν μπορω να πω τπτ.Τα ξερεις καλυτερα εσυ.

  • Panos Karampelas

   Και τα Kornet σε πείραξαν εσένα;;; Να δώσουμε και τα SA-8b μαζί με τα TOR να ξεμείνουμε από SHORΑDS τελείως, για να μην έχουμε ρωσικά συστήματα, αφού προφανώς…αυτό είναι το μείζον!
   Α, βέβαια! Να δώσουμε και τα RM-70. Πρώην του Ανατολικού Μπλοκ είναι κι αυτά…

 • Ivy Chris

  Είπαμε, αυτοί λαδώνουν.
  Οι άλλοι Αμερικανο-Γάλλοι δεν…
  Αυτοί που, μακράν, έχουν τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα συστήματα, όχι μόνο οπλικά, λαδώνουν…
  Το σανό έχει μπει για τα καλά στο καθημερινό διαιτολόγιο

 • Ultra

  Αληθευει οτι θα προσπαθησουν να επαναφερουν και το τεταρτο Zubr το ΖΑΚΥΝΘΟΣ που εν μερει εχει κανιβαλιστει;;

  • Χρήστος

   Έχουν κάνει κάποια προσφορά οι ουκρανοι απο ότι διαβάζω αλλά ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί απο κάπου, ας μας διαφωτίσει το EA

 • ΠΑΤΡΙΟΤ

  H Iταλικη ακτοφυλακη η η Οικονομικη αστυνομια δωριζει περιπολικα σκαφη στη Λιβυη λογω του μεταναστευτικου δεν μπορει να γινει αναλογο αιτημα και απο την Ελλαδα;
  Ευχαριστω

 • nonfactor

  Πρόσφατα έπεσα πάνω στο ακόλουθο βίντεο από τις 16.05.2017 (Στα άδυτα του (ελληνικού) Πενταγώνου). Είναι διάρκειας περίπου 2 ωρών. Το βρήκα ενδιαφέρον, μιας και είδα εικόνες που δεν είχα ποτέ δει για τις εγκαταστάσεις του Πεντάγώνου. Το άκυρο είναι πως καταλήγει τελικά να είναι μια συνέντευξη του Υπεθα και όχι κάτι σαν «ντοκιμαντέρ».

  https://www.youtube.com/watch?v=e4Ahaga_mro

  • Phil

   @ nonfactor,

   Άργησες, αλλά στο τέλος κατάλαβες οτι ήταν μία πρόσκληση από τον ΥΠΕΘΑ για να κτίσει λίγο την εικόνα του – σιγά μην νοιαστεί για τα άλλα… Ξεπετιούνται οι μικροί Ναπολέοντες σαν τα μανιτάρια.

 • Vasilis 07

  «Η ΠΑ συμμετείχε με ζεύγος αεροσκαφών F-4E (AUP) από την 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγα Μάχης στη διεθνή αεροπορική έκθεση RIAT 2017, η οποία διεξήχθη από 14 έως 16 Ιουλίου στο Αεροδρόμιο Fairford. Σημειώνεται ότι το αεροσκάφος με το ειδικό διάκοσμο έφερε ατρακτίδιο στόχευσης LITENING II»

  Και τα 2 F-4Ε AUP είχαν ατρακτίδιο LITENING II

  https://farm5.staticflickr.com/4319/35945003596_4340480c48_h.jpg

  • Όντως, διορθώθηκε.

 • Ανδρέας

  κάποτε πήγαμε να φτιάξουμε μια βόμβα. Αυτός που το ξεκίνησε, μάλλον θα βλαστήμησε την ώρα που το σκέφθηκε. Δεν είμαι σίγουρος αν καλύπταμε ποτέ τις ανάγκες του στρατού σε σφαίρες για τις ασκησεις σε ετήσια βάση.

 • Cynaegeirus

  Ότι έχουν και τα σ300

 • Konstantinos Christakis

  Καλησπέρα σε όλους!
  Μήπως γνωρίζουμε αν έχει διαρρεύσει το σύνολο ραντάρ & αισθητήρων που θα φορέσουν τα ΑΦΝΣ?

 • Cynaegeirus

  ρωσικά ανταλλακτικά.
  εννοείται οτι το κορνέτ είναι κορυφή, το τορ το ίδιο.

 • GR P

  Καλησπέρα,

  ”πλεον καμια χωρα δεν θα σε επαιρνε στα σοβαρα και θα πεφταμε στην κατηγορια της Τουρκιας σαν πληρως αναξιοπιστοι»
  – Με το να παίζει η χώρα διαχρονικά τον ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου της Ρωσίας σε ΕΕ και ΝΑΤΟ δεν νομίζω ότι φαινόμαστε αξιόπιστοι σύμμαχοι σε κανένα. Ανήκουμε στο δυτικό κόσμο για λόγους εθνικού συμφέροντος, και όσο δεν διαλέγουμε ξεκάθαρα στρατόπεδο ζημιώνεται η χώρα. Η Ρωσία έχει βοηθήσει την Ελλάδα όπου την συνέφερε να διασπάσει την συνοχή του ΝΑΤΟ και για να έχει παρουσία στη Μεσόγειο. Τι πήραμε εμείς ως ανταλλάγματα; Με τι κόστος;

  » γιατι να οξυνει τις σχεσεις με Ρωσια για τετοιο χαζο λογο»
  – Αυτό θα γίνει θέλοντας και μη. Αν υπάρχουν υδρογονάνθρακες στην Αν. Μεσόγειο σε μεγάλες ποσότητες μάντεψε ποιος θα ζημιωθεί περισσότερο, ενώ έχει ήδη μια παραπαίουσα οικονομία.Η Ρωσία. Και ποιος άλλος θα μείνει εκτός παιχνιδιού. Η Τουρκία. Τα συμφέροντα τους προς το παρόν συμπίπτουν: Η Ρωσία δεν θέλει να προχωρήσει η εκμετάλλευση τους γιατί χάνει ένα ισχυρό στρατηγικό γεωπολιτικό χαρτί και έσοδα. Η Τουρκία δεν θέλει να προχωρήσει μέχρι να την συμπεριλάβουν με τους όρους της στο μοίρασμα της πίτας.
  Η πώληση συστημάτων όπως οι S400 και η κατασκευή πυρηνικού σταθμού, δεν είναι απλές business. Δεν ειναι kornet ή Mi-17 και τουρισμός. Είναι στρατηγικές γεωπολιτικές επιλογές, τις οποίες πρέπει να ακυρώσουμε με κάθε τρόπο. Αν οι Ρώσοι δε μας αφήσουν άλλη επιλογή ναι πρέπει να οξύνουμε τις σχέσεις μας μαζί τους.
  Είναι προτιμότερο να τους αφήσεις να χτίσουν σε σεισμογενή περιοχή πυρηνικό σταθμό απέναντι από την Κύπρο; Σε περίπτωση ατυχήματος τι θα λέμε; Ότι δε θέλαμε να τα σπάσουμε με την Τουρκία;
  Καταλαβαίνω αυτό που λες, όμως το παιχνίδι έχει χοντρύνει πολύ, δεν μπορείς πάντα να τα έχεις καλά με όλους και αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι μας χτυπάνε κάτω από τη ζώνη.

 • M.K.E

  ΦΙλε μου με συγχωρεις,αλλα ο φιλος @πανος που εγραψε παρακατω,εχει καποια ισχυρα δικαια.
  Τους S-300 τους γνωριζουν σις ΗΠΑ απο την πτωση του τειχους,τοτε που τα συστηματα πωλουνταν με τον τονο η με το κομματι,ασχετως τεχνολογιας.Μετα συμπληρωθηκε το παζλ με την ουκρανια.Ωστοσο,ειμαι σιγουρος οτι σε πολυ υψηλα επιπεδα,υπαρχει ενα ειδος συμφωνιας,αναμεσα σε πολλες αλλες,για μη διασπορα τεχνολογιας παρα μονο σε ισχυρους παικτες.Προσωπικη μου αποψη,μπορει να ειναι και λανθασμενη.
  Ωστοσο βεβαια,τπτ δεν ειναι δεδομενο.Μην ξεχνας το σηριαλ των συγκεκριμενων πυραυλων στο Ιραν,που ηταν πολυ πιο σταθερος συμμαχος,εστω και με πολλους αστερισκους, των Ρωσων.
  Οσον αφορα το καραβι..μαλλον θα χρειαστεις πολλα καραβια γιατι δεν θα σου φτανουν με τοσο κοσμο που παρασυρεται.
  Παντως,καλο ειναι να εχουμε στο μυαλο μας οτι οι λαοι εχουν συμφεροντα,οι ανθρωποι φιλιες.Ιδιως σημερα με τοση ρευστοτητα,καλο ειναι να μην εχουμε καρφωματα με ιδεες και καταστασεις.Παρε για παραδειγμα,ποσοι Ρωσοι ζουν και τρελαινονται να πανε ακομη και σημερα στις ΗΠΑ η ποσοι Ουκρανοι δεν ταξιδευουν καθημερινα η ζουν και εργαζονται στην Ρωσια,χωρις να ειναι απο τις ανατολικες επαρχιες η πρακτορες του πουτιν.
  Καναμε ενα ανοιγμα στην Ρωσια μετα απο καιρο,πρωτα με τα οπλα,μετα με αγωγους κτλ.Ειδαμε οτι οι Ρωσοι ειναι σταθεροι,δλδ εχουν την τσαρικη αλλαζονεια και τακτικη «πουληματος» ,ενταξει ευχαριστουμε δεν θα παρουμε αλλο,κραταμε σχεσεις για τουρισμο,φρουτα,ακινητα και τερμα αλλα ποτε δεν χαλαμε ριζικα σχεσεις.

 • M.K.E

  Το στελεχος εδω περα εχει ενα ισχυρο δικαιο.Ας πουμε οτι διωχνεις τα TOR και OSA…περαν της οικονομικης χασουρας που σημερα ειναι ιδιαιτερως επωδυνη,δημιουργεις ενα κενο μεγαλο.Πως το αναπληρωνεις;γυρναμε πισω στη δεκαετια του 90 με στινγκερ μονο;

 • M.K.E

  και ενα ε/π να πεταει,που δεν θα ειναι μονο ενα και δεν θα ειναι μονο μεταφορικο,εχεις θεμα.Ξερεις επισης καλα οτι το κενο αναμεσα στα μακρας εμβελειας και βραχειας ειναι μεγαλο.
  Γιατι δινεις τοση σημασια στις συχνοτητες κτλ;μεχρι τωρα σχεδον εχουμε τα ιδια οπλικα συστηματα πανω κατω,δλδ εκει δεν παιζει το ιδιο σεναριο;απο F-16 Phantom μεχρι Hawk και Leopard.Και σιγουρα τα Gecko και τα TOR δεν αποτελουν και τα υπεροπλα που θα αλλαξουν το ρουν της ιστοριας.
  Αναφορικα με τους Ρωσους,νομιζω οτι εχεις πολυ καλες βασεις ιστοριας για να ξερεις οτι αφενος ειναι πολυ νωρις για εξαγωγη συμπερασματων και αφετερου δεν εμπιστευονται ουτε τον εαυτο τους,πολλω δε μαλλον τους εν λογω με την μακραιωνη ιστορια συγκρουσεων που ειχαν και εχουν.Για ρωτα λιγο και τους Σερβους να σου πουν ποσο ευγνωμονες νοιωθουν για την ρωσικη υποστηριξη.
  αυτο με τις μουντζες δεν το καταλαβα.