Παρεμβολές βλημάτων ενεργής καθοδήγησης με Cross-Eye

32

Τα σύγχρονα βλήματα τύπου ενεργής καθοδήγησης (Active Radar Homing: ARH), όπως το AIM-120 AMRAAM, αποτελούν βασικό στόχο αλλά και τη σημαντικότερη πρόκληση ενός συστήματος αυτοπροστασίας (Σ/Α). Σε αρκετές περιπτώσεις ενσωματώνουν εξελιγμένα ηλεκτρονικά αντί-αντίμετρα (ECCM) χαρακτηριστικά όπως frequency agility, jittered PRF και δυνατότητα HOJ, που σε συνδυασμό με την επιλογή μετάπτωσης σε ενεργή λειτουργία σε μικρές αποστάσεις από τον στόχο, πλησίον της burn-through range, καθιστούν δύσκολη την επιτυχή παρεμβολή θορύβου ακόμα και με χρήση τεχνικών όπως η Gated Noise.

Η χρήση ψηφιακής μνήμης ραδιοσυχνοτήτων (DRFM) στα σύγχρονα συστήματα ECM έχει βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των τεχνικών εξαπάτησης απόστασης/ταχύτητας (π.χ. RGPO), οι συνήθως υψηλές όμως ταχύτητες προσέγγισης των βλημάτων ARH περιορίζουν τον διαθέσιμο χρόνο για την εφαρμογή τους. Ακόμα πάντως και στην περίπτωση που επιτευχθεί απεγκλωβισμός, αν δεν υπάρχει συνδυασμένη γωνιακή εξαπάτηση, ο επανεγκλωβισμός είναι στις περισσότερες περιπτώσεις σχεδόν άμεσoς. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα γωνιακής εξαπάτησης, αυτόνομα ή συνδυαστικά, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για κάθε Σ/Α.

Ο εξοπλισμός όμως των βλημάτων ARH με μονοπαλμικούς ερευνητές ραντάρ, τους προσδίδει ισχυρή ανθεκτικότητα σε γωνιακές τεχνικές jamming ή ακόμα και πλήρη “ανοσία” σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. inverse gain) καθιστώντας δύσκολη την παραπλάνησή τους. Στη παρούσα ανάρτηση θα αναφερθούμε στην αποτελεσματικότερη σήμερα τεχνική γωνιακής εξαπάτησης μονοπαλμικών ραντάρ βλημάτων ενεργής RF καθοδήγησης, την Cross-Eye. Παρόλο που η πρώτη περιγραφή της τεχνικής έγινε το 1958, μόλις πρόσφατα η εξέλιξη της τεχνολογίας επέτρεψε την αποτελεσματική ενσωμάτωση και επιχειρησιακή χρήση της σε Σ/Α.

Η βέλτιστη υλοποίηση της τεχνικής Cross-Eye απαιτεί δύο πανομοιότυπες κεραίες εκπομπής και λήψης με τον μεγαλύτερο δυνατό φυσικό διαχωρισμό (π.χ. τοποθετημένες στα ακροπτερύγια ενός αφους). Το σήμα του μονοπαλμικού ραντάρ που λαμβάνεται από τη μια κεραία, ενισχύεται, συνήθως δυναμικά (constant gain cross-eye), και επανεκπέμπεται από την άλλη κεραία. Παράλληλα, το σήμα που λαμβάνεται από την 2η κεραία, υπόκειται σε αλλαγή φάσης 180°, ενισχύεται με πανομοιότυπο τρόπο και επανεκπέμπεται από την 1η κεραία. Το παραπάνω κύκλωμα παρέχει ακριβή συγχρονισμό και ταυτόχρονη λήψη των δύο σημάτων αντίθετης φάσης από το ραντάρ εγκλωβισμού, ανεξάρτητα από τη γωνιακή θέση του.

Τα δύο σήματα διαταράσσουν τo μέτωπο κύματος που φτάνει στον μονοπαλμικό ερευνητή του βλήματος, δημιουργώντας ένα σταθερό, σαφώς καθορισμένο, σφάλμα θέσης και γωνιακή εκτροπή του άξονα σκόπευσης της κεραίας του. Η Cross-Eye δεν δημιουργεί έναν επιπρόσθετο ισχυρότερο ψεύτικο στόχο αλλά λανθασμένη πληροφόρηση για τη θέση του πραγματικού στόχου. Ο ερευνητής του βλήματος εξακολουθεί να εγκλωβίζει και να παρακολουθεί τον πραγματικό στόχο αλλά σε λάθος αζιμούθιο, μην έχοντας δυνατότητα ούτε να διακρίνει και να επιλέξει τη σωστή διεύθυνση αλλά ούτε και να αντιληφθεί ότι υπόκειται σε παρεμβολή και να μεταπέσει σε λειτουργία τύπου HOJ. Αντίθετα, μέσω του λαμβανομένου σήματος, το σύστημα ECM έχει δυνατότητα προσδιορισμού της αποτελεσματικότητας της παρεμβολής.

Σε μεγάλες αποστάσεις και σε απόλυτους αριθμούς η γωνιακή εκτροπή είναι αμελητέα, όσο όμως το βλήμα προσεγγίζει αυτή γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη καθώς το σφάλμα θέσης παραμένει σταθερό. Η σκόπευση της κεραίας του βλήματος προς την ψεύτικη θέση του στόχου σε συνδυασμό με τη στενή κύρια δέσμη, έχει ως αποτέλεσμα στην τερματική φάση ο πραγματικός στόχος να βρεθεί εκτός του κύριου λοβού με συνέπεια την αύξηση του λόγου J/S. Σε αντίθεση με άλλες ECM τεχνικές, στην Cross-Eye δεν υπάρχει πρακτικά ωφέλιμη για το βλήμα απόσταση burn-through.

Η αποτελεσματική εφαρμογή της Cross-Eye προϋποθέτει υψηλή ακρίβεια (π.χ. διαφορά πλάτους των δύο σημάτων < 1 dB) και πιστότητα του εκπεμπόμενου σήματος παρεμβολής. Τα παραπάνω επιβάλλουν τη χρήση κεραιών τύπου APA (Active Phased Array) και πομπών στερεάς κατάστασης. Επίσης, η τάση αυτοαναίρεσης των δύο σημάτων λόγω της αντίθετης φάσης τους, απαιτεί ισχυρό σήμα παρεμβολής και συγκεκριμένα ένα λόγο J/R της τάξης των 20 dB ή μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο κεραιών εκπομπής ή επιτυχή πρότερη εφαρμογή RGPO(I), VGPO(I), RVGPO(I).

Η επιτυχία της Cross-Eye εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την φαινόμενη κάθετη απόσταση των δύο κεραιών και τη διατήρηση της απαιτούμενης διαφοράς φάσης και πλάτους των δύο σημάτων. Το Σ/Α μπορεί να βρεθεί εκτός βέλτιστης ή ικανής θέσης για επιτυχή παρεμβολή είτε λόγω των ελιγμών του φορέα, είτε λόγω της τροχιάς του βλήματος (π.χ. λόγω του αρχικού loft) σε συνδυασμό με το εύρος κάλυψης των κεραιών παρεμβολής. Σημειώνεται πάντως ότι στα Σ/Α τελευταίας γενιάς αυτό είναι αρκετά διευρυμένο, καλύπτοντας ένα οριζόντιο και κατακόρυφο εύρος της τάξης των  120 και 90 μοιρών αντίστοιχα.

Δοκιμή εξαπόλυσης βλήματος AIM -120C7 AMRAAM από αεροσκάφος F-16C Block 52+ της 110 ΠΜ/337 Μ στο Πεδίο Βολής Vidsel της Σουηδίας, τον Μάρτιο του 2010.

Η αντιμετώπιση της Cross-Eye είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η χρήση πολύ στενών παλμών, frequency agility και η ύπαρξη leading-edge tracker βοηθούν, αν όμως η Cross-Eye εφαρμοστεί σωστά, πρακτικά θεωρείται μη αντιμετωπίσιμη. Μια περίπτωση ECM συστήματος που επιβεβαιωμένα διαθέτει δυνατότητες εφαρμογής Cross-Eye είναι το Praetorian DASS του Eurofighter Typoon. Σχετικά με τη δική μας περιοχή, για ευνόητους λόγους η επιγραμματική αναφορά μας θα περιορισθεί στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, των οποίων το πιο εξελιγμένο Σ/Α θεωρείται το AN/ALQ-211(V)4 AIDEWS τοποθετημένο στα F-16C/D Block 50+ Adv. Για το συγκεκριμένο σύστημα δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ή έστω απλή ένδειξη ότι έχει δυνατότητα εκτέλεσης jamming με χρήση τεχνικής Cross-Eye.

 • Eforius30

  respect στο άρθρο. Ηταν ένα από τα θέματα που δεν ήξερα καλά και βλέπω το υψηλό επίπεδο της ομάδας

 • Ανδρέας

  Εσεις είστε εγκυκλοπαίδεια! Το ASPIS και το ICMS εχουν καποια τέτοια δυνατότητα;

  • GES

   Ευχαριστούμε αγαπητέ Ανδρέα. Για ευνόητους λόγους, είναι καλύτερα να αφήσουμε εκτός συζήτησης τις δυνατότητες των συστημάτων που αναφέρεις.

 • GeorgeT

  Για τους μη γνωστες καλο θα ηταν ενα γλωσσάρι για τις ορολογιες.
  Πχ ας πουμε για τα βασικά. Τα εχω λιγο μπερδεμενα οσο αφορα τις διαφορες μεταξυ των βληματων Ενεργης, Ημιενεργης και Παθητικης καθοδηγησης.

  Ευχαριστω.

 • Ευστάθιος Παλαιολόγος

  Αγαπητέ GES, σε ένα περιβάλλον stealth απειλών, πόσο η εφαρμογή τέτοιων τεχνικών ECM από μαχητικά 4 γενεάς (όχι stealth), αυξάνει τις πιθανότητες να μην μπορέσουντα τα stealth να εκμεταλλευτούν την αφάνεια τους επιλέγοντας αγώνα BVR;
  Δηλαδή πόσο μια τέτοια τεχνική παραπλάνησης αυξάνει τις δυνατότητες παλαιότερων μαχητικών να πλησιάσουν σε αποστάσεις όπου το stealth δεν θα έχει πλεονέκτημα;

  • GES

   Φίλε Ευστάθιε, τεχνικές όπως η Cross-Eye είναι τεχνικές αυτοάμυνας. Η εφαρμογή τους θα αυξήσει την πιθανότητα αστοχίας του βλήματος αλλά δεν θα αποτρέψει / επηρεάσει την αποκάλυψη και τον αρχικό εγκλωβισμό από το ραντάρ του φορέα (stealth ή μη) του βλήματος. Το κατά πόσο τώρα η μείωση του Pk των εχθρικών βλημάτων θα συμβάλλει και στη δημιουργία τακτικού πλεονεκτήματος όπως την περιγράφεις έχει να κάνει με την κατάσταση (π.χ. από το αν τα αεροσκάφη προσεγγίζουν, από το εκατέρωθεν απόθεμα των βλημάτων κλπ).

 • Γεράκι

  Αναρωτιέμαι αν υπάρχει περιορισμός στη δυνατότητα αμυντικών ελιγμών του στόχου και τι γίνεται στην περίπτωση απειλών από διαφορετική διεύθυνση.

  • GES

   Καλησπέρα Γεράκι. Πρακτικά δεν μπορείς να παρεμβάλεις ταυτόχρονα δύο βλήματα κάνοντας χρήση της Cross-Eye. Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, όπως γράφουμε και στην ανάρτηση υπάρχουν περιορισμοί όπως υπάρχει και η βέλτιστη θέση / γωνία ως προς το επερχόμενο βλήμα.

   • Γεράκι

    Ευχαριστώ.

 • Ivy Chris

  η τουρκία έχει το (V)-9 σαν pod και όχι το (V)-4 που είναι εγκατεστημένο εσωτερικά…

  «Exelis Inc. (LMGI), Clifton, N.J., has been awarded a not-to-exceed $75,281,878 firm-fixed-price, time and material, undefinitized contract award for ALQ-211(V)-9 Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare System (AIDEWS) pod acquisition. The contractor will provide 21 ALQ-211(V)-9 AIDEWS pods, associated support services, support equipment, countermeasures dispensing system integration and spares in support of the Turkish Air Force F-16D Block 50 program. » http://archive.defense.gov/Contracts/Contract.aspx?ContractID=5242

  • GES

   Τα 29 (πλέον) F-16C/D Block 50+ Adv της THK είναι εφοδιασμένα με το εσωτερικά τοποθετημένο AN/ALQ-211(V)4. H THK έχει επίσης παραγγείλει 21 (ή 19 κατά κάποιες πηγές) ατρακτίδια AN/ALQ-211(V)9. Η παράδοση τους ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις αρχές του 2017 αλλά είναι άγνωστο αν έχει ολοκληρωθεί σήμερα. Τα ατρακτίδια εκτιμάται πως θα χρησιμοποιηθούν από τα F-16D Block 50 (CCIP) που δεν φέρουν εσωτερικά τοποθετημένο το σύστημα AN/ALQ-178(V)5+

 • SierraZulu

  Κατά την ταπεινή μου άποψη, όταν τα μαχητικά-στόχοι του AMRAAM πετούν σε κλασσικούς σχηματισμούς (πχ line abreast με 1 μίλι διαχωρισμό), τότε το βλήμα θα πετύχει σχετικά καλά ποσοστά ευστοχίας. Το 1ο πρόβλημά του ήταν (και ίσως είναι) οι κλειστοί σχηματισμοί: Καθώς τα βλήματα κατευθύνονται ανεξάρτητα, τότε θεωρητικά όλα θα κατευθυνθούν προς το στόχο με το υψηλότερο RCS. Ένα 2ο ζήτημα, που δυσχεραίνει τις επιθέσεις κορεσμού, είναι τα κοινά κανάλια επικοινωνίας κατά την αρχική φάση καθοδήγησης από το βάλλον αεροσκάφος. Γενικά, όταν έχεις κάτι στο οπλοστάσιό σου, αργά ή γρήγορα μαθαίνεις να το αντιμετωπίζεις και το απομυθοποιείς.

  • Γεράκι

   Ναι αλλά οι στόχοι δεν μπορεί να ξέρουν ποιος είναι ο τυχερός με το υψηλότερο RCS. Έτσι όπως το λες υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έχει γίνει βολή στον trail και όταν γίνει αυτόνομο το βλήμα να κλειδώσει άλλο στόχο, με υψηλότερο RCS;

 • Cynaegeirus

  Απορώ γιατί δεν έχουμε συρόμενα δολώματα…

  • tkostas

   Γιατί δεν έχουμε λεφτά !!! (δεν σε ειρωνεύομαι)

  • SKYRAIDER1

   Φίλε Cynaegeirus μια απάντηση στο ερώτημα σου, ίσως να βρίσκεται
   στην παρακάτω δημοσίευση, σχετικά με το θέμα ECM/ECCM και το
   παρόν άρθρο.

   https://basicsaboutaerodynamicsandavionics.wordpress.com/2016/03/29/electronic-countermeasure-ecm/

   Παρακάτω το σχετικό απόσπασμα με τα συρόμενα δολώματα:

   «Towed Decoys:

   Advantages:

   -Decoys are towed behind aircraft with a cable so they move at the same speed as parent aircraft , as a result doppler effect does not help distinguish decoys from the real target.

   -Towed decoys are often stored within wing pylons ,wing tip pod or aircraft fuselage thus do not affect aircraft weapons load

   Disadvantages:

   -After deployment decoys stay at a distance and connected to aircraft by a cable , thus limiting aircraft agility to low G maneuver.

   -Decoys are towed thus it will always stay behind the real platform hence, missiles with 2-ways datalink or command guide can render towed decoy ineffective (because adversary SAM operator, pilot can choose which target for missiles to attack).

   -Towed decoys rely totally on it’s own internal component ( processor, battery,and antenna) thus lacking the processing , jamming power , and directivity of ECM pod or aircraft internal ECM system.»

 • GES

  Καλημέρα Ivy Chris. Δεν υπάρχει κάποιο αρνητικό αριθμητικό ισοζύγιο. Τα μαχητικά της ΤΗΚ είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα εσωτερικά τοποθετημένα Σ/Α: Τα F-16C/D Block 30 με το ALQ-178(V)3 Rapport III, τα F-16C Block 40/50 (CCIP) και τα F-16D Block 40 (CCIP) με το AN/ALQ-178(V)5+, τα F-16C/D Block 50+ Adv με το AN/ALQ-211(V)4. Επιπρόσθετα, υπάρχουν τα ατρακτίδια ALQ-211(V)9 για τα F-16D Block 50 (CCIP), άγνωστος αριθμός ατρακτιδίων ELTA EL/L-8222 για χρήση από τα F-4E 2020 και αριθμός ατρακτιδίων AN/ALQ-119, πέντε εκ των οποίων έχουν εκσυγχρονιστεί με ισραηλινή βοήθεια και πιθανότατα παραμένουν ακόμα σε υπηρεσία για χρήση από τα F-4E 2020.

 • Γεράκι

  Ευχαριστώ για την απάντηση, ισχύει σε όλες τις εκδόσεις; Για το δεύτερο ερώτημα εννοείς πως δεν υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης εξαπόλυσης βλημάτων σε διαφορετικούς στόχους;

 • Γεράκι

  Από όσο γνωρίζω δεν είναι ακριβώς fire n forget από το γεγονός πως σε BVR μάχη οι αποστάσεις είναι τέτοιες που ο περιορισμένης εμβέλειας ερευνητής του βλήματος αδυνατεί να εγκλωβίσει τον στόχο ώστε να γίνει αυτόνομος. Να μην χρειάζεται δηλαδή καθοδήγηση από το ραντάρ του αεροσκάφους που εξαπολύεται.

  Αυτόνομο θα είναι το βλήμα με την εξαπόλυση του, άρα fnf, μόνο αν είναι τέτοια η απόσταση του στόχου που ο ερευνητής του μπορεί να το εγκλωβίσει. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει κυρίως αν όχι μόνο σε WVR μάχη.

  Από την άλλη φαντάζομαι πως μπορεί να γίνει βολή fnf σε BVR αποστάσεις (δηλαδή χωρίς καθοδήγηση από το αεροσκάφος) αλλά το pk θα μειώνεται ραγδαία καθώς το βλήμα δεν θα έχει την ανανέωση των δεδομένων για τη θέση του στόχου όσο κατευθύνεται σε αυτόν και μέχρι να είναι ικανός ο ερευνητής του να τον εγκλωβίσει.

 • GES

  Τροφή για σκέψη / συζήτηση αγαπητέ Spy: Σε head-on απειλή, αν είχες δυνατότητα επιλογής, θα προτιμούσες να εφαρμόσεις Cross-Eye ή να ενεργοποιήσεις το συρόμενο δόλωμα;

  • nikos parapoulis

   Έχω την εντύπωση οτι τα συρόμενα δολώματα βρίσκουν την ιδανική τους χρήση εναντίον κυρίως αντιαεροπορικών πυραύλων και σε βαρυφορτωμένα μαχητικά που εκτελούν κρούση-βομβαρδισμό με μειωμένη ευελιξία λόγω αποστολής,φορτίου,βάρους.Το καλώδιο που τα σύρει άλλωστε δεν πρέπει να αντέχει και πολλά G.

  • SPY_GR

   Αγαπητέ GES όπως θα ξέρεις είναι πολύ δύσκολο ένα σύστημα από μόνο του είτε δόλωμα, είτε EW suite, είτε οτιδήποτε άλλο να μπορεί να ανταπεξέρχεται στην πλειοψηφία των απειλών & στα διάφορα σενάρια, αυτό επιτυγχάνεται πάντα με την συνεργατικότητα όλων αυτών που έχεις στην δάθεσή σου…
   Οσο πιό ολοκληρωμένη είναι η αυτοπροστασία σου άλλες τόσες επιλογές έχεις για να «παίξεις».

 • Giorgos Limnaios

  Πολύ καλό άρθρο!!!
  Η τεχνική πράγματι είναι παλιά αλλά δεν ήταν γνωστή η πρακτική εφαρμογή της!
  Θα μπορούσατε να κάνετε αντίστοιχο άρθρο στον τρόπο εφαρμογής της στο Eurofighter?
  Επίσης θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις-παρατηρήσεις:
  1. «Σε αντίθεση με άλλες ECM τεχνικές, στην Cross-Eye δεν υπάρχει πρακτικά ωφέλιμη για το βλήμα απόσταση burn-through»
  Γιατί όχι; Αν δεν καλύπτεται η απαίτηση J/S>20dB τότε το σύστημα διεύθυνσης του πυραύλου μπορεί να εξάγει τη σωστή πληροφορία γωνίας….

  2. «Η αποτελεσματική εφαρμογή της Cross-Eye προϋποθέτει υψηλή ακρίβεια (π.χ. διαφορά πλάτους των δύο σημάτων 20 έχει προκύψει από δοκιμές; Γενικά η απαίτηση αυτή είναι σχετικά υψηλή καθώς το σήμα παρεμβολής θα πρέπει στον δέκτη του πυραύλου να είναι 100 φορές μεγαλύτερο από το σήμα του Radar….

  4. Το σχήμα είναι μάλλον καλλιτεχνικό γιατί η εκπομπή των κεραιών παρεμβολής συνήθως καλύπτει τον πρόσθιο τομέα 180 μοιρών. Για να υπάρξει τέτοια εκπομπή θα πρέπει να υπάρχουν στοιχειοκεραίες…Που θα έπρεπε να βρουν τη διεύθυνση λήψης του σήματος του ραντάρ του πυραύλου….

  5. ΄Τέλος, το δυνατό σημείο της τεχνικής είναι εναντίον πυραύλων που προσεγγίζουν Head-on ή από πίσω καθώς πλάγια θα υπάρχει απώλεια λόγω του διαγράμματος εκπομπής των κεραιών του παρεμβολέα….

  • nikos parapoulis

   Καλησπέρα.Η γνώμη σας για το BriteCloud της Selex?Το γεγονός οτι μπορεί να διανέμεται απο τα AN/ALE-47 το κάνει μια <> λύση για αναβάθμιση των υφιστάμενων ASPIS και ICMS?

   • Giorgos Limnaios

    Από ότι ξέρω, το σύστημα είναι ενεργητικό Decoy και όχι αναβάθμιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος όπως το ASPIS ή το ICMS…Είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα λύση ως προσθήκη, με κόστος που εξαρτάται από το αν έχει ήδη γίνει πιστοποίησή του στις πλατφόρμες. Σε αντίθετη περίπτωση το κόστος συνήθως είναι σημαντικό…

  • GES

   Καλησπέρα Γιώργο. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις / παρατηρήσεις σου.

   1. Η βασική προϋπόθεση είναι να έχουμε υψηλό J/S στην αρχή της παρεμβολής. Καθώς τώρα το βλήμα προσεγγίζει το στόχο (ας θεωρήσουμε την απλή περίπτωση head-on ευθείας προσβολής για να μην περιπλέξουμε την περιγραφή και με περίπτωση προπορείας), το βλήμα ευθυγραμμίζεται με την ψεύτικη θέση με αποτέλεσμα η γωνία με τον πραγματικό στόχο συνεχώς να αυξάνει. Σε κάποιο σημείο, όταν η γωνία γίνει μεγαλύτερη του μισού εύρους της δέσμης, το ραντάρ του βλήματος θα ακτινοβολεί πλέον τον πραγματικό στόχο με μειωμένο κέρδος και θα ενισχύει την επιστροφή επίσης με μειωμένο κέρδος, αυξάνοντας το J/S (το σήμα παρεμβολής θα έχει μειωμένο κέρδος μόνο στη λήψη).

   2. Η κατασκευή ενός συστήματος που να μπορεί να εφαρμόσει την Cross-Eye σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον δεν είναι εύκολη. Ουσιαστικά είναι μονόδρομος η χρήση πανομοιότυπων κεραιών APA και πομπών στερεάς κατάστασης (και φυσικά ο περιοδικός έλεγχος ότι εξακολουθούν και δουλεύουν όπως πρέπει).

   3. Πρακτικά και ένα J/S της τάξης των 15 dB είναι επαρκές. Το απαιτούμενο πάντως J/S εξαρτάται και από την απόσταση των δύο κεραιών αλλά και αν έχει γίνει πρώτα κλοπή πύλης.

   4. To σχήμα είναι απλώς μια γραφική απεικόνιση. Οι κεραίες παρεμβολής πάντως δεν καλύπτουν τομέα 180 μοιρών αλλά μικρότερο.

   5. Σωστά αλλά και λόγω της μικρής φαινόμενης απόστασης.

 • Giorgos Limnaios

  Θα μπορούσες να εξηγήσεις το γιατί;

 • M.K.E

  Αδερφε,το καλυτερο αντιμετρο παραμενει μια βροχη απο αεροφυλλα,οπερ σημαινει μεγαλυτερους φορεις αναλωσιμων και ισως και περισσοτερους.Τα δολωματα κανουν το α/φος σαν τρατα και οταν εισαι σε σχηματισμο και ολοι αρχιζουν τα ζιγκ ζαγκ δεν ειναι και ο,τι καλυτερο.
  Οσον αφορα τις διαφωνιες σου,δε νομιζω να υπαρχει ανθρωπος που δεν συμφωνει μαζι σου.

 • Ανδρέας

  Τυπική δίκη Μονομελούς. Εδώ επρεπε και οι ιδιοι οι στρατιωτικοί να ζητήσουν δίκη κεκλεισμένων των θυρων αλλα προφανως τα εργα τα ηξερε όλη η περιοχη και η απέναντι πλευρα. Ωστόσο και ο πρόεδρος επρεπε να πει οτι δεν τον ενδιαφέρει η περιοχη των εργων. Αλλά στην εποχη του google earth τι ψαχνεις! Ασε που την γλυτωσαν.Με αντίδικο την εφορία το «ενοχος οπως κατηγορείται» ειναι πιο πιθανό.

 • Ivy Chris

  Ενα Embraer δεν λύνει το πρόβλημα του Cross-Eye jamming (λόγω ισχύος του radar)?
  Ο πιλότος του Α/φους φορέα του AMRAAM έχοντας ειδοποιηθεί για χρήση ECM από το δικό του σύστημα EWS εφ’ όσον γυρίσει το radar του Α/φους του σε HOJ mode δεν θα δει στο VSD μια κάθετη μπάρα, το αζιμούθιο του παρεμβολέα (αλλά όχι την απόσταση ή το υψόμετρο) ? μέσω data link δεν ενημερώνεται ο AMRAAM?

 • Ανδρέας

  Αυτό λέω. Ηξεραν τα εργα και αδιαφόρησαν και για τα βασικα της ασφάλειας. Φταινε και οι στρατιωτικοί και ο πρόεδρος του δικαστηρίου που δικάζει δικαστικές συμπαραστάσεις με κλειστη πόρτα και εδώ δεν ελαβε μεριμνα ( και απ0 οτι κατάλαβα αφησε και μάρτυρες/ κατηγορούμενους να τα πουν όλα) Και για να μην εξαιρώ τον κλάδο μου και οι συνήγοροι επρεπε να το ζητήσουν. Τώρα για την αθώωση ορθώς επραξαν λογω ποσού. Για τα λοιπά, ε δεν ειναι μονο το google αλλά σταματώ για να μην πω κάτι που δεν πρέπει

 • victor

  Μια άλλη ερμηνεία του άρθρου μπορεί να είναι: αφού δε μπορώ να σταματήσω το f-35, ας σταματήσω τουλάχιστον τους AMRAAM του..
  ..καλή σκέψη…